امارات متحده عربی میزبان مانور جزوتام‌های برگزیده پولیس شورای همکاری خلیج فارس

امارات متحده عربی میزبان مانور جزوتام‌های برگزیده پولیس شورای همکاری خلیج فارس

کارکنان‭ ‬یونیپاث
کشورهای‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2020‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬مانور‭ ‬امنیتی‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی،‭ ‬آزادسازی‭ ‬گروگان‭ ‬و‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬بمب‭ ‬زدند‭.‬
این‭ ‬مانور‭ ‬پولیس‭-‬محور‭ -‬با‭ ‬نام‭ ‬امنیت‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬2‭ – ‬در‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬هفته‭ ‬در‭ ‬اکادمی‭ ‬پولیس‭ ‬دوبی‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭. ‬جزوتام‌های‭ ‬خاص‭ ‬پولیس‭ ‬امارات‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬بحرینی،‭ ‬کویتی،‭ ‬عمانی‭ ‬و‭ ‬عربستانی‭ ‬خود‭ ‬پرداختند‭.‬
هدف‭ ‬این‭ ‬مانور،‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬استندردسازی‭ ‬پروسیجرها‭ ‬بین‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬برگزیده‭ ‬در‭ ‬وزارت‌خانه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬بود‭.‬
شبیه‌سازی‭ ‬امکان‭ ‬نمایش‭ ‬مهارت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جزوتام‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭: ‬کاروان‭ ‬افراد‭ ‬سرشناس‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬تحت‭ ‬حملات‭ ‬تروریستان،‭ ‬گروگان‌گیری‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬ملی‌بس،‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬تروریستان‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬هتل‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬خرید،‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سگ‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬نمودن‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭.‬
بریدجنرال‭ ‬اماراتی‭ ‬جنرال‭ ‬دکتر‭ ‬علی‭ ‬سالم‭ ‬الطنیجی،‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬‮«‬عملیات‭ ‬مرکزی‭ ‬فدرال‮»‬‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬داخله،‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬همکاری‭ ‬کارشناسان‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تامین‭ ‬منافع‭ ‬مشترک‭ ‬منطقه‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬
قومندان‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬خاص‭ ‬سعودی،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬عواد‭ ‬مشوح‭ ‬النیزی،‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬هدف‭ ‬این‭ ‬مانورهای‭ ‬تکتیکی‭ ‬نمایش‭ ‬دادن‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬است‮»‬‭.‬
‮«‬امنیت‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬2‮»‬‭ ‬دومین‭ ‬مانور‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬تمرین‌های‭ ‬تکراری‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کنند‭. ‬نخستین‭ ‬مانور‭ ‬امنیت‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬در‭ ‬نومبر‭ ‬2016‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.  ‬منابع‭: ‬Al Bayan،‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی