تأمین امنیت کمپ‌های پناهندگان سوری

اردن برای شناسایی افکار افراطی و جلوگیری از تبدیل شدن آن به قوای مخرب، بر تعلیم ایدیولوژیک متمرکز می‌شود

اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬اردن

د تهاجم‭ ‬داعش‭ ‬باعث‭ ‬آوارگی‭ ‬گسترده‭ ‬غیرنظامیانی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬نمودن‭ ‬پناهگاه‭ ‬امن‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬جنگ‌زده‭ ‬می‌گریختند‭. ‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬هاشمی‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… (‬دوم‭) ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬برخوردار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬امروزه‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬امنی‭ ‬برای‭ ‬موج‭ ‬انبوه‭ ‬آوارگان‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬شرایط‭ ‬نامساعد‭ ‬انسانی‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬بروز‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬میان‭ ‬پناهندگان‭ ‬اشخاصی‭ ‬با‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬تروریزم‭ ‬تاثیر‭ ‬پذیرفته‌اند‭.‬

اردن‭ ‬در‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ویژه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور،‭ ‬اردن‭ ‬مانع‭ ‬نفوذ‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬تروریزم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬اتباع‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬درگیری‌های‭ ‬محلی‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬بروز‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬محدود‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

کمپ‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬افراط‌گرایان‭ ‬خشن‭ ‬بر‭ ‬جذب‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬کمپ‌ها‭ ‬هستند‭. ‬تروریست‌ها‭ ‬از‭ ‬فساد‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬مذهبی‭ ‬ضعیف‭ ‬مدیران‭ ‬کمپ‌ها‭ ‬برای‭ ‬گمراه‭ ‬ساختن‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬قوا‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬کرده‌اند‭. ‬گاهی‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬کالاهای‭ ‬قاچاق‭ ‬با‭ ‬دادن‭ ‬رشوه‭ ‬وارد‭ ‬کمپ‌ها‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬تفسیرهای‭ ‬جعلی‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬مذهبی‭ ‬دستمایهٔ‭ ‬فریب‭ ‬دادن‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کارمندان‭ ‬امنیتی‭ ‬کمپ‌ها‭ ‬می‌شود‭.‬

بنابراین،‭ ‬اردن‭ ‬اقدامات‭ ‬امنیتی‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تایید‭ ‬هویت‭ ‬پناهندگان،‭ ‬تفتیش‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مشکوک‭ ‬داخل‭ ‬کمپ‌ها‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کارمندان‭ ‬دولتی‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬اردن،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مختلف،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬محیط‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬امن‭ ‬در‭ ‬کمپ‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬مستقر‭ ‬ار‭ ‬اردن‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬قابل‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کمپ‌ها‭ ‬به‌تدریج‭ ‬به‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬جوامع‭ ‬محلی‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬نقش‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بلای‭ ‬تروریزم،‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬که‭ ‬باشد،‭ ‬را‭ ‬پررنگ‭ ‬می‌کند‭.‬

دختران سوری در صنوف درس کمپ‌‌ پناهندگان زعتری اردن حاضر می‌شوند. پروگرام درسی برای مقابله با گسترش پیام افراط‌گرایان خشن طراحی شده است. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬اقدامات‭ ‬مرتبط،‭ ‬واگذاری‭ ‬مسئولیت‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬کمپ‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬موسسات‭ ‬اردن،‭ ‬بود‭. ‬اردن،‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریست،‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته‭ ‬فداکاری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬شهیدان‭ ‬بسیاری‭ ‬تقدیم‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬از‭ ‬موسسات‭ ‬معتبر‭ ‬اردن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نیز‭ ‬دارد‭. ‬سابقه‭ ‬حضور‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬حافظ‭ ‬صلح‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬بازمی‌گردد‭. ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬امنیتی‭ ‬حضور‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬حافظ‭ ‬صلح‭ ‬بین‌المللی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

