تقویت توان دریایی قطر

تورن‌جنرال ستاد دریایی عبدا...حسن السلیطی ماموریتی برای توسعه و تقویت قوای بحری امیرنشین قطر

کارکنان‭ ‬یونیپاث

‮«‬اینجا‭ ‬خواب‭ ‬تعبیر‭ ‬می‌شود‭ … ‬اینجا‭ ‬آرزو‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬می‌پیوندد‭ … ‬اینجا‭ ‬میوه‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬می‌آید‭ … ‬موجهای‭ ‬بلند،‭ ‬بادهای‭ ‬تند،‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬روز‭ … ‬همه‭ ‬می‌پرسند‭ ‬آیا‭ ‬کشتی‭ ‬حلول‭ ‬میتواند‭ ‬سفر‭ ‬کند؟‭ ‬جواب،‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬خدا،‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬لنگرگاه‭ ‬آن‭ ‬بود‭…‬به‭ ‬نام‭ ‬خدا،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬امواج‭ ‬اقیانوس‭ ‬عبور‭ ‬می‌کنیم‭ ‬برخلاف‭ ‬جهت‭ ‬بادها‭ … ‬ما‭ ‬همان‭ ‬موجها‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬باد‭ ‬هستیم‭.‬‮»‬

~‭ ‬شعری‭ ‬بدیع‭ ‬از‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬ستاد‭ ‬دریایی‭ ‬عبدا‭… ‬حسن‭ ‬السلیطی،‭  ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬امیرنشین‭ ‬قطر

موقعیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬قطر‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ماهر‭ ‬و‭ ‬هوشیار‭ ‬مستفید‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬خلیج‌‭ ‬عربی‭ ‬که‭ ‬طول‭ ‬ساحل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬563‭ ‬کیلومتر‭ ‬می‌رسد،‭ ‬وجود‭ ‬توانایی‭ ‬دفاع‭ ‬دریایی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬

پس‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬دهه‭ ‬قوماندانی‭ ‬کشتی‌ها،‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬ستاد‭ ‬دریایی،‭ ‬عبدا‭… ‬حسن‭ ‬السلیطی‭ ‬برای‭ ‬رهبری‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬متنوع‌سازی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬قطر‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬

ارتقای‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬قومندانی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬با‭ ‬روند‭ ‬نوسازی‭ ‬استراتژیک‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬همزمان‭ ‬شد‭. ‬تحت‭ ‬هدایت‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬امیرنشین‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تهیه‭ ‬کشتی‌های‭ ‬کلانتر‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬پوشش‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ائتلاف‭ ‬بحری‭ ‬چندملیتی‭ ‬است‭. ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬اکادمی‭ ‬دریایی‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬دریایی‭ ‬نیز‭ ‬اهمیت‭ ‬بسزایی‭ ‬دارد‭. ‬

‮«‬مرزهای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬اقیانوس‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬تحرکات‭ ‬دریایی‭ ‬غیرمجاز‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬است‭. ‬‮«‬از‌آنجا‌که‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬تجارت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دریا‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬عمدتاً‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬ثروت‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬نفت‭ ‬دریایی‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬عوامل‭ ‬دیگر‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭.‬‮»‬

تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قطر‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬مدارج‭ ‬ترقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پیمود‭. ‬او‭ ‬تجربه‭ ‬قومندانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬ناوچه‌های‭ ‬توپدار‭ ‬و‭ ‬شناور‭ ‬تیزرفتار‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬موشک‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬مسلک‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬قوای‭ ‬ضربتی‭ ‬و‭ ‬ناوگان‌های‭ ‬جنگی‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مدت‭ ‬خدمت،‭ ‬دانش‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬تئوریک‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬مطالعاتی‭ ‬در‭ ‬مصر،‭ ‬فرانسه،‭ ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬هالند‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬

تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬با‭ ‬خدمت‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬قومندان‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬ناوگان‭ ‬به‭ ‬قطارهای‭ ‬عالی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬رسید‭: ‬او‭ ‬در‭ ‬2016‭ ‬معاون‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬قومندان‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬شد‭. ‬

