تردیدهایی درباره داعش

این‭ ‬گروپ‭ ‬تروریستی‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬ولایات‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬کند‭ ‬یا‭ ‬عملیات‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬انجام‭ ‬دهد

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬عراقی‭ ‬تحسین‭ ‬ابراهیم‭ ‬الخفاجی،‭ ‬سخنگوی‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک

بسیاری‭ ‬تعجب‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬داعش‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬توانایی‭ ‬انجام‭ ‬حملات‭ ‬گسترده‭ ‬یا‭ ‬کنترول‭ ‬سرزمین‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬می‌تواند‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬تروریستی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فشار‭ ‬وارد‭ ‬کند‭ ‬یا‭ ‬خیر‭.‬

سیاست‭ ‬سردرگمی‭ ‬اخلاقی،‭ ‬نفاق‭ ‬و‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬داعش‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود،‭ ‬نی‭ ‬ثمر‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬نی‭ ‬نتایج‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬نفوذ‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬مثل‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬می‌آورد‭. ‬

چندین‭ ‬دلیل‭ ‬توضیح‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬داعش‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬مثل‭ ‬گذشته‭ ‬دوباره‭ ‬قدرتمند‭ ‬شود‭.‬

اولاً،‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬قدرت‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬جمعیت‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬امیدوار‭ ‬بود‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬استخدام‭ ‬کند،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬دارای‭ ‬اکثریت‭ ‬سنی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬تأثیر‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬مشترکی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬جوانان،‭ ‬کلان‌ها،‭ ‬مقامات‭ ‬عالی‭ ‬رتبه،‭ ‬کارگزاران‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬ندارد‭. ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کردند،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬فاصله‭ ‬گرفته‌اند‭.‬

دلیل‭ ‬دوم‭ ‬کاهش‭ ‬نفوذ‭ ‬داعش،‭ ‬سوء‌مدیریت‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬روزگاری‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬ناتوانی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شهرها‭ ‬بطور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬باعث‭ ‬رد‭ ‬آن‭ ‬شد‭.‬

سوم،‭ ‬داعش‭ ‬ذریعه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬جهاد‭ ‬جنسی،‭ ‬وادار‭ ‬کردن‭ ‬اطفال،‭ ‬که‭ ‬اطفال‭ ‬خلافت‭ ‬خوانده‭ ‬می‌شوند،‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬قتل‌ها‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬زنان‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬اخلاق،‭ ‬رفتارهای‭ ‬ضد‌اجتماعی‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کرد‭.‬

در‭ ‬نتیجه،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهرهای‭ ‬عراق،‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬محل‭ ‬پرورش‭ ‬گروپ‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شدند،‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفت‭. ‬

در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شهرهایی‭ ‬مثل‭ ‬حدیثه،‭ ‬آمرلی‭ ‬و‭ ‬جاهای‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬شجاعت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این‭ ‬گروپ‌ها‭ ‬مقاومت‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬می‌کردند،‭ ‬این‭ ‬شهرها‭ ‬چالش‭ ‬چشمگیری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آوردند‭. ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬سیاست‭ ‬ترس،‭ ‬ارعاب‭ ‬و‭ ‬وحشت‭ ‬علیه‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬کشتا‌رهای‭ ‬وحشیانه‭ ‬داعش،‭ ‬ساکنان‭ ‬این‭ ‬شهرها‭ ‬صرفاً‭ ‬بر‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬مبارزه‌طلبی‭ ‬خود‭ ‬افزودند‭.‬

این‭ ‬حقایق‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬دیگر‭ ‬مثل‭ ‬گذشته‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬تسلط‭ ‬بر‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬نیست‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬حجرات‭ ‬بازمانده‭ ‬سازمان‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭ ‬هر‭ ‬کاری‭ ‬از‭ ‬دستشان‭ ‬بر‭ ‬می‌آید‭ ‬برای‭ ‬صدمه‭ ‬رساندن‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬گروپ‌های‭ ‬پول‭ ‬ساز‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬بقای‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬قاچاق‭ ‬حفظ‭ ‬می‌کنند‭. ‬

داعش‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلفی‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬ریشه‌دار‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬عمر‭ ‬خود‭ ‬کاشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬حجراتی‭ ‬که‭ ‬منتظر‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬هستند،‭ ‬نفوذ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬می‌کند‭. ‬اردوگاه‌های‭ ‬آن‭ ‬همچنان‭ ‬مرکز‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬افراطی‭ ‬است‭.‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬موظف‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬رسیدگی‭ ‬کنند‭. ‬آن‌ها‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬شکستن‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کودهای‭ ‬سازمان‭ ‬تروریستی‭ ‬شده‌اند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬عملیات‭ ‬استخباراتی‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬عمدتا‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬فعلاً‭ ‬هم‭ ‬کمک‭ ‬بسیاری‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬می‌کند‭.‬

اگر‭ ‬تروریستان‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬قدیمی‭ ‬خود‭ ‬بازسازی‭ ‬کنند،‭ ‬در‭ ‬اشتباه‭ ‬هستند‭. ‬اکنون‭ ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬معضلاتی‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬روبرو‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مساعی‭ ‬مستمر‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق،‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬

زنده‭ ‬باد‭ ‬وطن‭ ‬من،‭ ‬سرزمین‭ ‬تمدن‌های‭ ‬بسیار،‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬باد‭ ‬مردم‭ ‬من،‭ ‬با‭ ‬تاریخ‭ ‬درخشان‭ ‬خود‭. ‬با‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬صمیمانه‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬سهیم‭ ‬بوده‌اند‭. 

نظرات بسته شده است.