تمرکز ازبیکستان بر امنیت مرزی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

همزمان‭ ‬با‭ ‬اقدام‭ ‬دولت‭ ‬ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬در‭ ‬گذرگاه‌های‭ ‬مرزی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬میدان‌هوایی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی،‭ ‬قراردادهایی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه،‭ ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬قزاقستان،‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬تنش‭ ‬در‭ ‬مرزهای‭ ‬مشترک‭ ‬امضا‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2021‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬حکمی‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬گروپ‌های‭ ‬غیرنظامی‭ ‬سرحدی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬سرحدی‭ ‬رسمی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬کرد‭. ‬قطعات‭ ‬داوطلب‭ ‬بشمول‭ ‬شهروندان‭ ‬ازبیک‭ ‬18‭ ‬الی‭ ‬60‭ ‬ساله‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬به‌مدت‭ ‬حداکثر‭ ‬30‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬مرزها‭ ‬خواهند‭ ‬پرداخت‭.‬

ازبیکستان‭ ‬همچنان‭ ‬تجهیزات‭ ‬اسکن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تسهیل‭ ‬عبور‭ ‬مسافرین‭ ‬ارتقا‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬2020،‭ ‬سفارت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬تاشکند‭ ‬کار‭ ‬نصب‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬آشکارگر‭ ‬فلز‭ ‬Rapiscan‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬بازرسی‭ ‬از‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬بکس‭ ‬در‭ ‬گذرگاه‌های‭ ‬مرزی‭ ‬و‭ ‬میدان‌هوایی‌ها‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسانید‭. ‬

برای‭ ‬رفع‭ ‬اختلافات‭ ‬مرزی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬شوروی‭ ‬سابق‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است،‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬تاجیکستان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬نقشه‌برداری‭ ‬دقیق‭ ‬برای‭ ‬تعیین‭ ‬مرزهای‭ ‬مشترک‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬توافق‭ ‬نموده‌اند‭ ‬که‭ ‬مذاکرات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬1‭,‬322‭ ‬کیلومتری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬الی‭ ‬پایان‭ ‬2021‭ ‬به‭ ‬سرانجام‭ ‬برسانند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬قزاقستان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ایجاد‭ ‬گذرگاه‭ ‬توریستی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬بین‭ ‬مراکز‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬زیارتی‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬هستند‭. ‬هدف‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رفت‌وآمد‭ ‬مرزی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬هماهنگ‭ ‬نمودن‭ ‬مقررات‭ ‬ویزه‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬مسیرهای‭ ‬سرک‭ ‬و‭ ‬ریلی‭ ‬تسهیل‭ ‬شود‭. 

عزیز‭ ‬عبدالحکیموف،‭ ‬معاون‭ ‬صدراعظم‭ ‬ازبیکستان،‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬ما‭ ‬توافق‭ ‬نموده‌ایم‭ ‬که‭ ‬مقررات‭ ‬رفت‌وآمد‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬قزاقستان‭ ‬آسان‌گیرانه‌تر‭ ‬و‭ ‬طرزالعمل‌های‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬آسان‌تر‭ ‬شود‭. ‬اقدامات‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬ازبیکستان‭ ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بازسازی‭ ‬پست‭ ‬ژیبک‭ ‬ژولی‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬

ازبیکستان‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬افغانستان،‭ ‬قزاقستان،‭ ‬قرغزستان،‭ ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬ترکمنستان‭ ‬دارای‭ ‬مرز‭ ‬مشترک‭ ‬است‭.‬

منابع‭: ‬Ozodlik،‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬ازبیکستان،‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬Trend News Agency

نظرات بسته شده است.