جلوگیری از فاجعه

مانور عربستان-ایالات متحده با هدف ارزیابی آمادگی قوا برای مقابله با سلاحهای کشتار جمعی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

جنگ ترکیبی‭ -‬بشمول‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬خطوط‭ ‬مقدم‭ ‬آشکار‭- ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬کارشناسان‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬جنگ‭ ‬معمولاً‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬کشورهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬ایجاد‭ ‬هرج‭ ‬و‭ ‬مرج‭ ‬و‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬بر‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬تسلط‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬این‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬حامیان‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬غیرنظامی،‭ ‬منشورهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬تمامیت‭ ‬ارضی‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬آنها‭ ‬پنهان‭ ‬شده‌اند،‭ ‬توجهی‭ ‬ندارند‭.‬

موشک‌های‭ ‬بالستیک‭ ‬و‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬این‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬خشن‭ ‬به‭ ‬هوا‭ ‬پرتاب‭ ‬می‌شود‭. ‬از‌آنجا‌یی‭ ‬که‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬هیچ‭ ‬پروایی‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬علیه‭ ‬اهداف‭ ‬غیرنظامی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬ندارند،‭ ‬اردوها‭ ‬روش‭ ‬تعلیم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قسمی‭ ‬تغییر‭ ‬داده‌اند‭ ‬که‭ ‬سناریوهای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬غیرنظامیان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬حملات‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬دهد‭.‬

در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2022،‭ ‬پادشاهی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬میزبان‭ ‬مانور‭ ‬دوجانبه‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬جلوگیری‭-‬‭ ‬3‮»‬‭ ‬بود‭. ‬گروپ‌‌هایی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬وزارت‭ ‬صحت،‭ ‬حلال‭ ‬احمر‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬قوای‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬ده‭ ‬روزه‭ ‬شامل‭ ‬دو‭ ‬قسمت‭ ‬بود‭: ‬بخش‭ ‬تعلیمی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مدرسان‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی،‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬میدانی‭ ‬بشمول‭ ‬آلودگی‌زدایی‭ ‬و‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬تلفات‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭.‬

این‭ ‬مانور‭ ‬شامل‭ ‬سه‭ ‬سناریو‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬همزمان‭ ‬بصورت‭ ‬حمله‭ ‬پیچیده‭ ‬چندشاخه‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬نهادهای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬غیرنظامی‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬وظایف‭ ‬برای‭ ‬مخاطبان‭ ‬تعلیم‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬بود‭: ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬موشک‌های‭ ‬بالستیک،‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬و‭ ‬بمبهای‭ ‬دست‌ساز‭ (‬IED‭) ‬حاوی‭ ‬عوامل‭ ‬کیمیاوی‭ ‬سمی،‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬عاجل‭ ‬به‭ ‬زخمی‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬آمار‭ ‬تلفات‭.‬

عملیات‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬کَندَک‭ ‬سعودی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬دشمن‭ -‬کشور‭ ‬سرخ‭- ‬قصد‭ ‬اجرای‭ ‬حمله‭ ‬مخرب‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬کَندَک‭ ‬را‭ ‬داشت‭. ‬قومندانان‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬دستور‭ ‬تولی‭ ‬پشتیبانی‭ ‬مانور‭ ‬و‭ ‬کَندَک‭ ‬کیمیاوی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬آماده‌باش‭ ‬ساختند‭.‬

در‭ ‬نخستین‭ ‬راپور‭ ‬معلوماتی‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬بود‭: ‬‮«‬اطلاعات‭ ‬دریافتی‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬سرخ‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬حملاتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عوامل‭ ‬کیمیاوی‭ ‬علیه‭ ‬مواضع‭ ‬نزدیک‭ ‬سکوهای‭ ‬پرتاب‭ ‬موشک‭ ‬ترتیب‭ ‬نماید‭.‬‮»‬

