به انجام رسانیدن مأموریت‌های غیرنظامی

جزوتام‌های‭ ‬نظامی‭ ‬لبنان‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬وایرس‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬محدود‭ ‬نمودن‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬داخلی‭ ‬گام‭ ‬برداشته‌اند

اداره‭ ‬جهت‌دهی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان

قوای مسلح‭ ‬لبنان‭ (‬LAF‭) ‬در‭ ‬زمان‭ ‬انجام‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬شرافت،‭ ‬فداکاری،‭ ‬وفاداری‮»‬‭ ‬تکیه‭ ‬می‌کنند‭: ‬افتخار‭ ‬خدمت‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬فداکاری‌های‭ ‬بی‌پایان‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬مطلق‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهید‭.‬

از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬LAF‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1991‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬لبنان‭ ‬ماموریت‭ ‬یافت،‭ ‬اردو‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬ثبات‭ ‬ملی‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مأموریت‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬کشور‭ ‬بتواند‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬خیزد‭ ‬و‭ ‬اثرات‭ ‬جنگ‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬راستا،‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬توانایی‌های‭ ‬خود‭ ‬بربنیاد‭ ‬اصول‭ ‬تعلیم‭ ‬مدنی‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬مشاجره‌های‭ ‬فرقوی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬یک‭ ‬مسیر‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬صعودی‭ ‬را‭ ‬تعقیب‭ ‬کرد‭. ‬ارزش‌های‭ ‬شفافیت‭ ‬و‭ ‬صلاحیت‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬مسیری‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬مداوم‭ ‬که‭ ‬الی‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬ادامه‭ ‬دارد،‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬نظامی‭ ‬تطبیق‭ ‬می‌شود‭. ‬ضمن‭ ‬این،‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬مستمر‭ ‬مستفید‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬می‭ ‬سازد‭ ‬تحت‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬LAF‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬شاهکار‌های‭ ‬استثنایی‭ ‬نایل‭ ‬شود‭. ‬عملکرد‭ ‬مسلکی‭ ‬اردو‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬ساخت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شریک‭ ‬مطمئن‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬نهاد‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬مبدل‭ ‬گردد‭.‬

LAF‭ ‬در‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬لبنان‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬مساعی‭ ‬دریغ‭ ‬نورزید‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬عمدتا‭ ‬شامل‭ ‬امداد‭ ‬و‭ ‬نجات،‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬شهروندان،‭ ‬اطفاء‭ ‬حریق‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬کردن‭ ‬سرک‌ها‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬طوفان‭ ‬برف‭ ‬می‌شود‭. ‬ضمن‭ ‬این،‭ ‬LAF‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‌هایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬وزارت‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬زراعت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬کمپاین‌های‭ ‬پاک‌سازی‭ ‬اماکن‭ ‬باستانی،‭ ‬کاشت‭ ‬درختان،‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬زباله‌ها‭ ‬از‭ ‬ساحل‭ ‬و‭ ‬سمپاشی‭ ‬حشره‌کش‌ها‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬دهاقین‭ ‬با‭ ‬هلی‌کاپتر‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آفات‭ ‬زراعتی،‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬پروژه‭ ‬انکشافی‭ ‬همکاری‭ ‬کرد‭.‬

عساکر لبنانی بر بازگرداندن شهروندان لبنانی که به دلیل رخصتی کووید- 19 در عربستان سعودی گرفتار شده‌اند، نظارت می‌کنند. اسوشیتد پرس

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬خواست‭ ‬LAF‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬این‭ ‬مساعی،‭ ‬اداره‭ ‬همکاری‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ (‬CIMIC‭) ‬را‭ ‬تأسیس‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬توزیع‭ ‬بسته‌های‭ ‬کمکی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بشمول‭ ‬بسته‌های‭ ‬غذایی،‭ ‬بکس‌های‭ ‬مکتب،‭ ‬کتب‭ ‬درسی،‭ ‬لباس‭ ‬و‭ ‬کمپل‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭. ‬همچنان‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬بر‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬بازسازی‭ ‬مکاتب،‭ ‬روشنایی‭ ‬سرک‌ها،‭ ‬ساخت‭ ‬زمین‌های‭ ‬ورزشی‭ ‬و‭ ‬حفر‭ ‬چاه‭ ‬متمرکز‭ ‬شد‭. ‬ضمن‭ ‬این،‭ ‬LAF‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬دوره‌هایی‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬تعلیمی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬شامل‭ ‬کمپاین‌های‭ ‬سوادآموزی‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬مسلکی‭ ‬خیاطی،‭ ‬گلدوزی،‭ ‬نجاری‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مشاغل‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬سازمان‌های‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬بازیگران‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬بخصوص‭ ‬آژانس‭ ‬انکشاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بود‭.‬

