تقویت توان هوایی عراق

حفظ استقلال ملی مستلزم بازسازی قوای هوایی است

تورن‭ ‬جنرال‭ (‬متقاعد‭) ‬لطفی‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬حسین

رسیدن به‭ ‬استقلال‭ ‬هوایی‭ ‬مستلزم‭ ‬اقدام‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬روحیه‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تعادل‭ ‬مناسب‭ ‬بین‭ ‬همه‭ ‬شاخه‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬است‭. ‬تاریخ‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬درسهای‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬شیرینی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬درسها‭ ‬می‌تواند‭ ‬رفتارهای‭ ‬نسلهای‭ ‬آینده‭ ‬رهبران‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬بدهد‭.‬

قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬طولانی‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬80‭ ‬میلادی‭ ‬سربلند‭ ‬بیرون‭ ‬آمد‭ ‬ولی‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬آن‭ ‬برتری‭ ‬نظامی‭ ‬موضعی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬اشغال‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬1991‭ ‬تضعیف‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود‭. ‬بر‭ ‬هم‭ ‬خوردن‭ ‬توازن‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬نگران‌کننده‌ای‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬دهه‌های‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ،‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬کمبوداتی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬قومندانی‭ ‬مرتبط‭ -‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭- ‬روبرو‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬بازسازی‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬تمام‭ ‬نظام‭ ‬ضرورت‭ ‬یافت‭. ‬کمبودات‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬ظاهر‭ ‬شد‭:‬

پیلوت عراقی در حال دریافت تعلیم از همکار امریکایی به کمک طیاره‌ی تعلیمی که بین پیلوتان قوای هوایی ایالات متحده پرطرفدار است.
معاون سرپرگمشر، مایک میرس/قوای هوایی ایالات متحده

سازمان‌دهی‭:‬‭ ‬عدم‭ ‬داشتن‭ ‬پالیسی‭ ‬شفاف‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬حاکمیت‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬خلاء‭ ‬در‭ ‬استراتژی‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬نظامی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬روند‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬یکپارچه‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مختل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬هوایی‭ ‬نقض‭ ‬گردید‭.‬

تعلیم‭:‬‭ ‬کمبودات‭ ‬حوزه‭ ‬تعلیم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باعث‭ ‬محرومیت‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬پیلوت‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬آماده‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬نقص‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬شد‭.‬

انواع‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬سلاح‭:‬‭ ‬تامین‭ ‬سلاح‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬واحد‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬از‭ ‬تسلیحات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬وظیفه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬خارجی‭ ‬محروم‭ ‬شوند‭.‬

زیربنا‌ها‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تسلیحات‭:‬‭ ‬کمبودات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬زیربنای‭ ‬قومندانی‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬میدان‌هوایی‌های‭ ‬کمکی‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬طیاره‌های‭ ‬رهگیر‭ ‬به‭ ‬نشست‌های‭ ‬اضطراری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬ماموریت‭ ‬محدود‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬استفاده‭ ‬منفعلانه‭ ‬از‭ ‬تسلیحات‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬ضعف‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬استقلال‭ ‬هوایی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭.‬

وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬قومندانی‭ ‬کل‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مبنای‭ ‬نظامی‭ ‬سیاست‭ ‬حکومت‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬هدایت‭ ‬رهبری‭ ‬سیاسی‭ ‬شکل‭ ‬می‌دهند‭. ‬رهبران‭ ‬مدنی‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬هدایت‭ ‬اردو‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مراعات‭ ‬منافع‭ ‬مادی،‭ ‬معنوی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬کشور‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭.‬

رسیدن‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬نظامی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬استقلال‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬الزامات‭ ‬ذیل‭ ‬همراه‭ ‬است‭:‬

ساختار‭ ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬طراحی‌شده‭ ‬برای‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬قومندانان‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬جنگ‭ ‬هوایی‭.‬

محصل پیلوتی قوای هوایی عراق در حال دریافت تعلیم از مربی امریکایی. (چپ و راست)
پری استون، مامور ارشد قوای هوایی/ قوای هوایی ایالات متحده

انعطاف‌پذیری‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬ابراز‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬چالش‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬ایجاد‭ ‬تغییر‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬موجود،‭ ‬ازقبیل‭ ‬سلاح‌های‭ ‬هوا‭ ‬به‭ ‬هوا،‭ ‬سلاح‌های‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬هوا،‭ ‬جنگ‭ ‬الکترونیک‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬راداری‭ ‬در‭ ‬ارتفاعات‭ ‬مختلف

استفاده‭ ‬مطلوب‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬زیربنا‌های‭ ‬قومندانی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬میدان‌هوایی‌های‭ ‬کمکی‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬حوزه‭ ‬احتمالی‭ ‬عملیات

اثبات‭ ‬وفاداری‭ ‬مسلکی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬معیار‭ ‬اصلی‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬مدیریتی؛‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬کاذب‭ ‬و‭ ‬تخصیص‭ ‬سهمیه‌های‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬های‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی

اجرای‭ ‬بازرسی‭ ‬هدفمند‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬منابع‭ ‬سلاح‭ ‬برای‭ ‬قومندانی‭ ‬های‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬پذیرش‭ ‬گزینه‭ ‬منبع‭ ‬واحد‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬سلاح

تدوین‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬کوتاه‭-‬مدت‭ ‬برای‭ ‬ادغام‭ ‬سلاح‌های‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ (‬طیاره‌ی‭ ‬رهگیری‭ ‬و‭ ‬موشک‭) ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬درازمدت‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬فوق‭ ‬الذکر

خلاصه

آنچه‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد،‭ ‬یک‭ ‬شکست‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شد‭.  ‬ملت‌های‭ ‬خردمند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شکست‌ها‭ ‬درس‭ ‬می‌گیرند‭ ‬تا‭ ‬نسلهای‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آنها‭ ‬بیمه‭ ‬کنند‭. ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬طیاره‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬تحولاتی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬کاربرد‭ ‬تاکتیکی‭ ‬و‭ ‬استراتژیک‭ ‬آن‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬استقلال‭ ‬کشور،‭ ‬صرفاً‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌شود‭. ‬تسلیحاتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬موازی‭ ‬با‭ ‬طیاره‌ها‭ ‬و‭ ‬هلی‭ ‬کوپترها‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬سیستمهای‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬ظرفیت‭ ‬اضافی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬قوی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازند‭.   

نظرات بسته شده است.