تهدید طیاره‌های بدون پیلوت

استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬ذریعه‭ ‬نقش‌آفرینان‭ ‬شرور‭ ‬جدید‌ترین‭ ‬معضل‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحول‭ ‬است

کارکنان‭ ‬یونیپاث

ظهور‭ ‬تکنالوجی‭ ‬مخرب‭ ‬که‭ ‬ماهیت‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬می‌دهد،‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬درگیری‌های‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬جنوبی،‭ ‬این‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬تکنالوجی‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تلیفون‌های‭ ‬اندروید‭ ‬برای‭ ‬ارتباطات‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬موقعیت‌یابی‭ ‬جهانی،‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬برای‭ ‬تبلیغات‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬مبارزین‭ ‬تروریستی‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬بود‭. ‬بمب‌های‭ ‬دست‌ساز‭ ‬یا‭ ‬IED‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬ابزار‌های‭ ‬نسبتا‭ ‬کم‌مصرفی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬دشمن‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬برتری‭ ‬نظامی‭ ‬شرکای‭ ‬ائتلاف‭ ‬در‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬ازقبیل‭ ‬عراق،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬بکار‭ ‬گرفتند‭.‬

اما‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کلان‌ترین‭ ‬تهدیدات‭ ‬امروز،‭ ‬افزایش‭ ‬ظهور‭ ‬تکنالوجی‭ ‬مخرب‭ ‬که‭ ‬ماهیت‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬می‌دهد،‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬درگیری‌های‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬جنوبی،‭ ‬این‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬تکنالوجی‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تلیفون‌های‭ ‬اندروید‭ ‬برای‭ ‬ارتباطات‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬موقعیت‌یابی‭ ‬جهانی،‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬برای‭ ‬تبلیغات‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬مبارزین‭ ‬تروریستی‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬بود‭. ‬بمب‌های‭ ‬دست‌ساز‭ ‬یا‭ ‬IED‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬ابزار‌های‭ ‬نسبتا‭ ‬کم‌مصرفی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬دشمن‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬برتری‭ ‬نظامی‭ ‬شرکای‭ ‬ائتلاف‭ ‬در‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬ازقبیل‭ ‬عراق،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬بکار‭ ‬گرفتند‭.‬

اما‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کلان‌ترین‭ ‬تهدیدات‭ ‬امروز،‭ ‬افزایش‭ ‬وسایل‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬یا‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬نسبتا‭ ‬ارزان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پوشش‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬ظاهر‭ ‬می‌شوند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬سکو‌های‭ ‬شناسایی‭ ‬هوایی،‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تحویل‭ ‬بمب‭ ‬و‭ ‬بطور‭ ‬مخرب‌تر،‭ ‬پرتابگر‌های‭ ‬موشکی‭ ‬تهاجمی‭ ‬عمل‭ ‬کنند‭. ‬ایران‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تولید‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬تخریب‭ ‬در‭ ‬کشورهایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬تخصص‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

ائتلاف عربی برای بازگرداندن مشروعیت در یمن، موشک‌های ایرانی مورد استفاده حوثی‌ها را نمایش می‌دهد.

ضرورت‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭- ‬یا‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬معروف‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ – ‬به‭ ‬تشویش‌‭ ‬ملت‌های‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬داعش‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‌هایی‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهر‭ ‬موصل‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬عراق‭ ‬بکار‭ ‬گرفت،‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬نیازمندی‭ ‬به‭ ‬خلاقیت‭ ‬شرکای‭ ‬ائتلاف‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬ضد‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬جهت‭ ‬خنثی‭ ‬ساختن‭ ‬طرح‌های‭ ‬تروریستان‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬یمن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬خطراتی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

علیرغم‭ ‬سرنگونی‭ ‬صدها‭ ‬طیاره‌‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬پرواز‭ ‬کرده‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬طیاره‌های‭ ‬خصمانه‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬پطرولیم‭ ‬خود‭ ‬صدمه‭ ‬دیده‭ ‬است‭. ‬برجسته‌ترین‭ ‬آن‭ ‬حمله‭ ‬هوایی‭ ‬سپتمبر‭ ‬2019‭ ‬به‭ ‬پالایشگاه‭ ‬پطرولیم‭ ‬آرامکو‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬ابقیق‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬جهانی‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬موقت‭ ‬5‭% ‬کاهش‭ ‬داد‭. ‬حوثی‌ها‭ ‬در‭ ‬کوشش‌‭ ‬برای‭ ‬ترور‭ ‬رهبران‭ ‬یمن،‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬مسلح‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مدعی‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬میدان‌هوایی‭ ‬تجارتی‭ ‬ابوظبی‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬حمله‭ ‬کرده‌اند‭.‬

