امارات متحده عربی کاوشگر را به مریخ پرتاب می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

به حیث‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سهم‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭) ‬در‭ ‬تحقیقات‭ ‬جهانی‭ ‬فضایی،‭ ‬مرکز‭ ‬فضایی‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬موشکی‭ ‬را‭ ‬پرتاب‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬کاوشگر‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مریخ‭ ‬حمل‭ ‬می‌کند‭.‬

کاوشگر‭ ‬امید‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬فضایی‭ ‬تانه‌گاشیما‭ ‬در‭ ‬جاپان‭ ‬به‭ ‬فضا‭ ‬پرتاب‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬کاوشگر‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬قوه‭ ‬خورشیدی‭ ‬کار‭ ‬می‌کند‭ ‬ذریعه‭ ‬آژانس‭ ‬فضایی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬دانشمندان‭ ‬چندین‭ ‬پوهنتون‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

کاوشگر‭ ‬1350‭ ‬کیلوگرامی،‭ ‬عمدتا‭ ‬از‭ ‬الومونیم‭ ‬ساخته‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬اطراف‭ ‬سیاره‭ ‬سرخ‭ ‬می‌چرخد‭ ‬و‭ ‬معلوماتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬طرز‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬گردش‭ ‬گازهایی‭ ‬مثل‭ ‬اکسیجن‭ ‬در‭ ‬جو‭ ‬نازک‭ ‬مریخ‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬می‌کند‭. ‬

امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬حکمرانی‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی‭ ‬دوامدار،‭ ‬به‭ ‬الگویی‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشور‌ها‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حدود‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬قبل،‭ ‬امارات‭ ‬تنوع‭ ‬اقتصادی‭ ‬ملی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬عواید‭ ‬پطرولیم‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬تأسیس‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلان‌ترین‭ ‬مناطق‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1985‭ – ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬جبل‭ ‬علی‭ ‬در‭ ‬دبی‭ – ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬میلیاردها‭ ‬دالر‭ ‬سرمایه‭ ‬خارجی‭ ‬جذب‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬انگیزه‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬نقل‭ ‬مکان‭ ‬به‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬فضای‭ ‬امن‭ ‬تجاری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شکوفایی‭ ‬کارآفرینی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭.‬

پلان‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬هفت‭ ‬ساله‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬نوآوری،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امارات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کشورهای‭ ‬برتر‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬علمی‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭. ‬تحقیقات‭ ‬فضایی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬آن‭ ‬طرح‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پرواز‭ ‬به‭ ‬مریخ‭ ‬ثابت‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬تکنالوجی‭ ‬پیشرفته‭ ‬تا‭ ‬کجا‭ ‬پیش‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬

شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬آل‭ ‬نهیان،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬مأموریت‭ ‬مریخ‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2014‭ ‬با‭ ‬ابراز‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬انجینری‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬عرب‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭. ‬نمونه‭ ‬اولیه‭ ‬کاوشگر‭ ‬امید‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬هوایی‭ ‬دبی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬مرکزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬ثابت‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‌های‭ ‬علمی‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬بشریت‭ ‬هستیم‭.‬‮»‬‭ 

آژانس‭ ‬فضایی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬از‭ ‬کشفیات‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬علمی‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کمپنی‌های‭ ‬تابعه‭ ‬آن‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬علوم‭ ‬و‭ ‬تکنالوجی‭ ‬فضایی‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬تنظیم‭ ‬مقررات‭ ‬ارتباطات‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند‭.‬

آژانس‭ ‬فضایی‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مثل‭ ‬پوهنتون‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬در‭ ‬برکلی،‭ ‬پوهنتون‭ ‬کلرادو‭ ‬و‭ ‬پوهنتون‭ ‬ایالتی‭ ‬آریزونا‭ ‬مشارکت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.    

نظرات بسته شده است.