حمایت از همکاری‌های ملکی-نظامی در اردن و لبنان

حمایت از همکاری‌های ملکی-نظامی در اردن و لبنان

لبنان‭ ‬و‭ ‬اردن،‭ ‬که‭ ‬هجوم‭ ‬انبوه‭ ‬بیجا‭ ‬شدگان‭ ‬سوری‭ ‬فشار‭ ‬شدیدی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬نامرئی‭ ‬و‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬نیز‭ ‬شده‌اند‭.‬

سرپرکمشر‭ ‬استون‭ ‬کالوین قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

به‭ ‬کمک‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬‭(‬SOCCENT‭) -‬که‭ ‬روابط‭ ‬محکم‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬لبنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬نسل‭ ‬حفظ‭ ‬کرده‭ ‬است‭- ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬زیان‌بار‭ ‬این‭ ‬ویروس‭ ‬برطرف‭ ‬شد‭.‬
‮«‬مرکز‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭-‬ملکی‭ ‬لبنان‮»‬‭ (‬CIMIC‭) ‬و‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬هماهنگی‭ ‬نظامی‭-‬ملکی‭ ‬اردن‮»‬‭ (‬CMCC‭) ‬از‭ ‬کمک‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬امور‭ ‬مدنی‭ (‬CA‭) ‬کندک‭ ‬96‭ ‬امور‭ ‬مدنی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬مستفید‭ ‬شده‌اند‭. ‬آنها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬ناآشنای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬خطوط‭ ‬مقدم‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬وایرس‭ ‬یافته‌اند‭.‬
گروپ‭ ‬های‭ ‬CA‭ ‬به‭ ‬توزیع‭ ‬امکانات‭ ‬طبی‭ ‬و‭ ‬صحی‭ ‬که‭ ‬سازمان‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬به‭ ‬جوامع‭ ‬لبنانی‭ ‬و‭ ‬اردنی‭ ‬اهدا‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬پرداخته‌اند‭. ‬در‭ ‬بهار‭ ‬2020،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭,‬000‭ ‬بسته‭ ‬صحی‭ ‬بین‭ ‬اطفال‭ ‬محصل‭ ‬توزیع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬33‭,‬200‭ ‬ماسک،‭ ‬152‭,‬000‭ ‬دستکش،‭ ‬11‭,‬200‭ ‬بوتل‭ ‬ضدعفونی‌کننده‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬19‭,‬000‭ ‬کارت‭ ‬صحی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬مرض‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کلینیک‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬صحی‭ ‬محلی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

قوای لبنانی تجهیزات محافظتی را که با حمایت قومندانی مرکزی عملیات خاص ایالات متحده و همکاری یک سازمان غیردولتی محلی تهیه شده است، توزیع می‌کنند. سرپرکمشر استون کالوین/ قومندانی مرکزی عملیات خاص ایالات متحده

عماد‭ ‬المومنی،‭ ‬شاروال‭ ‬شهر‭ ‬زرقا‭ ‬در‭ ‬اردن،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬نگرش‭ ‬نهادهای‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬امریکایی‭ ‬که‭ ‬مقادیر‭ ‬چشمگیری‭ ‬وسایل‭ ‬محافظتی‭ ‬و‭ ‬استریل‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬مقابله‭ ‬این‭ ‬پادشاهی‭ ‬با‭ ‬وایرس‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شاروالی‭ ‬زرقا‭ ‬قرار‭ ‬دادند،‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬ارزشمند‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬بسیار‭ ‬موثر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬گروپ‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نگرش‭ ‬جالب‭ ‬به‭ ‬جنبه‌های‭ ‬بشری‭ ‬نیز‭ ‬توجه‭ ‬می‌کنند‭.‬‮»‬
اساس‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬در‭ ‬ماه‌ها‭ ‬و‭ ‬سالهای‭ ‬منتهی‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬شرکای‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬گذشته،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬بهبود،‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬تعدادی‭ ‬کلینیک‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬پروگرام‭ ‬‮«‬کمک‭ ‬ملکی‭ ‬بشردوستانه‭ ‬و‭ ‬مدنی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬سرحد‮»‬‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬کرده‌اند‭.‬
در‭ ‬اپریل‭ ‬2020،‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬غیردولتی‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیم‭ ‬طبی‭ ‬پیشرفته‭ ‬به‭ ‬عساکر‭ ‬لبنانی‭ ‬زدند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دانش‭ ‬بعداً‭ ‬برای‭ ‬ترویج‭ ‬اصل‭ ‬فاصله‌گذاری‭ ‬اجتماعی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭.‬
کارشناسان‭ ‬لبنانی‭ ‬همچنان‭ ‬امکانات‭ ‬تعلیمی‭ ‬برای‭ ‬دوره‭ ‬‮«‬مراقبت‭ ‬تکتیکی‭ ‬از‭ ‬تلفات‭ ‬جنگی‮»‬‭ ‬در‭ ‬مکتب‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬حامات‭ ‬دریافت‭ ‬کردند‭. ‬به‭ ‬فارغ‌التحصیلان‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬بکس‭ ‬شخصی‭ ‬کمک‌های‭ ‬اولیه‭ ‬داده‭ ‬شد‭.‬
فعالیت‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬CA‭ ‬مکمل‭ ‬مساعی‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬مبلغ‭ ‬13‭.‬3ملیون‭ ‬دالر‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬8‭ ‬ملیون‭ ‬دالر‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬کمک‌ها‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬آثار‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬پناهندگان‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭. ‬
این‭ ‬اقدام‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگ،‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬متقابل‭ ‬بین‭ ‬SOCCENT‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کشورهایی‭ ‬مثل‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬موثر‭ ‬واقع‭ ‬شد‭.