این‭ ‬گسترش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬اهداف‭ ‬ملکی‭ ‬باعث‭ ‬تشویش‌‭ ‬شرکای‭ ‬ائتلاف‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سوالاتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬بکارگیری‭ ‬تکنالوجی‭ ‬ضد‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬بهتر‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

سخنگوی‭ ‬ائتلاف‭ ‬عربی‭ ‬دگروال‭ ‬ترکی‭ ‬المالکی‭ ‬از‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مساعی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬جهت‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬عسیر‭ ‬در‭ ‬جون‭ ‬2020‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬ادامه‭ ‬شبه‭ ‬نظامیان‭ ‬حوثی‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬خصمانه‭ ‬و‭ ‬تروریستی‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیارات‭ ‬بدون‭ ‬پیلوتپر‭ ‬از‭ ‬بمب‭ ‬برای‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬ملکی‌های‭ ‬بی‌گناه،‭ ‬نقض‭ ‬آشکار‭ ‬قانون‭ ‬عرفی‭ ‬بشردوستانه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭.‬‮»‬

در‭ ‬جلسه‭ ‬استماع‭ ‬کانگرس‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬جنرال‭ ‬کِنِت‭ ‬مَکِنزی،‭ ‬قومندانِ‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ (‬CENTCOM‭)‬،‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭ ‬که‭ ‬سیستم‌های‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نیازمند‭ ‬پاسخی‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬علیه‭ ‬IED‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬می‌باشند‭. ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬بمب‌های‭ ‬موقت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬سرک‌ها‭ ‬دفن‭ ‬شده‌اند،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اقدامات‭ ‬متقابل‭ ‬مثل‭ ‬موتر‌های‭ ‬ضد‭ ‬ماین‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬کمین‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬MRAP‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کردند‭. ‬شرکای‭ ‬ائتلاف‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬خنثی‭ ‬ساختن‭ ‬آنچه‭ ‬مَکِنزی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮«‬IED‭ ‬هوا‌برد‮»‬‭ ‬نامیده‭ ‬است،‭ ‬اقدامات‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬

قومندان‭ ‬CENTCOM‭ ‬گفت‭: ‬امکانات‭ ‬UAS‭ [‬سیستم‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭] ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬اندازه،‭ ‬پیچیدگی،‭ ‬دامنه،‭ ‬کشتار‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬گسترش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولیت‭ ‬USCENTCOM‭ ‬مستقر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شوند‮»‬‭. ‬‮«‬سرعت‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬سیستم‌ها،‭ ‬تشخیص‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رادار‭ ‬سخت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬گزینه‌های‭ ‬محدودی‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬موثر‭ ‬آن‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬‮»‬

در ذیل: قوای ائتلاف سلاح‌های ایرانی را از مسیری که به یمن هدایت می‌شود، توقیف می‌کنند. قوای امنیتی عربستان سعودی SAUDI ARABIAN ARMED FORCES

