بحرین مانور «سپر میهن» را به پایان رساند

کارکنان‭ ‬یونیپاث
قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬بحرین‭ -‬قطعات‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس‭- ‬توان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مشترکاً‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬میهن‭ ‬2020‮»‬‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتند‭.‬
‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ (‬BDF‭) ‬جزوتام‌های‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬مرحله‭ ‬نخست‭ ‬مانور‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬غربی‭ ‬بحرین‭ ‬از‭ ‬راس‌المطلع‭ ‬تا‭ ‬راس‌البر‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬فراخواند‭.‬
مشارکت‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬بشمول‭ ‬حضور‭ ‬هوانیروز‭ ‬اردو،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی،‭ ‬کندک‭ ‬های‭ ‬زرهی،‭ ‬کندک‭ ‬های‭ ‬پیاده‭ ‬میکانیزه،‭ ‬جزوتام‭ ‬پولیس‭ ‬نظامی‭ ‬سلطنتی،‭ ‬قوای‭ ‬صاعقه‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬سلطنتی‭ ‬بود‭.‬
حمله‭ ‬به‭ ‬تعمیر‌ها،‭ ‬آزادسازی‭ ‬گروگان،‭ ‬جنگ‭ ‬تن‌به‌تن،‭ ‬فیر‭ ‬مهارتی،‭ ‬پاراشوت‭ ‬نمایشی‭ ‬و‭ ‬فرود‭ ‬آمدن‭ ‬سریع‭ ‬با‭ ‬طناب‭ ‬در‭ ‬پروگرام‭ ‬مانور‭ ‬گنجانیده‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬
عالی‌جناب‭ ‬ملک‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عیسی‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬قومندان‭ ‬عالی‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬پایانی‭ ‬مانور‭ ‬شاهد‭ ‬عملکرد‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬بود‭. ‬رئیسان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬گارد‭ ‬ملی،‭ ‬گارد‭ ‬سلطنتی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬قومندانان‭ ‬نظامی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬همراهی‭ ‬می‌کردند‭.‬
‮«‬لطف‭ ‬سخاوتمندانه‭ ‬عالی‌جناب،‭ ‬رهبر‭ ‬عالی‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬مانور‭ ‬سپر‭ ‬میهن‭ ‬2020‭ ‬مایه‭ ‬افتخار‭ ‬ماست‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬علی‭ ‬سعید‭ ‬المنصوری،‭ ‬قومندان‭ ‬لوای‭ ‬15‭ ‬تانک‭ ‬سلطنتی‭ ‬است‭.‬
‮«‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬سطح‭ ‬بالایی‭ ‬از‭ ‬آمادگی‭ ‬جنگی‭ ‬و‭ ‬حرفوی‌گرایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اجرای‭ ‬وظایف‭ ‬با‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬از‭ ‬کارآمدی‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتند‭.‬‮»‬‭ ‬
منابع‭: ‬البلاد،‭ ‬خبرگزاری‭ ‬بحرین،‭ ‬الوطن

نظرات بسته شده است.