بهبود مستمر

بعد‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬داعش،‭ ‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬عراق‭ ‬ در‭ ‬پی‭ ‬ارتقای‭ ‬تجهیزات،‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬تعلیمات‭ ‬است

کارکنان‭ ‬یونیپاث
 باوجود‭ ‬تسلط‭ ‬داعش‭ ‬بر‭ ‬موصل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬تسلط‭ ‬دولت‭ ‬مرکزی‭ ‬بر‭ ‬بخشهای‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬بین‭ ‬موصل‭ ‬و‭ ‬بغداد،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کندک‌ها‭ ‬الی‭ ‬زمان‭ ‬دریافت‭ ‬دستور‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬بیجی،‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬موصل‭ ‬ادامه‭ ‬می‌داد‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬همه‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬روانی‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬جنگ،‭ ‬مسیری‭ ‬حدوداً‭ ‬300‭ ‬کیلومتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬طی‭ ‬کرد‭. ‬عده‭ ‬ای‭ ‬قومندانان‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ماموریت‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮«‬معجزه‮»‬‭ ‬یاد‭ ‬می‌کنند‭. ‬جنرال‭ ‬ارکان،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬السعیدی،‭ ‬قومندان‭ ‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬عراق،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬روحیه‭ ‬قوای‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬همچنان‭ ‬بالاست‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬آمادگی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬دستور‭ ‬ماموریت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کنند‭. ‬جنرال‭ ‬السعیدی‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬راز‭ ‬آمادگی‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬نقش‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬کرد‭.‬
یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬
چشمگیری‭ ‬دست‭ ‬یافته‌اند‭. ‬راز‭ ‬این‭ ‬آمادگی‭ ‬چیست؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬در‭ ‬ابتدا،‭ ‬می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬یونیپاث‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬حمایت‌های‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬‮«‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‮»‬‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬دستاوردهای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬داعش‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬راز‭ ‬آمادگی‭ ‬ما‭: ‬قوای‭ ‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سپری‭ ‬نمودن‭ ‬دوره‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬مخصوص‭ ‬نخبگان‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬بالای‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات،‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬به‭ ‬عملیات‌هایی‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬بزنند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اصول‭ ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬مبنای‭ ‬تشکیل‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد،‭ ‬پایبند‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی،‭ ‬قومندانان‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬همگی‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬مستمر‭ ‬رهبری‭ ‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬برخوردارند‭. ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بالاترین‭ ‬کیفیت‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬برسانیم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬کاملاً‭ ‬آماده‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬هستیم‭.‬
یونیپاث‭: ‬شما‭ ‬متحمل‭ ‬خسارات‭ ‬جانی‭ ‬و‭ ‬مادی‭ ‬شده‌اید‭. ‬
پروگرام‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬کارآیی‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬آن‭ ‬چیست؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬پروسه‭ ‬بازسازی‭ ‬بسیار‭ ‬وقت‌گیر‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬عادی‭ ‬مثل‭ ‬رسته‌های‭ ‬توپخانه‭ ‬و‭ ‬زرهی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬تسلیحات‭ ‬روش‌های‭ ‬ثابتی‭ ‬دارند،‭ ‬نیستیم‭. ‬ما‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭-‬استخباراتی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬رهبران‭ ‬ارشد‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬کانون‭ ‬توجه‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬روش‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬ما‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬تاکتیک‌هایی‭ ‬که‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬حملات‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬تشکیل‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬تخصصی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‌‭ ‬مستلزم‭ ‬تعلیم‭ ‬تخنیکی‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬تدریس‭ ‬مهارت‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬شناسایی‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬اشخاص‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬حفظ‭ ‬بی‌طرفی‭ ‬و‭ ‬خودداری‭ ‬از‭ ‬گرایش‭ ‬به‭ ‬مفکوره‌های‭ ‬قومی‭ ‬یا‭ ‬فرقه‌ای،‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر،‭ ‬ما‭ ‬نیازمند‭ ‬متقاضیانی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬گزینش‭ ‬از‭ ‬کیفیت‌های‭ ‬خاصی‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬گروپ‌های‭ ‬بخش‭ ‬ضدتروریزم‌‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬پروسه‭ ‬استخدام‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬اشخاص‭ ‬شایسته‭ ‬بسیار‭ ‬وقت‌گیر‭ ‬است‭. ‬البته،‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬آزادسازی‭ ‬پروسه‭ ‬بازسازی‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬درسهای‭ ‬آموخته‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬میدانی،‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬جنگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬تاکتیک‌ها‭ ‬را‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬مقابله‭ ‬هرچه‭ ‬سریع‌تر‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬تلفات‭ ‬اندک‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬مهارت‌های‭ ‬خاص‭ ‬احتمالاً‭ ‬ضروری،‭ ‬مثل‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬انجینری‭ ‬و‭ ‬حمایت،‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬دارند،‭ ‬تمرکز‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬مسلکی‭ ‬عملیات‭ ‬صحرایی‭ ‬تشکیل‭ ‬داده‌ایم‭. ‬تعلیم‭ ‬هلیکوپتر،‭ ‬بشمول‭ ‬جابجایی‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬نشست‭ ‬عمودی‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬بام‭ ‬و‭ ‬سرک‌‌های‭ ‬باریک،‭ ‬نیز‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تاکتیک‌ها،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬اصل‭ ‬غافلگیری‭ ‬هستند،‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬سهولت‭ ‬توقیف‭ ‬یا‭ ‬کشتن‭ ‬رهبران‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهند‭. ‬همچنان،‭ ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬تجهیز‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬مان‭ ‬به‭ ‬تکنالوجی‭ ‬پیشرفته‭ ‬دید‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬موترهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬موترهای‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬پیچیده‭ ‬بیشتر‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
قوای ضدتروریزم‌ در حال خروج از هلیکوپتر در دیاله شمالی در جریان عملیات اسب تروا. علی الرباعی/ سرویس ضدتروریزم عراق
یونیپاث‭: ‬مقصد‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬صحرایی‭ ‬چیست؟‭ ‬
آیا‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬پیشرفته‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬واقعی؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدن‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬قوای‭ ‬مسلکی‭ ‬در‭ ‬عملیات‌های‭ ‬صحرایی‭ ‬اشتراک‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مناطق‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد‭. ‬این‭ ‬قوا،‭ ‬کلان‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬چالاک‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬متنوع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دورافتاده‌ترین‭ ‬مکان‌ها‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬کوتاه‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬برساند‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬سازگار‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬همزیستی‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬صحرا،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬مسیریابی‭ ‬و‭ ‬ردیابی‭ ‬و‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬صحرایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬قبلاً،‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬صحرایی‭ ‬دورافتاده،‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬قوای‭ ‬ما،‭ ‬برخوردار‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬یا‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬کمپ‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬تدارکاتی‭ ‬آنها‭ ‬مشکل‌‭ ‬بود‭. ‬البته،‭ ‬ما‭ ‬اجازه‭ ‬سقوط‭ ‬دوباره‭ ‬موصل‭ ‬را‭ ‬نخواهیم‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬صحرا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬تکنالوجی‭ ‬پیشرفته،‭ ‬مثل‭ ‬طیاره‭ ‬شناسایی،‭ ‬تفتیش‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کنیم‭. ‬همچنان‭ ‬باید‭ ‬تعداد‭ ‬نوبت‌های‭ ‬پرواز‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬یا‭ ‬مکان‌های‭ ‬مشکوک‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم‭. ‬این‭ ‬تاکتیک‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬منطقه‭ ‬عملیات‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬مخفیگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬تدارکات‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭.‬
یونیپاث‭: ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انتصاب‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬قومندانی‭ ‬سرویس‭ ‬
ضدتروریزم،‭ ‬یک‭ ‬پلان‭ ‬انکشاف‌‭ ‬برای‭ ‬قوا‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‌اید؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬مسلکی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تحقیق‭ ‬ستراتیژیک،‭ ‬جنگ‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬اکادمی‭ ‬تعلیم‭ ‬مسلکی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬خودمان‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم‭. ‬من‭ ‬پروگرامی‭ ‬پنج‭-‬ساله‭ ‬برای‭ ‬مستندسازی‭ ‬همه‭ ‬جنگها‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬قومندانان‭ ‬تدوین‭ ‬کرده‌ام‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬قومندانان‭ ‬ردیف‭ ‬تولی‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬آغاز‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬مرجعی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬روش‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬تجربه‭ ‬جنگی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬دشمن‭ ‬به‭ ‬اکادمی‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬این‭ ‬روند‭ ‬انتقال‭ ‬به‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیمی‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مزایای‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬آزادسازی‭ ‬مشاهده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬قطعات‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬جرف‌الصخر‭ ‬با‭ ‬قطعات‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬سقلاویه‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بازسازی‭ ‬در‭ ‬اکادمی‭ ‬دیدار‭ ‬کردند،‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریست‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬از‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬متنوعی‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬عوارض‭ ‬زمینی‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کرده‌اند‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬فلوجه‭ ‬و‭ ‬موصل‭ ‬استفاده‭ ‬اعظمی‭ ‬را‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭. ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬مرحله‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬ارزشمندی‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬نظامی‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬تجربیات‭ ‬کسب‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬است‭. ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬صحرایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬کردم،‭ ‬یک‭ ‬قطعه‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬بحری،‭ ‬مثل‭ ‬عملیات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬بحری،‭ ‬مستفید‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬قوایی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬شکارچی‭ ‬ماهر‮»‬‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬استراتژیک‭ ‬تخصص‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیم‭ ‬ما،‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کندک‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭. ‬شش‭ ‬کندک‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬کمپ‭ ‬‮«‬بسمایه‮»‬‭ ‬را‭ ‬سپری‭ ‬نموده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬ضمن‭ ‬تعلیم‭ ‬روزانه‭ ‬همه‭ ‬قطعات‭ ‬در‭ ‬فرقه،‭ ‬آمادگی‭ ‬بدنی‭ ‬عساکر‭ ‬نیز‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬داریم‭ ‬همه‭ ‬قطعات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬عالی‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬مصروف‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬هستیم‭.‬
یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬تعلیم‭ ‬فراگیر‭ ‬در‭ ‬اردوگاه‭ ‬بسمایه‭ ‬تحت‭ ‬
نظر‭ ‬اکادمی‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭ ‬یا‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬این‭ ‬تعلیم‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬پرسونل‭ ‬تعلیمی‭ ‬اکادمی‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬طراحی‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬جامع‭ ‬برای‭ ‬‮«‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‮»‬‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬دوستان‌مان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬هستیم‭. ‬یعنی‭ ‬تعلیم‭ ‬یکپارچه‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬البته‭ ‬مراکز‭ ‬دیگری‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬در‭ ‬اکادمی‭ ‬ضدتروریزم‌‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬قوای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬ولی‭ ‬در‭ ‬بسمایه‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬پیشرفته‭ ‬ما‭ ‬چنان‭ ‬گسترده‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬کندک‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬لیلیه‭ ‬ها،‭ ‬میدان‌های‭ ‬فیر،‭ ‬کلب‌ها‭ ‬و‭ ‬تالار‌های‭ ‬سخنرانی‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬دهد‭. ‬داشتن‭ ‬کمپ‭ ‬تخصصی‭ ‬اینچنینی‭ ‬بالای‭ ‬توانمندی‭ ‬و‭ ‬کارآیی‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬تاثیر‭ ‬میگذارد‭. ‬همچنان،‭ ‬ما‭ ‬قصد‭ ‬داریم‭ ‬قطعات‭ ‬نظامی‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬‮«‬واکنش‭ ‬سریع‮»‬‭ ‬و‭ ‬کمکرسانی‭ ‬ابتدایی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کوماندو‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬دهیم‭.‬
یونیپاث‭: ‬نقش‭ ‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بعد‭ ‬از‭-‬داعش‭ ‬چیست؟