ترکمنستان اهداف سیاست خارجی خود را اعلان کرد.

قربان‌قلی‭ ‬بردی‌محمدوف،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬ترکمنستان،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سخنرانی‭ ‬در‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬21‭ ‬سپتمبر‭ ‬2021،‭ ‬کشورش‭ ‬را‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬پیگیری‭ ‬صلح،‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬دیپلماسی‭ ‬دانست‭.‬

رئیس‌جمهور‭ ‬بردی‌محمدوف‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬کشورش‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2021‭ ‬در‭ ‬عشق‌آباد‭ ‬میزبان‭ ‬جلسه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬پالیسی‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ – ‬مبنای‭ ‬امنیت،‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬بین‌المللی‮»‬‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

او‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ایجاد‭ ‬منطقه‭ ‬صلح،‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬آسیای‭ ‬میانه‭ – ‬منطقه‭ ‬خزر‮»‬‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬نمود‭. ‬او‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ترکمنستان‭ ‬به‭ ‬بازگشت‭ ‬صلح،‭ ‬تعادل‭ ‬و‭ ‬وحدت‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. 

رئیس‌جمهور‭ ‬بردی‌محمدوف‭ ‬در‭ ‬خاتمه‭ ‬سخنرانی‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬آمادگی‭ ‬ترکمنستان‭ ‬برای‭ ‬پیگیری‭ ‬گفتمان‭ ‬درباره‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬انکشاف‭ ‬متداوم،‭ ‬به‭ ‬شمول‭ ‬تداوم‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬کاهش‭ ‬آثار‭ ‬بیابان‌زایی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬دریای‭ ‬آرال،‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬پروگرام‌‭ ‬مخصوص‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آبریز‭ ‬دریاچه‭ ‬آرال،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه،‭ ‬ابراز‭ ‬آمادگی‭ ‬کرد‭.‬

منابع‭: ‬Turkmenportal،‭ ‬سازمان‭ ‬ملل

نظرات بسته شده است.