اقناع اخلاقی توسط ابزارهای نظامی

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬تخصص‭ ‬دارند

برید‭ ‬جنرال‭ ‬طلال‭ ‬علی‭ ‬الغبین،‭ ‬مدیر‭ ‬ارشاد‭ ‬اخلاقی،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن

افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬آیدیالوجیک‭ ‬یک‭ ‬پدیده‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬خطری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬سرحدات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬نمی‌شناسد‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬قومیت‭ ‬و‭ ‬مذهب‭ ‬تمایز‭ ‬قائل‭ ‬نمی‌شود‭. ‬بارز‌ترین‭ ‬خصوصیت‭ ‬آن‭ ‬سرعت‭ ‬انتشار‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬متنوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. ‬انکشاف‭ ‬چشمگیر‭ ‬تکنالوجی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

اردن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬کشورهایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬خطر‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬داد،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مبارزه‭ ‬نمود،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬وارد‭ ‬ائتلاف‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬منبع‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نوعی‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬مقابله‭ ‬کند‭. ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬ملک‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬الحسین‭ ‬حتی‭ ‬دستور‭ ‬تهیه‭ ‬سندی‭ ‬برای‭ ‬واضح‭ ‬شدن‭ ‬ماهیت‭ ‬واقعی‭ ‬اسلام‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬بیانیه‭ ‬عمان‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬لسان‭ ‬ترجمه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

سرقومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬رهنمود‌های‭ ‬جلالت‭ ‬مآب،‭ ‬ستراتیژی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬نمود،‭ ‬چون‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬ستونی‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬دستی‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مشت‭ ‬آهنین‭ ‬به‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تروریزم،‭ ‬هر‭ ‬کجا‭ ‬که‭ ‬باشد،‭ ‬حمله‭ ‬می‌کند‭. ‬اداره‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اخلاقی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬ستراتیژی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬تهدیدهایی‭ ‬و‭ ‬نابود‭ ‬ساختن‭ ‬منابع‭ ‬آن‌ها‭ ‬ذریعه‭ ‬بخش‭ ‬ارتباطات‭ ‬ستراتیژیک‭ (‬SCU‭) ‬این‭ ‬اداره‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬سرقومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

SCU‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬افکار‭ ‬افراط‌گرایانه‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬منبع‭ ‬و‭ ‬ماهیتی،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تولید‭ ‬پروژه‌های‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬بربنیاد‭ ‬چندین‭ ‬ستون‭ ‬مبارزه‭ ‬می‌کند‭:‬

نخستین‭ ‬ستون،‭ ‬گفتمان‭ ‬دینی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌خواهدعقاید‭ ‬کسانی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬گمراه‭ ‬شده‌اند‭ ‬را‭ ‬دگرگون‭ ‬سازد‭ ‬و‭ ‬ماهیت‭ ‬واقعی‭ ‬اسلام‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد،‭ ‬کشتار‭ ‬و‭ ‬ویرانی‭ ‬را‭ ‬کاملا‭ ‬رد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬میانه‌روی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬کریم‭ ‬و‭ ‬سیره‭ ‬پیامبر‭ (‬ص‭) ‬آمده‭ ‬است‭.‬

دومین‭ ‬ستون،‭ ‬ملت‌گرایی‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬به‭ ‬حداکثر‭ ‬رسانیدن‭ ‬ارزش‌های‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬حس‭ ‬شهروندی‭ ‬شایسته‭ ‬برای‭ ‬توانمند‌سازی‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬مساعی‭ ‬سازمان‌های‭ ‬افراطی‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬افراد‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ذریعه‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‭ ‬جوانان‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬فکری‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬کوشش‌‭ ‬گروپ‌های‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬تروریستی‭ ‬مثل‭ ‬داعش‭ ‬برای‭ ‬شستشوی‭ ‬مغزی‭ ‬آن‌ها‭ ‬مقاومت‭ ‬کنند‭.‬

ستون‭ ‬سوم‭ ‬به‭ ‬موضوعات‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬می‌پردازد‭ ‬که‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬ناسازگار‭ ‬با‭ ‬آموزه‌های‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬اردن،‭ ‬با‭ ‬ماهیت‭ ‬و‭ ‬واقعیت‭ ‬رواداری،‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بنا‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

پاسخ‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬ستون‭ ‬چهارم‭ ‬است‭. ‬SCU‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬پاسخ‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پیام‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬سرویس‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬اردن‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬متولیان‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬SCU‭ ‬جوامع‭ ‬محلی،‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬طرز‭ ‬مثال،‭ ‬اتاق‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬ائتلاف‭ ‬جهانی‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬لندن،‭ ‬دو‭ ‬پروژه‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬اردنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انگلیسی‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ویب‌سایت‭ ‬ائتلاف‭ ‬قرار‭ ‬داد‭.‬

جلالت مآب ملک عبدالله دوم بن الحسین و جلالت مآب شاهزاده حسین بن عبدالله زیارت عمره در مکه را برپا می‌دارند. آژانس خبری فرانسه / تصاویر گتی