تجربه‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬توانایی‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬اردوگاه‭ ‬پناهندگان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬پناهندگان‭ ‬وزارت‭ ‬داخله،‭ ‬برخوردار‭ ‬شود‭. ‬کارمندان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬ماموریت‭ ‬آنان‭ ‬تامین‭ ‬محیط‭ ‬امن،‭ ‬سازمان‌دهی‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره،‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬سازمان‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬پناهندگان‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬آبرومند‭ ‬در‭ ‬کمپ‌‌ها‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬شرق‭ ‬اردن‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2021،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬128‭,‬000‭ ‬پناهنده‭ ‬وارد‭ ‬اردن‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬سالها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‌اند‭. ‬

اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬امنیت‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬افراطی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اداره‭ ‬رویکردی‭ ‬وقایوی‭ ‬و‭ ‬معنوی‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬کارمندان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬پناهندگان‭ ‬ساکن‭ ‬این‭ ‬کمپ‌‌ها‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬قطعات‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬پناهندگان،‭ ‬بشمول‭ ‬بخش‭ ‬افتاء‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬صلح‭ ‬همگانی،‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭.‬

دگروال‭ ‬سامر‭ ‬الحوامله،‭ ‬مدیر‭ ‬بخش‭ ‬افتاء‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬مذهبی‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی،‭ ‬اظهار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬کمپ‌‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬کاربردی‭ ‬تامین‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اداره‭ ‬از‭ ‬رویکرد‭ ‬عملی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬ارائه‭ ‬تصویری‭ ‬واقعی‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ویب‌سایت‭ ‬‮«‬پیام‭ ‬عمان‮»‬‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… (‬دوم‭) ‬بن‭ ‬الحسین‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. ‬پیامی‭ ‬که‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود‭ ‬حاوی‭ ‬مفهوم‭ ‬عمیق‭ ‬خاستگاه‭ ‬رابطه‭ ‬بین‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬اسلام،‭ ‬بربنیاد‭ ‬صلح،‭ ‬رواداری‭ ‬و‭ ‬میانه‌روی،‭ ‬است‭.‬

‮«‬استراتژی‭ ‬ملی‭ ‬2014‭ ‬اردن‮»‬‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬فکری‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬رویکرد،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬سیاست‭ ‬متعادل‭ ‬حفظ‭ ‬آزادی‌های‭ ‬عمومی،‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون،‭ ‬شباهت‭ ‬دارد‭.‬

اطفال در کمپ‌ پناهندگان زعتری اردن که ده‌ها هزار تن از بی‌جا شدگان سوری را در خود جای داده است، بازی می‌کنند.
آژانس خبری فرانسه / تصاویر گتی

بخص‭ ‬افتاء‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬خاص‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬نخست،‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬علمی‭ ‬کارمندان‭ ‬افتاء‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬امامان‭ ‬و‭ ‬مبلغین‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی،‭ ‬بطور‭ ‬عام،‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬مذهبی،‭ ‬بطور‭ ‬خاص‭. ‬این‭ ‬روحانیون‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬اساسی‭ ‬رشد‭ ‬معنوی‭ ‬کارمندان‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬هستند‭.‬

این‭ ‬رشد‭ ‬بشمول‭ ‬ترویج‭ ‬مفهوم‭ ‬صحیح‭ ‬شریعت‭ ‬و‭ ‬متون‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬ساختن‭ ‬کارمندان‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬است‭. ‬کارمندان‭ ‬می‌توانند‭ ‬دانش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬روزمره‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬پناهندگان‭ ‬دارای‭ ‬سوابق‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بگیرند‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬امکان‭ ‬شناسایی‭ ‬اشخاص‭ ‬دارای‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬افراطی‭ ‬در‭ ‬کمپ‌‌ها‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬چنگال‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬افراطی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬راستا،‭ ‬بخش‭ ‬افتاء‭ ‬اقدامات‭ ‬متعددی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬پروگرام‭ ‬درسی‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬امامان‭ ‬و‭ ‬مبلغین‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬تصدیق‭ ‬رسمی‭ ‬برای‭ ‬آنان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬روحانیون‭ ‬درخواست‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬انتشار‭ ‬آثار‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬تشریح‭ ‬آموزه‌های‭ ‬واقعی‭ ‬مذهب‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬بیگانگان‭ ‬بداندیش‭ ‬حامی‭ ‬تروریزم‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭. ‬بنابراین،‭ ‬کارمندان‭ ‬بخش‭ ‬افتاء‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬افراطی‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬زندگی‭ ‬پناهندگانی‭ ‬با‭ ‬سوابق‭ ‬مختلف‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬این‭ ‬پناهندگان‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬صحنه‌های‭ ‬هولناک‭ ‬سر‭ ‬بریدن‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬سرپناه‭ ‬مردم‭ ‬بوده‌اند‭.‬

