تقویت مهارت‌های صلح‌بانی قوای قزاقستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث

بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬17‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬و‭ ‬بریتانیایی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬تمرینات‭ ‬منظم‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬عقاب‭ ‬استپ،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬اکتوبر‭ ‬2020‭ ‬با‭ ‬برگزاری‭ ‬نخستین‭ ‬تمرین‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬فراگیر‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬فعالیت‭ ‬انفرادی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کردند‭.‬

بیش‭ ‬از‭ ‬1‭,‬000‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬مانورهایی‭ ‬که‭ ‬قاسم‭-‬جومارت‭ ‬توقایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬قزاقستان،‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬بود،‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭. ‬او‭ ‬شاهد‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬میدانی‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬صنوف‭ ‬خاص‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬انجینری،‭ ‬تدارکات‭ ‬و‭ ‬صحی‭ ‬بود‭. ‬

این‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬عمده‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬قوا‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬قزاقستان‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬موثر‭ ‬واقع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬قرنطین‭ ‬و‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭.‬

رئیس‌جمهوری‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬افسران‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬بحرانی‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬بوده‌اند‭. ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬نمونه‌ای‭ ‬از‭ ‬فداکاری‭ ‬واقعی‭ ‬برای‭ ‬هموطنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتند‭. ‬از‭ ‬همه‭ ‬افسران‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‌گیری‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند،‭ ‬تشکر‭ ‬می‌کنم‭.‬‮»‬‭ ‬

قوای‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬در‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬ازقبیل‭ ‬نیپال،‭ ‬ساحل‌عاج،‭ ‬صحرای‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬لبنان،‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‌اند‭. ‬دولت‭ ‬قزاقستان‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬قانون‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬2015‭ ‬رسمیت‭ ‬بخشید‭. ‬

گروپ‌‭ ‬120-نفره‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬اکتوبر‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬موقت‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ (‬UNIFIL‭) ‬اشتراک‭ ‬داشته‌اند‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬گروپ‌‭ ‬تقریباً‭ ‬هر‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬یک‭-‬بار‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کنند‭. ‬UNIFIL‭ ‬گزمه‌‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬جنوبی‭ ‬لبنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭.‬

تا‭ ‬فعلاً،‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬قزاقستان‭ ‬بطور‭ ‬عمده‭ ‬در‭ ‬پوسته‌های‭ ‬تفتیش‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬گزمه‌‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‌اند‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬دامنه‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬خود،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬استخدام‭ ‬انجینران‭ ‬رزمی،‭ ‬داکتران‭ ‬نظامی،‭ ‬افسران‭ ‬استخباراتی‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬نظامی‭ ‬است‭. 

رئیس‌جمهور‭ ‬توقایف‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬داشته‌ایم‭.‬‮»‬‭ ‬‮«‬صلح‌بانی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬سفیر‭ ‬صلح‭ ‬بودن‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬را‭ ‬به‌شایستگی‭ ‬ایفا‭ ‬نموده‌اید‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬رزمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬ارتقا‭ ‬داده‌اید‭.‬‮»‬‭  ‬منابع‭ ‬The Astana Times

نظرات بسته شده است.