اداره‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اخلاقی‭ ‬مسئولیت‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬پیوند‌های‭ ‬اعتماد‭ ‬بین‭ ‬پرسونل‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬عموم‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬همچنان‭ ‬سعی‭ ‬می‌کند‭ ‬روحیه‭ ‬عساکر‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬تبلیغات‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬برملا‭ ‬سازد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬معضلات‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬کانال‌های‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬جنگ‌های‭ ‬نامتقارن‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬شایعات‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬منجر‭ ‬می‌شود،‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬کار‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬مستلزم‭ ‬نظارت‭ ‬دائمی‭ ‬بالای‭ ‬سایت‌های‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬افشای‭ ‬دروغ‌های‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬ملت‌های‭ ‬صلح‭ ‬دوست‭ ‬باید‭ ‬گفتمان‭ ‬میانه‌روی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬معیاری‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اردو‌های‭ ‬دوست‭ ‬هماهنگ‭ ‬باشیم‭ ‬تا‭ ‬شعارهای‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اشتراک‌گذاری‭ ‬معلومات‭ ‬را‭ ‬استندرد‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬پیام‭ ‬ما‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭.‬

این‭ ‬کار‭ ‬بخصوص‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬بخش‭ ‬افتا‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬امامانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افکار‭ ‬افراطی‭ ‬تخصص‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مرکزی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬است،‭ ‬صدق‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬عقاید‭ ‬افراطی‭ ‬کارآمد‌تر‭ ‬می‌سازد‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬اداره‭ ‬افتا‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنیم‭ ‬تا‭ ‬پیام‭ ‬رسانی‭ ‬موثری‭ ‬برای‭ ‬امن‌سازی‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬عقاید‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬بیگانه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬افشای‭ ‬دروغ‌های‭ ‬افراطی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اسناد‭ ‬قانونی‭ ‬بپردازیم‭.‬

مامورین‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬و‭ ‬امامان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬نقش‭ ‬بسزایی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬تهدید‌ات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬داشتند‭. ‬ما‭ ‬بازدید‌های‭ ‬میدانی‭ ‬از‭ ‬قریه‌ها‭ ‬و‭ ‬مساجد‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادیم؛‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬صلح‌آور‭ ‬عمل‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬فرهنگ‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کردیم،‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬را‭ ‬پرورش‭ ‬دادیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همدیگر‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬چالش‭ ‬امنیتی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬گروپ‌های‭ ‬افراطی‭ ‬خشونت‌طلب‭ ‬عبور‭ ‬کنیم‭.‬

روابط‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬شرکایمان‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬محکم‭ ‬و‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مانور‌های‭ ‬مشترک،‭ ‬مثل‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنیم‭. ‬همچنان،‭ ‬تیم‌های‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬استخباراتی‭ ‬از‭ ‬اردن‭ ‬بازدید‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬ورکشاپ‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬اشتراک‌گذاری‭ ‬تجربیات‭ ‬بصورت‭ ‬مشترک‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کنیم‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬پرسونل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬جهت‭ ‬یادگیری‭ ‬تخنیک‌های‭ ‬مدرن‭ ‬یا‭ ‬مطالعه‭ ‬در‭ ‬موسسات‭ ‬عملیاتی‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬روانشناسی‭ ‬اعزام‭ ‬می‌کنیم‭.‬

همچنان‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬برای‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬همکاران،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬از‭ ‬پایگاه‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬کانتیکو‭ ‬در‭ ‬ویرجینیا،‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬استخباراتی‭ ‬و‭ ‬پوهنځی‭ ‬عملیات‭ ‬استخباراتی‭ ‬فورت‭ ‬براگ‭ ‬در‭ ‬کارولینای‭ ‬شمالی‭ ‬بطور‭ ‬رسمی‭ ‬بازدید‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬عملیات‭ ‬معلوماتی‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بازدید‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬سفر‭ ‬اهداف‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬محقق‭ ‬کرد‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کار‭ ‬موسسات‭ ‬آن‌ها‭ ‬معلومات‭ ‬بدست‭ ‬آوردیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬خود‭ ‬ملاقات‭ ‬کردیم،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬دوستی‭ ‬نزدیک‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬تیم‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬‌ساخت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬موثر‌تر‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬بازدید‭ ‬ضمن‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬تخنیک‌های‭ ‬مدرن،‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬توانایی‌های‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬میدانی‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭. ‬

مفهوم‭ ‬جنگ‭ ‬نامتقارن‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬جبهه‭ ‬روشنی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬بلکه‭ ‬دشمنانی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬جمعیت‭ ‬پنهان‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬نمی‌توان‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬سنگین‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬مخفیگاه‌های‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬قابل‭ ‬شناسایی‭ ‬نیست‭. ‬بنابراین‭ ‬اردو‌های‭ ‬دوست‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭ ‬چون‭ ‬شبکه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬دسترسی‭ ‬اختاپوسی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬جذب‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬امنیتی‭ ‬شکننده‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬محرومیت‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬هستند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬محدوده‭ ‬است‭ ‬که،‭ ‬با‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬سوابق‭ ‬فرهنگی‭-‬اجتماعی‭ ‬خود،‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬دارای‭ ‬تکنالوجی‭ ‬مدرن‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنیم‭. ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬ضربه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬رهبر‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬کوشش‌‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬یکپارچه،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬مأموریت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مکمل‭ ‬کنیم‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬اقدام‭ ‬انفرادی‭ ‬ما‭ ‬قابل‌ممکن‭ ‬نمی‌باشد‭. 

نظرات بسته شده است.