امارات متحده عربی گروه تکنولوژی دفاع را راه اندازی می‌کند

از‭ ‬زمان‭ ‬آغاز‭ ‬دهه‭ ‬1970‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬سرباز‭ ‬دارای‭ ‬مهارت‌های‭ ‬اساسی‭ ‬نظامی،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اردوی‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬63000‭ ‬نظامی‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬اند‭.‬
اما‭ ‬رهبران‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اهداف‭ ‬بیشتری‭ ‬دارند‭: ‬امارات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رهبر‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬سلاح‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مانند‭ ‬دفاع‭ ‬سایبری،‭ ‬موشک‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬پیشرانه‭ ‬جت‭ ‬تبدیل‭ ‬کند‭. ‬
با‭ ‬این‭ ‬حساب،‭ ‬معاون‭ ‬قوماندان‭ ‬عمومی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬آل‭ ‬نهیان‭ ‬کنگره‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ایج‭ ‬در‭ ‬نوامبر‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬کرد‭. ‬ایج‭ ‬25‭ ‬نهاد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬12،000‭ ‬کادر‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬درآمد‭ ‬سالانه‭ ‬تلفیق‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬
‭”‬راه‭ ‬حل‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬جنگ‭ ‬مخلوط‭ ‬در‭ ‬همگرایی‭ ‬ابتکارات‭ ‬از‭ ‬دنیای‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬نظامی‭ ‬نهفته‭ ‬است‭. ‬فیصل‭ ‬آل‭ ‬بانی،‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬ایج‭ ‬گفت،‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬ایج‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬دستورالعمل‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬مختل‭ ‬کردن‭ ‬صنعت‭ ‬نظامی‭ ‬قدیمی‭ ‬که‭ ‬عموماً‭ ‬از‭ ‬نوار‭ ‬قرمز‭ ‬خسته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬کند‭.‬
امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬گروه‭ ‬تکنولوژی‭ ‬پیشرفته‭ ‬دفاعی‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬جذب‭ ‬شرکتهای‭ ‬برجسته‭ ‬بین‭ ‬المللی،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬منطقوی‭ ‬برای‭ ‬تکنولوژی‭ ‬دفاعی‭ ‬پیشرفته‭ ‬تبدیل‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬دولت‭ ‬16‭ ‬شرکت‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬چتر‭ ‬شرکت‭ ‬صنایع‭ ‬دفاعی‭ ‬امارات‭ (‬EDIC‭) ‬ادغام‭ ‬کرد‭.‬
ایج‭ ‬EDIC‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬مانند‭ ‬سازنده‭ ‬وسایل‭ ‬نقلیه‭ ‬نظامی‭ ‬زرهی‭ ‬نمر،‭ ‬کشتی‭ ‬سازی‭ ‬ابوظبی‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬تعمیرات‭ ‬تعمیر‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬نظامی‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬تعمیرات‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬دولت‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬قراردادی‭ ‬دفاعی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬لاکهید‭ ‬مارتین‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬کنگلومرای‭ ‬پنج‭ ‬خوشه‭ ‬تکنولوژیکی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬سکوها‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬ها،‭ ‬موشک‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اسلحه‭ ‬ها،‭ ‬دفاع‭ ‬سایبری،‭ ‬جنگ‭ ‬الکترونیکی‭ ‬و‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬ماموریت‭ ‬مدیریت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. 

نظرات بسته شده است.