ترکمنستان: گاز طبیعی امنیت انرژی را تامین می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

ترکمنستان‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬به‭ ‬فراوانی‭ ‬منابع‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تضمین‌کننده‭ ‬بالقوه‭ ‬امنیت‭ ‬انرژی‭ ‬مطرح‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اواخر‭ ‬مارچ‭ ‬2022،‭ ‬عشق‌آباد‭ ‬میزبان‭ ‬نشست‭ ‬بین‌المللی‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬ترکمنستان‭ ‬بود‭.‬

سردار‭ ‬بردی‌محمدوف،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬ترکمنستان،‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬افتتاحیه‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬صادرکننده‭ ‬نفت،‭ ‬مانند‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬درخواست‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬هایدروکاربن‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اختصاص‭ ‬دهند‭.‬

حاضرین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬تامین‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬پایدار‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬تحریم‭ ‬تاکید‭ ‬نمودند‭. ‬ترکمنستان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلانترین‭ ‬ذخایر‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬پروسه‭ ‬انتقال‭ ‬و‭ ‬تسلیم‌دهی،‭ ‬بدون‭ ‬اتکا‭ ‬بر‭ ‬مسیرهای‭ ‬عصر‭ ‬شوروی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬روسیه‭ ‬برقرار‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬تنوع‭ ‬ببخشد‭.‬

این‭ ‬استراتژی‭ ‬تنوع‌بخشی‭ ‬شامل‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬لوله‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬چین‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شود‭. ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬بلندپروازانه‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬خط‭ ‬لوله‭ ‬ترکمنستان،‭ ‬افغانستان،‭ ‬پاکستان،‭ ‬هند‮»‬‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬چند‭-‬ساله‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

نظرات بسته شده است.