اقدام لبنان در تقویت پروسه تفتیش الکترونیکی قاچاق

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ (‬LAF‭) ‬سیستم‌‌‭ ‬نظارت‭ ‬کشوری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پر‭ ‬نمودن‭ ‬شکاف‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬سوریه‭ ‬فعال‭ ‬ساخته‭ ‬اند‭.‬

مشکل‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬چنان‭ ‬شدت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬لبنان‭ ‬از‭ ‬2009‭ ‬تا‭ ‬فعلاً‭ ‬چهار‭ ‬غُند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬شرقی‭ ‬خود‭ ‬مستقر‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

برای‭ ‬انسداد‭ ‬مسیرهای‭ ‬قاچاق،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬از‭ ‬برجهای‭ ‬تفتیش‭ ‬الکترونیکی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬متصل‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سیستم‌‭ ‬امکان‭ ‬تفتیش‭ ‬دائم‭ ‬روزانه‭ ‬و‭ ‬شبانه‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جزوتام‌ها‭ ‬سیار‭ ‬مسئول‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تخلفات‭ ‬هشدارهای‭ ‬زودهنگام‭ ‬ارائه‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬ادعای‭ ‬جنرال‭ ‬جوزف‭ ‬حداد،‭ ‬رئیس‭ ‬کمیته‭ ‬مشترک‭ ‬حفظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬لبنان،‭ ‬است‭.‬

مرحله‭ ‬دو‭ ‬این‭ ‬پروگرام‌‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نومبر‭ ‬2021‭ ‬آغازشد،‭ ‬بشمول‭ ‬ادغام‭ ‬رادارهای‭ ‬نظارت‭ ‬ساحلی‭ ‬در‭ ‬برجهای‭ ‬تفتیش‭ ‬داخلی‭ ‬است‭. ‬حداد‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سیستم‌‭ ‬یکپارچه‭ ‬‮«‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬هشدار‭ ‬زودهنگام‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬دارد‭.‬‮»‬‭ ‬

غُند‭ ‬اول‭ ‬سرحدات‭ ‬زمینی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬محدوده‭ ‬دریای‭ ‬مدیترانه‭ ‬الی‭ ‬شهر‭ ‬وادی‌خالد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭. ‬غُند‭ ‬دوم‭ ‬سرحدات‭ ‬زمینی‭ ‬مسئول‭ ‬نیمه‭ ‬بالایی‭ ‬سرحد‭ ‬بعبلک‭-‬هرمل‭ ‬با‭ ‬سوریه‭ ‬است‭. ‬غُند‭ ‬سوم‭ ‬سرحدات‭ ‬زمینی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬کوهستانی‭ ‬نزدیک‭ ‬راشیا‭ ‬فعال‭ ‬است‭ ‬وغُند‭ ‬چهارم‭ ‬سرحدات‭ ‬زمینی‭ ‬نیمه‭ ‬پایینی‭ ‬بعبلک‭-‬هرمل‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭.   

تعهد‭ ‬لبنان‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدات‭ ‬باعث‭ ‬جلب‭ ‬حمایت‭ ‬همکاران‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬یان‭ ‬کولارد،‭ ‬سفیر‭ ‬بریتانیا‭ ‬در‭ ‬لبنان،‭ ‬دوروتی‭ ‬شی،‭ ‬سفیر‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬و‭ ‬چنتل‭ ‬چستنی،‭ ‬سفیر‭ ‬کانادا‭ ‬در‭ ‬نومبر‭ ‬2021‭ ‬با‭ ‬جنرال‭ ‬جوزف‭ ‬حداد،‭ ‬قومندان‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان،‭ ‬دیدار‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬امنیت‭ ‬سرحد‭ ‬لبنان‭-‬سوریه‭ ‬گفتگو‭ ‬نمودند‭.‬

سفیر‭ ‬بریتانیا‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬گفتگوها‭ ‬بالای‭ ‬ماموریت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬تمام‭ ‬خط‭ ‬سرحد‭ ‬لبنان‭-‬سوریه‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬بحران‌های‭ ‬مختلف‭ ‬لبنان‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭.‬‮»‬

در‭ ‬این‭ ‬جلسه،‭ ‬سفیر‭ ‬کولارد‭ ‬از‭ ‬تخصیص‭ $‬1.4‭ ‬ملیون‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬لبنان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تامین‭ ‬پروزه‭ ‬جات‭ ‬اضافی‭ ‬موترهای‭ ‬لندرور‭ ‬دریافتی‭ ‬از‭ ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬محافظ‭ ‬شخصی‭ ‬مخصوص‭ ‬عساکر‭ ‬مونث‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سرحدی‭ ‬خبر‭ ‬داد‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬اعلان‭ ‬خبر‭ ‬کمک‭ ‬بریتانیا،‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2021‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مبلغ‭ $‬47‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬کمک‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬لبنان‭ ‬اهدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.  

جوانا‭ ‬ورونکا،‭ ‬هماهنگ‌کننده‭ ‬مخصوص‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬لبنان،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سخنرانی‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬خواستار‭ ‬اعطای‭ ‬کمک‌های‭ ‬خارجی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬حیاتی‭ ‬این‭ ‬کمک‌ها‭ ‬در‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬لبنان‭ ‬را‭ ‬یادآورد‭ ‬شد‭. ‬

نظرات بسته شده است.