جلسه ائتلاف مبارزه با دزدی بحری در بحرین

جلسه ائتلاف مبارزه با دزدی بحری در بحرین

کارکنان‭ ‬یونیپاث

ائتلاف‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬چند‭-‬ملیتی‭ ‬و‭ ‬کمپنی‌های‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2019‭ ‬برای‭ ‬ابراز‭ ‬علاقه‭ ‬مشترک‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬بعضی
از‭ ‬پر‭ ‬ازدحام‌ترین‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭.‬

‮«‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‮»‬‭ (‬CMF‭) ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬‮«‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‮»‬‭ (‬NAVFOR‭) ‬‮«‬سومالی‭-‬عملیات‭ ‬آتالانتا‮»‬‭ ‬مشترکاً‭ ‬ریاست‭ ‬SHADE‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشتند‭. ‬در‭ ‬میان‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬نماینده‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نشست،‭ ‬نمایندگانی‭ ‬از‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬هند،‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬را‭ ‬مستقل‭ ‬از‭ ‬CMF‭ ‬و‭ ‬NAVFOR‭ ‬مستقر‭ ‬می‌کنند،‭ ‬و‭ ‬‮«‬صنعت‭ ‬تجارت‭ ‬بحری‮»‬،‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

امیرالبحر‭ ‬دوم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬جیمز‭ ‬مالوی،‭ ‬قومندان‭ ‬CMF،‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬افتتاحیه‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬نظامیان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬غیرنظامی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬تهدیدات‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬آبراه‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬خلیج‭ ‬فارس،‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند،‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬خلیج‭ ‬عدن‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‌اند،‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭.‬

‮«‬گروپی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬حاضر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هایی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬نمایندگان‭ ‬آنها‭ ‬هستید،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬حملات‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬عملیاتی‭ ‬ما‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬امیرالبحر‭ ‬دوم‭ ‬مالوی‭ ‬است‭. ‬‮«‬در‭ ‬دورانی‭ ‬که‭ ‬قومندانی‭ ‬CMF‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‌ام،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬تاکید‭ ‬کرده‌ام‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬گروپی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬همکاران‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬غیرمجاز،‭ ‘‬آنچه‭ ‬صحیح‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭’ ‬است‭.‬

ائتلاف‭ ‬آمار‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬شاخ‭ ‬افریقا‭ ‬را‭ ‬تقریباً‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬امیرالبحر‭ ‬اسپانیایی،‭ ‬آنتونیو‭ ‬مارتورل،‭ ‬قومندان‭ ‬عملیاتی‭ ‬EU NAVFOR‭ ‬‮«‬عملیات‭ ‬آتالانتا‮»‬‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬هشیاری‭ ‬قوا‭ ‬کاهش‭ ‬یابد،‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشکلی‭ ‬جهانی‭ ‬دوباره‭ ‬ظاهر‭ ‬شود‭.‬

‮«‬EU NAVFOR‭ ‬و‭ ‬CMF‭ ‬تاکید‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬شاخ‭ ‬افریقا‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬عنوان‭ ‬ریشه‌کن‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬سرکوب‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬امیرالبحر‭ ‬مارتورل‭ ‬است‭.‬

سالانه‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬120‭,‬000‭ ‬کشتی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬تردد‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬دو‭-‬سوم‭ ‬نفت‭ ‬صادراتی‭ ‬و‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬کشتی‌های‭ ‬حامل‭ ‬کانتینر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آبها‭ ‬عبور‭ ‬می‌کند‭.  منبع‭: ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک