تاسیس شهرک تعلیم نظامی در اردن

تاسیس شهرک تعلیم نظامی در اردن

کارکنان‭ ‬یونیپاث
قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬شهرک‭ ‬تعلیمی‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬آل‭ ‬نهیان‭ ‬را‭ ‬افتتاح‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬شهرک‭ ‬با‭ ‬کمک‌های‭ ‬مالی‭ ‬چشمگیر‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
اردن‭ ‬با‭ ‬نامگذاری‭ ‬این‭ ‬شهرک‭ ‬به‭ ‬افتخار‭ ‬ولیعهد‭ ‬ابوظبی‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬قومندان‭ ‬عالی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬اصلی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬قدردانی‭ ‬نمود‭.‬
هدف‭ ‬از‭ ‬تاسیس‭ ‬این‭ ‬مرکز،‭ ‬متمرکز‭ ‬کردن‭ ‬امور‭ ‬تعلیم‭ ‬تک‌تک‭ ‬شاخه‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مجتمع‭ ‬کلان‭ ‬است‭. ‬عالی‌جناب‭ ‬الحسین‭ ‬ابن‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم،‭ ‬ولیعهد‭ ‬اردن،‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬را‭ ‬رسماً‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2020‭ ‬افتتاح‭ ‬کرد‭.‬
مرکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬آل‭ ‬نهیان‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬قرارگاه‭ ‬امور‭ ‬نظامی‭ ‬امارات‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ظرف‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬بشمول‭ ‬صنوف‭ ‬درسی،‭ ‬لابراتوار،‭ ‬میدان‌های‭ ‬تعلیمی،‭ ‬لیلیه،‭ ‬زمین‭ ‬سپورت‭ ‬و‭ ‬تهداب‌های‭ ‬دیگر‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬زمان‭ ‬افتتاح‭ ‬رسمی‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مارچ،‭ ‬چندین‭ ‬پوهنځی‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬ساخت‭ ‬بود‭: ‬پوهنتون‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سلطنتی،‭ ‬پوهنځی‭ ‬پیاده‌نظام‭ ‬شهید‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬ابن‭ ‬الحسین،‭ ‬پوهنځی‭ ‬شاخه‭ ‬توپخانه‭ ‬سلطنتی‭ ‬و‭ ‬موسسه‭ ‬لسان‭.‬
‮«‬تاسیس‭ ‬این‭ ‬شهرک‭ ‬تعلیمی‭ ‬نتیجه‭ ‬رابطه‭ ‬تاریخی‭ ‬بین‭ ‬سران‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬پادشاهی‭ ‬هاشمی‭ ‬اردن‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬مدیر‭ ‬شهرک‭ ‬تعلیمی،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬حکمت‭ ‬القادی‭ ‬است‭.‬‭  ‬منابع‭: ‬الخلیج،‭ ‬The National‭