هدف‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬معیشتی‭ ‬و‭ ‬تحصیلی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬کاهش‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬مهارت‌های‭ ‬مسلکی‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬مصارف‭ ‬فامیل‌‭ ‬خود‭ ‬کار‭ ‬کنند‭.‬

در‭ ‬زمان‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬مطلب،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ (‬LAF‭) ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬طرز‭ ‬عاجل‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬کمک‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬انفجار‭ ‬بندر‭ ‬بیروت‭ ‬جواب‭ ‬دادند‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬موارد‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فاجعه‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬در‭ ‬4‭ ‬آگست‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬ناشناخته‭ ‬است،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬باشندگان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬LAF‭ ‬که‭ ‬تخلیه‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬طبی‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬قوت‭ ‬قلب‭ ‬پیدا‭ ‬نموده‭ ‬اند‭. ‬توانایی‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬تامین‭ ‬کنندگان‭ ‬قانونی‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬لبنان،‭ ‬و‭ ‬تجسم‌بخش‭ ‬‮«‬شرافت،‭ ‬فداکاری،‭ ‬وفاداری‮»‬‭ ‬هستند‭.‬

همچنان‭ ‬CIMIC‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬غیر‌اضطراری‭ ‬نیز‭ ‬کمک‭ ‬طولانی‭ ‬مدت‭ ‬ارائه‭ ‬می‌کند‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬احصائیه‭ ‬به‌روز‭ ‬و‭ ‬دقیق‭ ‬نفوس‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬نبود،‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬CIMIC‭ ‬مأموریت‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬فهرست‌‭ ‬اسامی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬اجتماعی‭ ‬تهیه‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬مستحق،‭ ‬حق‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬اعطا‭ ‬کند‭. ‬همچنان‭ ‬CIMIC‭ ‬وظیفه‭ ‬یافت‭ ‬یک‭ ‬پلان‭ ‬جامع‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬توزیع‭ ‬این‭ ‬کمک‌ها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اولویت‌های‭ ‬عاجل،‭ ‬تنظیم‭ ‬کند‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬زمان‭ ‬بندی‭ ‬دقیق‭ ‬تنظیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬مرحله‭ ‬تقسیم‭ ‬شد‭.‬

برای‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬صحیح،‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬نظامی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬مقامات‭ ‬محلی‭ ‬ازقبیل‭ ‬شاروالی‌ها‭ ‬و‭ ‬شاروالان‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬مستقیم‭ ‬اداره‭ ‬CIMIC‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬شهروندان‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬قرار‭ ‬گرفت،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬ضامن‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ملاحظات‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬فرقوی‭ ‬می‌دانند‭.‬

شیوع‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬کامل‭ ‬رساند‭. ‬این‭ ‬مرض‭ ‬صحت‭ ‬شهروندان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداخت‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬شدت‭ ‬بخشید‭. ‬اردو‭ ‬سریعا‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬انتشار‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬اقدامات‭ ‬سختگیرانه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬اردو‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬مرض‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماسک‌های‭ ‬محافظتی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬فضا‌های‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬انجام‭ ‬مأموریت‌ها،‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جواب‭ ‬داد‭.‬

عساکر هیئت همکاری‌های نظامی و مدنی قوای مسلح لبنان تجهیزات را به قربانیان انفجار بیروت تسلیم می‌کنند. SOCCENT

روند‭ ‬ضد‌عفونی‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬چک‭ ‬نمودن‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬در‭ ‬ورودی‭ ‬همه‭ ‬فرقه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬نظامی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مشخصات‭ ‬و‭ ‬استندردهای‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬لبنان،‭ ‬مسئولیت‭ ‬تولید‭ ‬ماسک‌های‭ ‬محافظتی‭ ‬و‭ ‬ضد‌عفونی‌کننده‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفتند‭. ‬اقلام‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬بین‭ ‬قوا‭ ‬توزیع‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬فشار‌های‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬اردو‭ ‬کمک‭ ‬می‌کرد‭.‬

این‭ ‬اقدامات‭ ‬مکمل‭ ‬کار‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬طبی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬صحی‭ ‬نظامی‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬بستر‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬صحی‭ ‬نظامی‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ازدحام‭ ‬در‭ ‬شفاخانه‌‭ ‬نظامی‭ ‬مرکزی‭ ‬آغاز‭ ‬کردند‭. ‬مراقبت‌های‭ ‬صحی‭ ‬نظامی‭ ‬خدمات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معاینات‭ ‬طبی‭ ‬عاجل‭ ‬و‭ ‬ضروری‭ ‬محدود‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬تست‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬را‭ ‬افتتاح‭ ‬کرد‭.‬

این‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬موارد‭ ‬بالقوه‭ ‬کووید،‭ ‬انجام‭ ‬تمام‭ ‬معاینات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬فشار‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬شفاخانه‌‌های‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬تسریع‭ ‬تشخیص‭ ‬زود‭ ‬هنگام‭ ‬موارد‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬وایرس‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬اختصاص‭ ‬داشت‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید‭ ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬مثمر‭ ‬واقع‭ ‬شده‌اند‭: ‬معلومات‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬نظامی،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تعاملات‭ ‬اجتماعی‭ ‬شدید‭ ‬عساکر،‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬نهادها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مرض‭ ‬رنج‭ ‬می‌برد‭.‬

از‭ ‬آغاز،‭ ‬LAF‭ ‬در‭ ‬مساعی‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬بسیج‭ ‬مصوب‭ ‬دولت‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬جزوتام‌های‭ ‬LAF‭ ‬برای‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬منع‭ ‬هرگونه‭ ‬تجمع‭ ‬و‭ ‬تحرکات‭ ‬غیرضروری،‭ ‬اقداماتی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬همه‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭. ‬اداره‭ ‬جهت‭ ‬گیری‭ ‬LAF،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬وزارت‭ ‬معلومات،‭ ‬یک‭ ‬کمپاین‭ ‬گسترده‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬خطرات‭ ‬همه‌گیری‭ ‬و‭ ‬وسایل‭ ‬حفاظتی‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬نمود‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬راستا،‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬اردو‭ ‬طبق‭ ‬دستورات‭ ‬کابینه‭ ‬لبنان‭ ‬اقدامات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قرنطین‭ ‬و‭ ‬بسیج‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دادند‭. ‬LAF‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬اقدامات‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬بسیج‭ ‬کردن‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬پخش‭ ‬هشدار‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مراعات‭ ‬اقدامات‭ ‬قرنطین‭ ‬و‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬به‭ ‬هلیکوپترها‭ ‬متوسل‭ ‬شد‭. ‬ضمن‭ ‬این،‭ ‬گزمه‌های‭ ‬موتری‭ ‬و‭ ‬پیاده‭ ‬برای‭ ‬کنترول‭ ‬و‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬حرکت‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬انطباق‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬محدود‌کننده‭ ‬عفونت‌ها‭ ‬اعزام‭ ‬شدند‭.‬

کارمندان صحی تعمیر پارلمان لبنان را ضد‌عفونی می‌کنند. عساکر برای سرکوب شیوع مرض همه‌گیر کووید به کارمندان ملکی پیوستند. آژانس خبری فرانسه / تصاویر گتی

علی‭ ‬رغم‭ ‬شیوع‭ ‬وایرس،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬موجی‭ ‬از‭ ‬اعتراضات‭ ‬مردمی‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬وخیم‌تر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬LAF‭ ‬ضمن‭ ‬منع‭ ‬کردن‭ ‬مسدود‭ ‬ساختن‭ ‬سرک‌ها،‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬آزادی‭ ‬بیان‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬اجتماع‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬اقدام‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬LAF‭ ‬مساعی‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تهاجم‭ ‬علیه‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬LAF‭ ‬ضمن‭ ‬بی‌طرفی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬همه‭ ‬شهروندان،‭ ‬سعی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬اختلال‭ ‬امنیتی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬درگیری‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬منجر‭ ‬شود،‭ ‬جلوگیری‭ ‬کند‭.‬

همه‭ ‬این‭ ‬معضلات،‭ ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬جدیت‭ ‬آن‌ها،‭ ‬از‭ ‬اراده‭ ‬قوا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬روحیه‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬عزمی‭ ‬راسخ‭ ‬به‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دادند،‭ ‬کم‭ ‬نکرد‭. ‬آن‌ها‭ ‬تسلیم‭ ‬خستگی‭ ‬یا‭ ‬شایعات‭ ‬نشدند‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬می‌گیرند‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬وطن‌پرستی‭ ‬ذریعه‭ ‬اردو‭ ‬امکان‭ ‬کنترول‭ ‬تنش‌های‭ ‬داخلی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬مدنی،‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬حاکمیت‭ ‬ملی،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬افزایش‭ ‬نارضایتی‭ ‬که‭ ‬صلح‭ ‬مدنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬بیندازد‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مراعات‭ ‬آزادی‭ ‬عقیده‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬احترام‭ ‬می‌گذارد‭.‬

اردو‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬ملی‭ ‬متحد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نماینده‭ ‬تمام‭ ‬جامعه‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬می‌باشد‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬منبعی‭ ‬پویا‭ ‬از‭ ‬امید‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬لبنان،‭ ‬اولین‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬ضامن‭ ‬امنیت‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬توانایی‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬مدنی،‭ ‬و‭ ‬راندن‭ ‬همه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬لبنان‭ ‬را‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬کنند،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌گیرد‭.  ‬F

نظرات بسته شده است.