با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬شرکای‭ ‬نظامی‭ ‬منطقه‭ ‬بطور‭ ‬متحد‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭. ‬طرز‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬تمرینات‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬قوای‭ ‬ردیابی،‭ ‬سرنگونی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬تمرین‭ ‬کردند‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬درس‌های‭ ‬آموخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬آزادسازی‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داعش‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬موصل،‭ ‬تروریستان‭ ‬گاهی‭ ‬بمب‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬‮«‬کواد‌کوپتر‮»‬‭ ‬بسته‭ ‬می‌کردند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مبلغی‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬700‭ ‬دالر‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬عموم‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬داعش‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬فلم‌هایی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شد‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬انترنت‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تجمع‭ ‬همرزمان‭ ‬تروریست‭ ‬و‭ ‬دلسرد‭ ‬کردن‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬پخش‭ ‬می‌شد‭. ‬بنا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬قومندانان‭ ‬نظامی‭ ‬عراقی،‭ ‬سازمان‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭-‬دست‌ساز‭ ‬مشترک‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬لابراتوار‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬چگونگی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬هوایی‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬شکل‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کردند‭. ‬پروفیسر‭ ‬ابراهیم‭ ‬المرعشی‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬ایالتی‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مقاله‌‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تهدید‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬‮«‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬تجارتی‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬در‭ ‬انترنت‭ ‬قابل‭ ‬دسترس‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬موارد‭ ‬ذریعه‭ ‬تلیفون‭ ‬اندروید‭ ‬متصل‭ ‬به‭ ‬کنترول‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬کنترول‭ ‬می‌شوند،‭ ‬و‭ ‬تصاویر‭ ‬دیجیتالی‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬بعداً‭ ‬برای‭ ‬تبلیغات‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬‭ ‬

تاکنون،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬سرنگونی‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬خصمانه،‭ ‬به‭ ‬توپخانه‌های‭ ‬موشک‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬هوا،‭ ‬موشک‌های‭ ‬دوش‭ ‬پرتاب‭ ‬و‭ ‬موشک‌های‭ ‬هوا‭ ‬به‭ ‬هوا‭ ‬اتکا‭ ‬نموده‌اند‭. ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اقدامات‭ ‬مقابله‌ای‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬پرازیت‭ ‬الکترونیکی‭ ‬در‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬برای‭ ‬غیر‭ ‬فعال‭ ‬ساختن‭ ‬آن‌ها‭ ‬یا‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬هدف‭ ‬گرفتن‭ ‬آن‌ها‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬همچنان‭ ‬نظامیان‭ ‬فرصت‌های‭ ‬جنگ‭ ‬بین‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬فیر‭ ‬به‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬خطرناک‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬بررسی‭ ‬کرده‌اند‭.‬

قومندانانی‭ ‬مثل‭ ‬جنرال‭ ‬مَکِنزی‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬شبکه‌های‭ ‬یکپارچه‭ ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬شرکا‭ ‬مذاکره‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬شامل‭ ‬اقدامات‭ ‬متقابل‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬پرتابه‭/‬موشک‭ ‬و‭ ‬الکترونیکی‭ ‬هستند،‭ ‬آنچه‭ ‬نظامیان‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬گزینه‌های‭ ‬‮«‬کشتن‭ ‬سخت‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬کشتن‭ ‬نرم‮»‬‭ ‬می‌نامد‭.‬

ابزار‭ ‬دیگر،‭ ‬بیانیه‭ ‬مشترک‭ ‬2016‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬بعدی‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬مسلح‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬حمله‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬توافقنامه‭ ‬را‭ ‬پنجاه‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬کشور‭ ‬امضا‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬گسترش‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬نظامی‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬کننده‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬می‌سازد،‭ ‬اما‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬چنین‭ ‬محدودیت‌هایی‭ ‬خودداری‭ ‬کرد‭. ‬کارشناسان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬توافقنامه‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬تروریستان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬بازیگران‭ ‬غیر‌دولتی‭ ‬تقویت‭ ‬شود‭. ‬اجزای‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬موارد‭ ‬کشف‭ ‬شده‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نقض‭ ‬تحریم‌های‭ ‬تسلیحاتی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬ذریعه‭ ‬کشتی‌های‭ ‬قاچاق‭ ‬سلاح‭ ‬به‭ ‬یمن‭ ‬از‭ ‬ایران،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬قاچاق‭ ‬می‌شود‭.‬

تحولات‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬برای‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نظامیان‭ ‬به‭ ‬ندرت‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬نوآوری‭ ‬در‭ ‬تکنالوجی‭ ‬استراحت‭ ‬کنند‭. ‬تکنالوجی‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬توزیع‭ ‬مثل‭ ‬تلیفون‌های‭ ‬اندروید،‭ ‬لپ‭ ‬تاپ،‭ ‬IED‭ ‬و‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬با‭ ‬کنترول‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بازیگران‭ ‬خبیث‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬چهره‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬اقدامات‭ ‬مقابله‌ای‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهد‭. 

نظرات بسته شده است.