‭ ‬آیا‭ ‬آماده‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬آینده‭ ‬هستید؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬سرزمین‌مان‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬تروریستان‭ ‬ملعون‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬ذکر‭ ‬کردم،‭ ‬ما‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬معلوماتی‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬ما‭ ‬ردیابی‭ ‬رهبران‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬تفتیش‭ ‬تحرکات‭ ‬آنان‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سه‭-‬ماهه‭ ‬نخست‭ ‬2020،‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬دستگیری‭ ‬و‭ ‬کشتن‭ ‬رهبران‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬کوهستان‭ ‬حمرین،‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬دیاله‭ ‬و‭ ‬کرکوک‭ ‬دست‭ ‬یافتیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مستمر‭ ‬روزانه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬العبر،‭ ‬الرتبه‭ ‬و‭ ‬الحضر‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬کسب‭ ‬نمودیم‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬استخبارات‭ ‬ما‭ ‬تروریست‌های‭ ‬فراری‭ ‬از‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬حضور‭ ‬داشتند،‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬صحرایی‭ ‬دور‌افتاده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پناهگاه‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬پروگرام‌ریزی‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬را‭ ‬مشابه‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬عملیات‭ ‬اخیر‭ ‬تدوین‭ ‬کرده‌ایم‭.‬
با‭ ‬اطمینان‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می‌گویم‭ ‬که‭ ‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬آماده‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬تروریستی‭ ‬احتمالی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬تعلیمات‭ ‬استراتژیک‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سناریوهای‭ ‬مشخصی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬رخ‭ ‬دهد،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌گیریم‭. ‬ما‭ ‬عملیات‭ ‬تعلیمی‭ ‬خودجوش‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬تجهیزات‭ ‬یا‭ ‬پروگرام‌ریزی‭ ‬پیشرفته‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬سنجش‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬قوا،‭ ‬دقت‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬واکنش‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.‬
یونیپاث‭: ‬به‭ ‬عملیات‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬حمرین‭ ‬و‭ ‬کرکوک‭ ‬اشاره‭ ‬کردید‭. ‬
آیا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬دست‭ ‬یافته‭ ‬اید؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬نخست،‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬بسیار‭ ‬دورافتاده‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬نظامی‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬قبلاً‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬دسترسی‭ ‬نداشته‌اند‭. ‬امیر‭ ‬خودخوانده‭ ‬دیاله‭ (‬ابو‭ ‬ادریس‭) ‬در‭ ‬جریان‭ ‬یک‭ ‬حمله‭ ‬هوایی‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتی‭ ‬دقیق‭ ‬عملیاتی‭ ‬پروگرام‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬کشته‭ ‬شد‭. ‬تروریست‌ها‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬دژ‭ ‬تسخیرناپذیر‭ ‬می‌دانستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬قرارگاه‭ ‬جایگزین‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭. ‬ما‭ ‬یک‭ ‬ماشین‭ ‬چاپ‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬سامان‌آلات‭ ‬اداری‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬همگی‭ ‬تخریب‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬پیدا‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬اسناد‭ ‬مهمی‭ ‬دست‭ ‬یافتیم‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬ارزشمندی‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬کردیم‭. ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬وادی‭ ‬الست‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬هیچ‌یک‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬نفوذ‭ ‬نکرده‭ ‬بود،‭ ‬عملیات‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬پاکسازی‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬یافته‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬معدوم‭ ‬کردیم‭. ‬پیام‭ ‬ما‭ ‬واضح‭ ‬بود‭: ‬قوای‭ ‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬هدفی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مکانی‭ ‬دسترسی‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬دیگر‭ ‬پناهگاه‭ ‬امن‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬نیست‭.‬
عسکر ضدتروریزم عراق در حال محافظت از منطقه فرود در جریان عملیات اسب تروا در اپریل 2019.
علی الرباعی/سرویس ضدتروریزم عراق
یونیپاث‭: ‬با‭ ‬پناهگاه‭ ‬رهبر‭ ‬داعش‭ ‬چقدر‭ ‬فاصله‭ ‬داشتید؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬منطقه‭ ‬صحرایی‭ ‬بین‭ ‬موصل‭ ‬تا‭ ‬کناره‭ ‬الانبار‭ ‬بسیار‭ ‬گسترده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬صحرای‭ ‬سوریه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬نباید‭ ‬نادیده‭ ‬بگیریم‭. ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬وسیع‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬هوای‭ ‬نامساعد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬جستجوی‭ ‬اشخاص‭ ‬یا‭ ‬گروپ‌ها‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬مشکل‌‭ ‬می‌سازد‭. ‬البته،‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬اطمینان‭ ‬می‌دهم‭ ‬که‭ ‬مخفیگاه‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬دراز‭-‬مدتی‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬وجود‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬تروریست‌ها‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬جابجا‭ ‬شدن‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬پیش‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬مخفیگاه‭ ‬خود‭ ‬فرار‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬غذای‭ ‬به‌جا‌مانده‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬گرم‭ ‬است،‭ ‬تشخیص‭ ‬می‌دهیم‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬خوراک‭ ‬معلوماتی‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬مسلکی‭ ‬برای‭ ‬ردیابی‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬می‌گیریم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خواست‭ ‬خدا‭ ‬آنها‭ ‬دستگیر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چنگال‭ ‬عدالت‭ ‬سپرده‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دستگیری‭ ‬مقاومت