پناهندگان‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬قربانی‭ ‬شستشوی‭ ‬مغزی‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬تبلیغات‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬آنها،‭ ‬شده‭ ‬باشند‭. ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬شامل‭ ‬انتشار‭ ‬جزوه،‭ ‬پخش‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬رادیویی‭ ‬و‭ ‬الزامی‭ ‬نمودن‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬تبلیغی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مسکونی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬پیوستن‭ ‬اطفال‭ ‬به‭ ‬کمپ‌‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اجبار‭ ‬و‭ ‬فریب‭ ‬جزو‭ ‬خطرناک‌ترین‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‌چنینی‭ ‬است‭. ‬داعش‭ ‬همچنان‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیمی‭ ‬مکتب‭ ‬بربنیاد‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬تدوین‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهرها‭ ‬با‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬واقعیت‌ها‭ ‬روبرو‭ ‬شده‌اند‭.‬

دومین‭ ‬بخش‭ ‬تمرکز‭ ‬بخش‭ ‬افتاء‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬مذهبی‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬کارمندان‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬بخش‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیمی‭ ‬مشترکی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬فرهنگ‭ ‬در‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬تعلیم‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬شامل‭ ‬تبلیغ‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬مذهبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سخنرانی‭ ‬و‭ ‬جلسات‭ ‬میدانی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬کارمندان‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کمپ‌‌ها‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬پیشنهادات‭ ‬کارمندان‭ ‬کمپ‌‭ ‬برای‭ ‬ترویج‭ ‬مفاهیم‭ ‬مهربانی،‭ ‬رواداری‭ ‬و‭ ‬میانه‌روی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭.‬

پناهندگان سوری بعد از عبور از مرز اردن به وطن بازمی‌گردند. اردن از صدها هزار پناهنده‌ای که از جنگ داخلی سوریه فرار کرده بودند، میزبانی کرده است. آژانس خبری فرانسه / تصاویر گتی

ضمناً،‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬صلح‭ ‬همگانی‮»‬،‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬امنیت‭ ‬وقایوی‭ ‬از‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬کوشش‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬برگزاری‭ ‬دوره‌های‭ ‬تخصصی،‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬پناهندگان،‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬دگرمن،‭ ‬ریاض‭ ‬البتوش،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬صلح‭ ‬همگانی،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬از‭ ‬زمان‭ ‬پیدایش‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬سوریه،‭ ‬پناهندگان‭ ‬سوری‭ ‬بسیاری‭ ‬وارد‭ ‬خاک‭ ‬اردن‭ ‬شده‌اند‭. ‬مرکز‭ ‬صلح‭ ‬همگانی‭ ‬گروپ‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬خاص‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬افراطی‭ ‬تخصص‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬ضمن‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬پناهندگان،‭ ‬پروسه‭ ‬تعلیم‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ایدیولوژی‌های‭ ‬منحرف‭ ‬پاک‌سازی‭ ‬کند‭.‬‮»‬

مرکز‭ ‬صلح‭ ‬همگانی‭ ‬ابتدا‭ ‬بر‭ ‬کارمندان‭ ‬کمپ‌‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬سوری‭ ‬متمرکز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬شناسایی‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬افراط‌گرا‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬اشخاص‭ ‬فراری‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬جنگ‌زده‭ ‬آشنا‭ ‬ساخت‭. ‬داوطلبان‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کمپ‌‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬سوری‭ ‬در‭ ‬صف‭ ‬دوم‭ ‬قرار‭ ‬داشتند‭. ‬سرانجام،‭ ‬پناهندگان‭ ‬سوری‭ ‬ساکن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬کمپ‌‭ ‬در‭ ‬محور‭ ‬توجه‭ ‬مرکز‭ ‬صلح‭ ‬همگانی‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭.‬