دیگر‭ ‬راپور‌ها‭ ‬نیز‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد‭ ‬که‭ ‬مزاحمان‭ ‬و‭ ‬خرابکاران‭ ‬کشور‭ ‬سرخ‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬بمبهای‭ ‬دست‌ساز‭ ‬و‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کیمیاوی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مرزهای‭ ‬کشور‭ ‬آبی‭ ‬مستقر‭ ‬کنند‭. ‬دشمن‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آزمایش‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬احتمالی‭ ‬عوامل‭ ‬کیمیاوی‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬آبی‭ ‬بود‭.‬

کمی‭ ‬پسان‌تر،‭ ‬صدای‭ ‬زنگ،‭ ‬سکوت‭ ‬صبحگاهی‭ ‬را‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬علیه‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬کَندَک‭ ‬اعلان‭ ‬شد‭. ‬قوای‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬با‭ ‬تجهیزات‭ ‬جمینگ‭ ‬و‭ ‬تفتیش‭ ‬امواج‭ ‬رادیویی‭ ‬کنترول‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬سرنگون‭ ‬ساختن‭ ‬طیاره‌‭ ‬شدند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سرنگون‭ ‬شدن‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین،‭ ‬دود‭ ‬سفید‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬سقوط‭ ‬به‭ ‬هوا‭ ‬بالا‭ ‬شد‭.‬

بربنیاد‭ ‬اطلاعات‭ ‬رسیده‭ ‬به‭ ‬کَندَک،‭ ‬‮«‬گروپ‌‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‮»‬‭ ‬با‭ ‬تجهیزات‭ ‬محافظ‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬آماده‌باش‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬بیرق‭ ‬سیاه‭ ‬برای‭ ‬اعلان‭ ‬حمله‭ ‬با‭ ‬سلاح‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬به‭ ‬اهتزاز‭ ‬درآمد‭. ‬موترهای‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬‮«‬گروپ‌‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬گروپ‌‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‮»‬‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬محل‭ ‬سقوط‭ ‬حرکت‭ ‬نمودند‭.‬

برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی،‭ ‬کمربند‭ ‬امنیتی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬شدن‭ ‬غیرنظامیان‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬‮«‬گروپ‌‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬مهمات‮»‬‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬اعلان‭ ‬عدم‌‭ ‬وجود‭ ‬مهمات‭ ‬منفجرنشده‭ ‬در‭ ‬محل،‭ ‬دستور‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬موترهای‭ ‬‮«‬گروپ‌‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‮»‬‭ ‬داده‭ ‬شد‭.‬

ماشین‭ ‬محاربوی‭  ‬چندکاره‭ ‬و‭ ‬سبک‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬به‭ ‬حسگرهای‭ ‬خارجی‭ ‬آزمایش‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬کمپیوتر‌های‭ ‬داخل‭ ‬کار‭ ‬مجهز‭ ‬است‭. ‬فلتر‭ ‬تصفیه‭ ‬هوا‭ ‬مانع‭ ‬رسیدن‭ ‬گازهای‭ ‬سمی‭ ‬به‭ ‬خدمه‭ ‬می‌شود‭. ‬موتر،‭ ‬با‭ ‬حرکت‭ ‬آهسته‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬محل‭ ‬آلوده،‭ ‬محوطه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بیرق‌های‭ ‬زرد‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬اتومات‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬موتر‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود،‭ ‬نشانه‌گذاری‭ ‬می‌کند‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬شناسایی‭ ‬نوع‭ ‬عامل‭ ‬کیمیاوی،‭ ‬بیرق‭ ‬سرخ‭ ‬بالا‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬حمله‭ ‬با‭ ‬سلاح‭ ‬کیمیاوی‭ ‬را‭ ‬اعلان‭ ‬کند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬اعلان،‭ ‬گروپ‌‭ ‬چهار‭-‬نفره‭ ‬تفتیش‭ ‬میدانی‭ ‬برای‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬نمونه‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬وضعیت‭ ‬خطرناک‭ ‬در‭ ‬نقطه‭ ‬سقوط‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬می‌شود‭.‬