کنند،‭ ‬کشته‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭.‬
یونیپاث‭: ‬به‭ ‬حیث‭ ‬قومندان‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬ستراتیژیک،‭ ‬
معضلات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود،‭ ‬
کدام‭ ‬چیزها‭ ‬را‭ ‬می‌دانید؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬امکانات‭ ‬خاصی‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ضروریات‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬‮«‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‮»‬‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬دولت‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬انسانی‭ ‬بیشتری‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭ ‬چون‭ ‬وظایف‭ ‬ما‭ ‬متعدد‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬ما‭ ‬اندک‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬موضوع‭ ‬جبران‭ ‬تلفات‭ ‬تحمیل‌شده‭ ‬مطرح‭ ‬نیست‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬تکنالوجی‌های‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬تخصصی‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬پر‭ ‬مصرف‭ ‬است،‭ ‬ضرورت‭ ‬مبرم‭ ‬داریم‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬موترهای‭ ‬جدیدی‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬جایگزین‭ ‬هوموهای‭ ‬فرسوده‭ ‬کنیم‭. ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬بودیجه‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬هلیکوپتر‭ (‬بلک‌هاوک‭) ‬و‭ ‬تامین‭ ‬امکانات‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭. ‬قطعاً‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬ضروریات‭ ‬آگاه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬امیدوار‭ ‬به‭ ‬برآورده‭ ‬شدن‭ ‬آنها‭ ‬هستیم‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دشمن‭ ‬تقویت‭ ‬خواهیم‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬رسیدن‭ ‬سریع‌تر‭ ‬به‭ ‬مخفیگاه‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬غافلگیر‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬فراهم‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬بدین‌ترتیب‭ ‬می‌توانیم‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬برقرار‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬دولت‭ ‬بتواند‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬توسعه‭ ‬زیربنا‌ها‭ ‬کند‭.‬
‭ ‬یونیپاث‭: ‬همکاری‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬ائتلاف‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬چی‭ ‬مفهومی‭ ‬دارد؟
جنرال‭ ‬السعیدی‭:‬‭ ‬هدف‭ ‬آینده‭ ‬‮«‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‮»‬‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬محیطی‭ ‬عاری‭ ‬از‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬مشترکی‭ ‬روبرو‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬هدف‭ ‬صرفاً‭ ‬یک‭ ‬شعار‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پایبند‭ ‬آن‭ ‬بدانیم،‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‌‭ ‬استراتژیک‭ ‬شامل‭ ‬جزییات‭ ‬خاص‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‌‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬تدارکاتی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬شکست‭ ‬تروریزم‌‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬پیروزی‭ ‬نظامی‭ ‬حاصل‭ ‬نمی‌شود‭. ‬حصول‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬مستلزم‭ ‬پروگرام‌‭ ‬یکپارچه‭ ‬و‭ ‬دراز‭-‬مدت‭ ‬برای‭ ‬خشکانیدن‭ ‬منابع‭ ‬تامین‭ ‬مالی،‭ ‬توقف‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬تعقیب‭ ‬رهبران‭ ‬تروریست‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬عراق‭ ‬محدود‭ ‬کرد‭. ‬همکاری‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌الملل‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬ارزشمند،‭ ‬ضروری‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬بیشتر‭ ‬شبکه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬فعالیت‭ ‬دارند‭. ‬بنابراین،‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬همرزمان‭ ‬ائتلاف‭ ‬ضرورت‭ ‬مبرم‭ ‬داریم‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬همکاران‭ ‬ائتلاف‭ ‬نقشی‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬آزادسازی‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬گروپ‌‭ ‬مصروف‭ ‬کار،‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه،‭ ‬ارائه‭ ‬حمایت‌های‭ ‬تدارکاتی،‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬استخباراتی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬حمایت‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬مشترکی‭ ‬روبرو‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬ناپدید‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬ظاهر‭ ‬شدن‭ ‬دوباره‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬بنابراین،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همکاران‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استراتژی‭ ‬دراز‭-‬مدت‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬مکان‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭. 

نظرات بسته شده است.