ایجاد همکاری در قوای بحری مصر

 

قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬علیه‭ ‬دولت‌های‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬غیردولتی،‭ ‬مانور‭ ‬عبور‭ (‬PASSEX‭) ‬را‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2021‭ ‬با‭ ‬همکارانی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭. ‬

PASSEX‭ ‬را،‭ ‬مشترکاً،‭ ‬ناوچه‭ ‬موشک‭ ‬هدایت‌شونده‭ ‬ENS‭ ‬شرم‌الشیخ‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬کشتی‭ ‬اسکله‭ ‬ترانسپورتی‭ ‬آبی‭-‬خاکی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬USS Somerset،‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬مسیریابی‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬مشترک‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬دریایی‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭. ‬

PASSEX‭ ‬مصری‭-‬فرانسوی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مسئولیت‭ ‬ناوگان‭ ‬جنوب‭ ‬مصر‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬بشمول‭ ‬ناوچه‭ ‬مصری‭ ‬سجام‭ ‬الفاتح‭ ‬و‭ ‬طیاره‌بر‭ ‬فرانسوی‭ ‬شارل‭ ‬دوگل‭ -‬یگانه‭ ‬طیاره‌بر‭ ‬دارای‭ ‬تیل‭ ‬اتمی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭- ‬بود‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬شامل‭ ‬نشست‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬بالای‭ ‬کشتی،‭ ‬تمرینات‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬گروپی‭ ‬بود‭. ‬

دگروال‭ ‬تامر‭ ‬الرفیعی،‭ ‬سخنگوی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر،‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬این‭ ‬مانور‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬رزمی‭ ‬قطعات‭ ‬بحری‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬کیفیت‭ ‬رویایی‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬چالش‌ها‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه‭ ‬باشد‮»‬‭.‬

خدمه‭ ‬USS Somerset‭ ‬توانایی‭ ‬همکاران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ستودند‭ ‬و‭ ‬بالای‭ ‬اهمیت‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬تاکید‭ ‬کردند‭. ‬ناخدا‭ ‬یکم‭ ‬دیو‭ ‬کورتز،‭ ‬افسر‭ ‬قومندان‭ ‬Somerset،‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬همکاری‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‭ ‬ماست‭ ‬چون‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دشمنان‭ ‬کوشش‭ ‬می‌کند‮»‬‭.‬

تعلیم‭ ‬مستمر،‭ ‬فداکاری‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬هوشمندانه‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر،‭ ‬اعتبار‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بخشیده‭ ‬است‭: ‬این‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2021‭ ‬به‭ ‬سی‌وچهارمین‭ ‬عضو‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ (‬CMF‭) ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭.‬

‮«‬امروز‭ ‬نقطه‌ای‭ ‬تاریخی‭ ‬برای‭ ‬مصر‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود،‭ ‬چون‭ ‬وارد‭ ‬ائتلاف‭ ‬پایدار‭ ‬ما‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬دریابان‭ ‬سابق،‭ ‬ساموئل‭ ‬پاپارو،‭ ‬قومندان‭ ‬ناوگان‭ ‬پنجم‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭. ‬‮«‬مصر‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تضمین‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬ماموریت‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬دنیا،‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کنیم‭.‬‮»‬‭ ‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ ‬که‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬گروه‭ ‬کاری‭ ‬است،‭ ‬چارچوبی‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬بحری‭ ‬چندملیتی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬قوس‭ ‬شامل‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬تا‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ ‬وظیفه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدان‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬قاچاقبران‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬مجرمین‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬

منابع‭: ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬مصر،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک،‭ ‬Al Ahram

نظرات بسته شده است.