از‭ ‬زمان‭ ‬استقلال‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬1971،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬قطر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬مرحله‭ ‬عبور‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ادعای‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬است‭. ‬قایق‌های‭ ‬توپدار‭ ‬ساخت‭ ‬بریتانیا‭ ‬ستون‭ ‬فقرات‭ ‬نخستین‭ ‬ناوگان‭ ‬دریایی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬70‭ ‬میلادی‭ ‬بودند‭. ‬قایق‌های‭ ‬موشک‌دار‭ ‬صنف‭ ‬Damsah‭ ‬ساخت‭ ‬فرانسه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬1980‭ ‬خریداری‭ ‬شدند‭ ‬ظرفیت‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬بخشیدند‭. ‬قطر‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬90‭ ‬قایق‌های‭ ‬موشک‌دار‭ ‬Barzan‭ ‬ساخت‭ ‬بریتانیا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زرادخانه‭ ‬دفاعی‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭.‬

شناور تندرو قوای بحری امیرنشین قطر در مانور «مدافع شرقی 20» با همکاری قومندانی مرکزی قوای بحری ایالات متحده اشتراک نموده است. مسلکی Tradale Bryant/اردو ایالات متحده

تورن‌جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬مرحله‭ ‬چهارم‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬عادی‭ ‬یا‭ ‬رایج‭ ‬دانست‭ ‬بلکه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬جهش‭ ‬کلان‭ ‬می‌دانم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پذیرش‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬اولیه‭ ‬قرارداد‭ ‬جدید‭ ‬بسته‌شده‭ ‬با‭ ‬کمپنی‭ ‬ایتالیایی‭ ‬Fincantieri،‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬مرحله‭ ‬چهارم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬جهش‭ ‬کلان‭ ‬می‌دانم‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬پروسه‭ ‬فراگیر‭ ‬و‭ ‬دقیق‭ ‬نوسازی‭ ‬با‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬استراتژیک‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬سیاست‭ ‬دفاعی‭ ‬مناسب‭ ‬است‭.‬‮»‬

کشتی‌های‭ ‬ساخت‭ ‬Fincantieri‭ ‬کلانترین‭ ‬و‭ ‬مجهزترین‭ ‬کشتی‌هایی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬توسط‭ ‬قطر‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬بین‭ ‬آنها‭ ‬یک‭ ‬فروند‭ ‬کشتی‭ ‬استراتیژیک‭ ‬آبی‭-‬خاکی‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬نشست‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬قطر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ساخت‭ ‬بندر‭ ‬جدیدی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬دوحه‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬کشتی‌های‭ ‬باری‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جدید‭ ‬آنجا‭ ‬مستقر‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬

محافظت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بندر‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مرزهای‭ ‬دریایی‭ ‬ملی‭ ‬نیازمند‭ ‬سیستم‭ ‬آتشبار‭ ‬دفاعی‭ ‬ساحلی‭ ‬پیشرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬آتشبار‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کشورهای‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‌‭ ‬عربی‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬این‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬مخفی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬سلاح‭ ‬استراتژیک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬وحشت‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬همه‭ ‬کسانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬گستاخی‭ ‬وارد‭ ‬آبهای‭ ‬قطر‭ ‬می‌شوند،‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬کشتی‌هایی‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬توسط‭ ‬رادار‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬گرفت‭.‬‮»‬

توسعه‭ ‬انسانی‭ ‬نیز‭ ‬موضوع‭ ‬مهمی‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬تورن‌جنرال،‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬توسعه‭ ‬شامل‭ ‬سه‭ ‬رکن‭ ‬است‭: ‬توسعه‭ ‬انسانی،‭ ‬توسعه‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬معنوی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬صداقت،‭ ‬وفاداری‭ ‬و‭ ‬تعالی‭.‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬قطر‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬مرکز‭ ‬دریایی‭ ‬ویژه‭ ‬دوره‌های‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬عملیاتی‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬تاسیس‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬تربیت‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬وطن،‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬عملیاتی‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬شبیه‌سازهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬است‭. ‬ضمناً،‭ ‬اکادمی‭ ‬دریایی‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬غانم،‭ ‬که‭ ‬موسسه‌ای‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬علوم‭ ‬دریایی‭ ‬است،‭ ‬نخستین‭ ‬گروپ‭ ‬محصلین‭ ‬مستعد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پذیرش‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

قطر استفاده از رزمناو (کشتی کوچگ جنگی) چند-مقصده جدید صنف الزباره خود را که در ایتالیا ساخته شده است، آغاز می‌کند. قوای بحری امیرنشین قطر

