تجلیل از قوای هوایی امارات متحده عربی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

متحده‭ ‬عربی‭ ‬چهل‌وپنجمین‭ ‬سالگرد‭ ‬ادغام‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسمی‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2021‭ ‬جشن‭ ‬گرفت‭.‬

تورن‌جنرال‭ ‬ابراهیم‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬العلوی،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی،‭ ‬از‭ ‬پایبندی‭ ‬درازمدت‭ ‬رهبران‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬توان‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬قدردانی‭ ‬کرد‭. 

جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته‭ ‬توانسته‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬اصول‭ ‬علمی‭ ‬پذیرفته‌شده،‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تجهیزات،‭ ‬تسلیحات‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬استفاده‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬نوسازی‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬توانمندسازی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬کند‮»‬‭.‬

رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬توسعه‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬داشته‌اند‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اهداف‭ ‬تدوین‭ ‬کرده‌اند‭.‬

از‭ ‬نقطه‭ ‬نظر‭ ‬نظامی،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬میزبان‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬نظامی‭ ‬مانند‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬کنفرانس‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دفاع،‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬چندین‭ ‬ساختار‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیمی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬الحمرا،‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

آخرین‭ ‬مانور‭ ‬ما‭ ‬Iron Union 14‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2021‭ ‬خاتمه‭ ‬یافت‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مانوری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سالانه‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭. ‬Iron Union‭ ‬هماهنگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬شریک‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬توپخانه‭ ‬و‭ ‬مانورهای‭ ‬زرهی‭ ‬در‭ ‬دشت‭ ‬الحمرا‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬

همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬دوجانبه‭ ‬بین‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬خلیج‭ ‬1990‭ ‬گسترش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬1994‭ ‬قرارداد‭ ‬همکاری‭ ‬بسته‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬2019‭ ‬به‌روز‭ ‬کردند‭.‬

در‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬قوای‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬شش‭ ‬ماموریت‭ ‬نظامی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‌اند‭: ‬افغانستان،‭ ‬لیبی،‭ ‬بوسنی‭-‬کوزوو،‭ ‬عملیات‭ ‬طوفان‭ ‬صحرا‭ ‬در‭ ‬1991‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬داعش‭. 

نظرات بسته شده است.