دگرمن‭ ‬ریاض‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬مرکز‭ ‬رویکرد‭ ‬درازمدت‭ ‬وقایویِ‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مربیان‭ ‬متخصص‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬شامل‭ ‬دوره‌ها،‭ ‬سخنرانی‌ها‭ ‬و‭ ‬ورکشاپ‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬سربازگیری‭ ‬آنلاین،‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬پدیده‌های‭ ‬خارجی‭ ‬جامعه‭ ‬که‭ ‬آرامش‭ ‬پرسونل‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬پناهندگان‭ ‬سوری‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬می‌زند،‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬دوره‌ها‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬دوره‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬به‭ ‬اعضای‭ ‬برجسته‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬کمپ‌‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬سوری،‭ ‬که‭ ‬بانفوذترین‭ ‬گروپ‌‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند،‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭.‬‮»‬

پروگرامی‭ ‬تعلیمی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬ابتکار‭ ‬آگاه‌سازی‭ ‬جوانان‮»‬‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬پولیس‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬دربرگیرنده‭ ‬سخنرانی‌هایی‭ ‬درباره‭ ‬معرفی‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬

مسئولین‭ ‬مرکز‭ ‬همچنان‭ ‬جلساتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دفتر‭ ‬کمیساریای‭ ‬عالی‭ ‬پناهندگان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬محلی‭ ‬ترتیب‭ ‬دادند‭. ‬آنها‭ ‬توافق‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬تعلیمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬ساکن‭ ‬در‭ ‬کمپ‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬سوری‭ ‬ایجاد‭ ‬نمایند‭.‬

یک موسسه خیریه در عمان، اردن، به اطفال سوری اسکواش تعلیم می‌دهد. این اقدام در راستای هم‌آمیزی مسالمت‌آمیز آنان در جامعه اردن صورت می‌گیرد. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬مهم‭ ‬آگاهی‌بخشی‭ ‬درباره‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬توسط‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬صلح‭ ‬همگانی‮»‬‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬موسسه‭ ‬صحت‭ ‬فامیل‭ ‬بنیاد‭ ‬ملک‭ ‬حسین‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭. ‬گروپ‌‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬را‭ ‬محصلین،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬محصلین‭ ‬سوری،‭ ‬تشکیل‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬سخنرانی‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬درباره‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬سربازگیری‭ ‬آنلاین‭ ‬بود‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مهم‭ ‬ایجاد‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬موسسات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬همه‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬ملی‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬مانند‭ ‬وزارت‭ ‬حج‭ ‬و‭ ‬اوقاف،‭ ‬وزارت‭ ‬داخله،‭ ‬وزارت‭ ‬توسعه‭ ‬اجتماعی،‭ ‬وزارت‭ ‬صحت،‭ ‬وزارت‭ ‬معارف‭ ‬و‭ ‬وزارت‭.‬

تمام‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬وقف‭ ‬تامین‭ ‬ضروریات‭ ‬روزانه‭ ‬پناهندگان،‭ ‬بدون‭ ‬اعمال‭ ‬تبعیض‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬درنظرداشت‭ ‬انصاف،‭ ‬مساوات‭ ‬و‭ ‬مراعات‭ ‬نمودن‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سخاوت‭ ‬زمینه‭ ‬بروز‭ ‬نارضایتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬عامل‭ ‬ایجاد‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬افراطی‭ ‬است،‭ ‬کاهش‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬بطور‭ ‬کلی،‭ ‬اردن‭ ‬اقدامات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬معلوماتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬یا‭ ‬نفوذ‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬افراطی‭ ‬اند،‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬آنها،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬شناسایی،‭ ‬ادامه‭ ‬داده‭ ‬است‭. 

نظرات بسته شده است.