قطر‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رده‌هایی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬عرصه‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬انجنیری،‭ ‬لوجیستیک‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬آغاز‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬رویکرد‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬حضور‭ ‬داوطلبانه‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬نظامی‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬رخ‭ ‬داد‭. ‬

‮«‬با‭ ‬تغییر‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬سیاستی‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬زمینه‭ ‬سازی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬مناصب‭ ‬دفاعی،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همتایان‭ ‬مرد،‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬عالی‭ ‬ملت‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬است‭.‬

تورن‌جنرال‭ ‬همچنان‭ ‬اقداماتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬معلوماتی‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬رزمی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬لوا‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مستقر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کندک‌هایی‭ ‬با‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬رزمی‭ ‬تخصصی‭ ‬که‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬مهارت‌های‭ ‬جنگ‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬است،‭ ‬تقسیم‭ ‬کرد‭. ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬توان‭ ‬رزمی‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ساحل‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬ترمینل‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬که‭ ‬اساس‭ ‬ثروت‭ ‬قطر‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬می‌دهند،‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬

تورن‌جنرال‭ ‬افزود‭: ‬‮«‬ما‭ ‬مذاکراتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دارای‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬قوا‭ ‬آغاز‭ ‬نموده‌ایم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬ارتقای‭ ‬استندرد‭ ‬آمادگی‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬نماییم‭. ‬به‭ ‬خواست‭ ‬خدا،‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیک‭ ‬شاهد‭ ‬تحول‭ ‬کلانی‭ ‬در‭ ‬قطارهای‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬امیرنشین‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬‮»‬

این‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬چندملیتی‭ ‬مبنای‭ ‬استراتژی‭ ‬قطر‭ ‬است‭. ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬کشتی‌های‭ ‬کلانتر‭ ‬امکان‭ ‬فعالیت‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬سزمینی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬

تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬ما‭ ‬متوجه‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬ناوگان‭ ‬کشتی‌های‭ ‬ما‭ ‬تحرکات‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬ساخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬محدوده‭ ‬خلیج‌‭ ‬عربی‭ ‬نیستیم‭.‬‮»‬‭ ‬‮«‬ما‭ ‬می‌خواستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬نایل‭ ‬شویم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬اروپایی،‭ ‬بطور‭ ‬کلی،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬عربستان‭ ‬مستفید‭ ‬شویم‭.‬‮»‬

آگاهی‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬کنجکاوی‭ ‬همفکران‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬زیردستانش‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬را‭ ‬تحریک‭ ‬می‌کند‭. ‬تورن‌جنرال‭ ‬به‭ ‬لسان‭ ‬فرانسوی‭ ‬مسلط‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬دریایی‭ ‬فرانسه‭ ‬درس‭ ‬خوانده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬سند‭ ‬ماستری‭ ‬گرفت‭. ‬

چنان‌که‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬برای‭ ‬تحصیل‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬اعزام‭ ‬می‌شوند،‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬امیدوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬بگیرند‭. ‬صرف‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬دوره‌ها‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬کتاب‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬دیگر‭ ‬چندان‭ ‬موثر‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬هر‭ ‬کس‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬تخصصی‭ ‬خود‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬اعتماد‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭. ‬محرومیت‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬نوعی‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مرجعیت‭ ‬است‭.‬‮»‬

تورن‌جنرال‭ ‬السلیطی‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اجرای‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی،‭ ‬امیر‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬سرقومندان‭ ‬قوای‭ ‬اعلی‭ ‬مسلح‭ ‬قطر،‭ ‬می‌داند‭. ‬این‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬بشمول‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬همکاری‭ ‬چندملیتی‭ ‬به‭ ‬فایدهٔ‭ ‬امنیت‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬پیش‌بینی‌ناپذیر‭ ‬از‭ ‬دنیاست‭. ‬

قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬ما‭ ‬مشتاق‭ ‬تقویت‭ ‬پیوندهای‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬با‭ ‬همسایگان‭ ‬یا‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر،‭ ‬هستیم‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬کوششی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬مهم‭ ‬مانند‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬ترکیه،‭ ‬فرانسه،‭ ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬فروگذار‭ ‬نمی‌کنیم‭.‬‮»‬

نظرات بسته شده است.