صدای‭ ‬موترهای‭ ‬ایمرجنسی‭ ‬ورود‭ ‬قوای‭ ‬اداره‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی،‭ ‬وزارت‭ ‬داخله،‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬صلیب‭ ‬سرخ‭ ‬را‭ ‬اعلان‭ ‬می‌کند‭. ‬ظرف‭ ‬15‭ ‬دقیقه،‭ ‬یک‭ ‬شفاخانه‭ ‬صحرایی‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬800‭ ‬متری‭ ‬از‭ ‬مکان‭ ‬موردنظر‭ ‬برپا‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬لابراتوار‭ ‬سیار‭ ‬برای‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬نمونه‌های‭ ‬آلوده‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭. ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬کامل‭ ‬به‭ ‬وضعیت،‭ ‬یک‭ ‬امبولانس‭ ‬کاملاً‭ ‬مجهز‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬تخت‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬حضور‭ ‬می‌یابد‭. ‬استیشن‌های‭ ‬آلودگی‌زدایی،‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬60‭ ‬متری‭ ‬محل‭ ‬سقوط،‭ ‬برای‭ ‬پاکسازی‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬موترها‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭.‬

گروپ‌‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬غیرنظامی‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬حرفوی‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌کنند‭. ‬‮«‬گروپ‌‭ ‬آلودگی‌زدایی‭ ‬نظامی‮»‬‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پاکسازی‭ ‬موترها‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬تخصص‭ ‬دارد،‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬‮«‬گروپ‌‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‮»‬‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند‭. ‬استیشن‭ ‬آلودگی‌زدایی‭ ‬وزارت‭ ‬داخله،‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬100‭ ‬متری،‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬آلودگی‌زدایی‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬غیرنظامی‭ ‬می‌پردازد‭.‬

گروپ‌‌های‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬مدنی‮»‬‭ ‬با‭ ‬ماسک‌های‭ ‬محافظ‭ ‬و‭ ‬وسایل‭ ‬انتقال‭ ‬مواد‭ ‬خطرناک،‭ ‬تلفات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬تذکره‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کنند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬مصدومین‭ ‬به‭ ‬محوطه‭ ‬آلودگی‌زدایی،‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬لباس‭ ‬جدید‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬پرسونل‭ ‬صحی‭ ‬ابتدا‭ ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬را‭ ‬معاینه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‭ ‬صحرایی‭ ‬دارای‭ ‬50‭ ‬تخت‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬ایمرجنسی‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کنند‭. ‬مصدومین‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬داکتران‭ ‬و‭ ‬نرس‌های‭ ‬مجرب‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬صدمات‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬کیمیاوی‭ ‬تخصص‭ ‬دارند،‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭.‬

کارکرد‭ ‬شفاخانه‭ ‬صحرایی‭ ‬به‭ ‬معاینه‭ ‬و‭ ‬تشخیص‭ ‬صدمات،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خون‌ریزی‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬بحرانی‭ ‬محدود‭ ‬می‌شود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اقدامات،‭ ‬مصدومین‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‌های‭ ‬نزدیک‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شوند‭. ‬حدود‭ ‬50‭ ‬امبولانس‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬مستقر‭ ‬شده‌اند‭.‬

‮«‬گروپ‌‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‮»‬‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مانور‭ ‬با‭ ‬همتای‭ ‬امریکایی‭ ‬خود‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬راهکار‭ ‬می‌پرداخت‭. ‬گروپ‌‌های‭ ‬چندملیتی‭ ‬از‭ ‬مشاهده‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬همتایان‭ ‬به‭ ‬رویدادهای‭ ‬میدانی‭ ‬سود‭ ‬می‌برند‭. ‬در‭ ‬مدتی‭ ‬که‭ ‬گروپ‌‭ ‬امریکایی‭ ‬مصروف‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬است،‭ ‬گروپ‌‭ ‬سعودی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬مشوره‭ ‬می‌پردازد‭. ‬بعداً‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬گروپ‌‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جابجا‭ ‬می‌کنند‭.‬

یکپارچگی‭ ‬قوای‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬جلوگیری‮»‬‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬قوایی‭ ‬با‭ ‬پیشینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬کارآمد‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬در‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬به‭ ‬تهدیدات‭ ‬رایج‭ ‬دنیای‭ ‬امروزی‭ ‬بود‭. 

نظرات بسته شده است.