تعهد به امنیت سایبری

محافظت از عراق در مقابل تهدیدات سایبری مستلزم تقویت امکانات عراق در حوزه تکنالوجی است

داکتر‭ ‬حسین‭ ‬علاوی،‭ ‬مشاور‭ ‬صدراعظم‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬اصلاحات‭ ‬بخش‭ ‬امنیتی

امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬ستراتژیک‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬عراق‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری‭ (‬CERT‭)‬،‭ ‬فعال‌سازی‭ ‬پالیسی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬مسوده‭ ‬قانون‭ ‬جرایم‭ ‬الکترونیکی‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬قانون‭ ‬مذکور‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬بحثهای‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬در‭ ‬پارلمان‭ ‬عراق‭ ‬شد‭.‬

وظیفه‭ ‬اصلی‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬وزارتخانه‌ها،‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬استخباراتی‭ ‬برای‭ ‬تفتیش‭ ‬هکرها‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬تعقیب‭ ‬گروپ‌های‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬سایبری‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬احتیاطی‭ ‬برای‭ ‬جوامع‭ ‬امروزی،‭ ‬مانند‭ ‬عراق،‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬وظایف‭ ‬دولتی‭ ‬وابستگی‭ ‬روزافزونی‭ ‬به‭ ‬انترنت‭ ‬دارد،‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬

حملات‭ ‬سایبری‭ ‬از‭ ‬تهدیدات‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬دنیا‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬حملات‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬این‭ ‬تشویش‌‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬علیه‭ ‬تاسیسات‭ ‬حیاتی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع،‭ ‬عراق‭ ‬دومین‭ ‬جلسه‭ ‬‮«‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬امکانات‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2021‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭.‬

برگزاری‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬در‭ ‬فعالیت‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری‭ ‬عراق‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬مسائل‭ ‬مهمی‭ ‬مانند‭ ‬جرم‭ ‬الکترونیکی،‭ ‬امکانات‭ ‬سایبری‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬جنگ‭ ‬5G،‭ ‬تاثیر‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬تکنالوجی‌های‭ ‬مدرن‭ ‬بالای‭ ‬امنیت‭ ‬ملی،‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬اطفال‭ ‬در‭ ‬انترنت‭ ‬بررسی‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬دیگر‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬تاثیر‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬بالای‭ ‬اشخاص‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬معلومات‭ ‬دروغ،‭ ‬امنیت‭ ‬دیجیتل‭ ‬برای‭ ‬محصلین‭ ‬و‭ ‬پول‌شویی‭ ‬و‭ ‬تعاملات‭ ‬مالی‭ ‬اونلاین‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭. ‬

در‭ ‬حاشیه‭ ‬این‭ ‬جلسه،‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری‭ ‬عراق‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬تخنیکی‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مانور‭ ‬امنیتی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور،‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬به‌سرعت‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬یک‭ ‬تهدید‭ ‬سایبری‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬می‌شد‭. ‬

اثیر‭ ‬الجابر،‭ ‬رئیس‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری‭ ‬عراق،‭ ‬بالای‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬در‭ ‬دورانی‭ ‬که‭ ‬کمپنی‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬اتومات‌سازی‭ ‬الکترونیک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پاندیمی‭ ‬کووید-‭ ‬19‭ ‬ پذیرفته‌اند،‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭.‬

الجابر‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬طی‭ ‬جلسات‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬قدم‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬برداشتیم‭.‬‮»‬‭ ‬

تبادل‭ ‬دانش‭ ‬تخنیکی‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬یا‭ ‬ترمیم‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬سیستم‌‭ ‬امنیتی‭ ‬ستون‭ ‬فقرات‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬تجربه‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تکنالوژی‌‭ ‬مزیتی‭ ‬برای‭ ‬عراق‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬سعی‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬امکانات‭ ‬امنیتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬انکشاف‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬نماید‭.‬

از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر،‭ ‬عراق‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬موجود‭ ‬درباره‭ ‬شیوه‌های‭ ‬تروریستان‭ ‬برای‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬ارتباطات،‭ ‬رمزگذاری‭ ‬و‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬حملات‭ ‬است‭. ‬از‌آنجا‌که‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬باندهای‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬مفکوره‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‭ ‬می‌پردازند،‭ ‬اعضای‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬نقشه‌های‭ ‬بدخواهانه‭ ‬مهاجمان‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭. ‬

مبنای‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬تکنالوژی‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬مستفید‭ ‬از‭ ‬ابتکار‭ ‬دفع‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬پیچیده‭ ‬است‭. ‬عراق‭ ‬باید‭ ‬پیوسته‭ ‬به‭ ‬اصلاح‭ ‬پالیسی‌های‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬امکانات‭ ‬خود‭ ‬بپردازد‭. ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬جذب‭ ‬اشخاص‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬مدنی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬امکانات‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬دولتی،‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬کمپنی‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تقویت‭ ‬شود‭. ‬

عراق‭ ‬می‌خواهد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬فرهنگ‭ ‬یکپارچه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری،‭ ‬کاهش‭ ‬تعداد‭ ‬موارد‭ ‬هک‭ ‬و‭ ‬سرقت‭ ‬معلومات،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬آرامش‭ ‬مدنی،‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬تعداد‭ ‬جرایم‭ ‬سایبری‭ ‬که‭ ‬اشخاص‭ ‬بی‌وجدان‭ ‬علیه‭ ‬کاربران‭ ‬انترنت‭ ‬مرتکب‭ ‬می‌شوند،‭ ‬بپردازد‭. ‬

عراق‭ ‬می‌خواهد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬فرهنگ‭ ‬یکپارچه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری،‭ ‬کاهش‭ ‬تعداد‭ ‬موارد‭ ‬هک‭ ‬و‭ ‬سرقت‭ ‬معلومات،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬آرامش‭ ‬مدنی،‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬تعداد‭ ‬جرایم‭ ‬سایبری‭ ‬که‭ ‬اشخاص‭ ‬بی‌وجدان‭ ‬علیه‭ ‬مستفیدان‭ ‬انترنت‭ ‬مرتکب‭ ‬می‌شوند،‭ ‬بپردازد‭. ‬

همکاری‭ ‬دولتی‭-‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬یک‭ ‬ضرورت‭ ‬استراتیژیک‭ ‬است‭. ‬وابستگی‭ ‬بخشهایی‭ ‬مانند‭ ‬صحت،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬انرجی‭ ‬به‭ ‬ارتباطات‭ ‬سایبری‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬مرتبط‭ ‬روز‌به‌روز‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬گروپ‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬ایجاد‭ ‬راهکارهای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تکنالوجی‭ ‬معلومات‭ ‬هستند‭.‬

وزارت‌خانه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬از‭ ‬مشوق‌های‭ ‬مالی‭ ‬برای‭ ‬تشویق‭ ‬کارآفرینان‭ ‬بخش‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬کار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬عراق‭ ‬باید‭ ‬بالای‭ ‬توانمندسازی‭ ‬زنان‭ ‬برای‭ ‬مشارکت‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مهم‭ ‬نیز‭ ‬متمرکز‭ ‬شود‭. ‬آنها‭ ‬قوه‭ ‬محرک‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬آبادانی‭ ‬هستند؛‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬که‭ ‬حالا‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬زیادی‭ ‬روبروست‭. ‬توانمندسازی‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬پرزه‌جات‭ ‬اساسی‭ ‬پروگرام‌‭ ‬و‭ ‬فلسفه‭ ‬کار‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬انکشاف‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تخنیکی‭ ‬برجسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬حساس‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی،‭ ‬صنعت‭ ‬سافتویر‭ ‬و‭ ‬مارکتینگ‭ ‬الکترونیکی‭ ‬از‭ ‬سامان‌های‭ ‬تکنالوجی‭ ‬پیشرفته‭ ‬بهره‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬

امروزه‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬کسب‌وکار،‭ ‬تجارت‭ ‬الکترونیکی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلومات‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬بخشهای‭ ‬عراق‭ ‬حمایت‭ ‬کنیم‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬تدوین‭ ‬قوانین‭ ‬سودمند،‭ ‬وضع‭ ‬پالیسی‌های‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬تامین‭ ‬الزامات‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬پلان‌های‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ایجاد‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تشبثات،‭ ‬ذریعه‭ ‬تامین‭ ‬ماحول‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬شرکتهای‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬امکانات‭ ‬آن،‭ ‬حمایت‭ ‬کنیم‭.‬

خوشبختانه،‭ ‬موفقیت‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کمیسیون‭ ‬عالی‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬برگزاری‭ ‬انتخابات‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬منصفانه‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬کمیسیون‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬انتخابات‭ ‬پارلمانی‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬اکتوبر‭ ‬2021،‭ ‬پیام‭ ‬مهمی‭ ‬درباره‭ ‬بهبود‭ ‬امکانات‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬سیابری‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭. 

نظرات بسته شده است.