اقدام بریتانیا برای تقویت قوای مسلح لبنان

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬یکصد‭ ‬دستگاه‭ ‬موتر‭ ‬زرهی‭ ‬بریتانیایی‭ ‬به‭ ‬زرادخانه‭ ‬دفاعی‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬نموده‭ ‬است؛‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬که‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬سرحد‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬سوریه‭ ‬تقویت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

موترهای‭ ‬زرهی،‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬لندرور‭ ‬RWMIK،‭ ‬قابلیت‭ ‬انتقال‭ ‬سه‭ ‬خدمه‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مسلسل‭ ‬یا‭ ‬بمب‌دستی‌انداز‭ ‬مجهز‭ ‬ساخت‭. ‬این‭ ‬موترها‭ ‬از‭ ‬مانورپذیری،‭ ‬توان‭ ‬آتش‭ ‬و‭ ‬نمایه‭ ‬نسبتاً‭ ‬پایان‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬شناسایی،‭ ‬ترانسپورت‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬آتش‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭. ‬

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موترها‭ ‬برای‭ ‬تعقیب‭ ‬تروریست‌ها،‭ ‬قاچاقبران‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مجرمینی‭ ‬که‭ ‬مکرراً‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬می‌کنند،‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭.‬

مارتین‭ ‬لانگدن،‭ ‬فرستاده‭ ‬ویژه‭ ‬وقت‭ ‬بریتانیا‭ ‬در‭ ‬سوریه،‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬این‭ ‬نمونه‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬بارزی‭ ‬از‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬دو‭ ‬کشور،‭ ‬و‭ ‬پایبندی‭ ‬بریتانیا‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬است‮»‬‭.‬

صدها‭ ‬لاری‭ ‬روزانه‭ ‬اجناس‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬دولتی،‭ ‬ازقبیل‭ ‬گندم،‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬گازاییل،‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬قاچاق‭ ‬به‭ ‬سوریه‭ ‬انتقال‭ ‬می‌دهند‭. ‬این‭ ‬تجارت‭ ‬غیرقانونی‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬2011‭ ‬گسترش‭ ‬چشمگیری‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬

اردو‌های‭ ‬ناتو‭ -‬بخصووص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬کانادا‭- ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدات‭ ‬زمینی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬جواب‭ ‬مثبت‭ ‬داده‌اند‭. 

در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬بریتانیا‭ ‬از‭ ‬استقرار‭ ‬چهار‭ ‬غُند‭ ‬پولیس‭ ‬سرحدی‭ ‬لبنان،‭ ‬ساخت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬75‭ ‬برج‭ ‬دیده‌بانی،‭ ‬تامین‭ ‬350‭ ‬دستگاه‭ ‬لندرور‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬11‭,‬000‭ ‬عسکر‭ ‬حمایت‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

ایالات‭ ‬متحده‭ ‬صدها‭ ‬ملیون‭ ‬دالر‭ ‬کمک‭ ‬نظامی‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬طیاره،‭ ‬طیاره‭ ‬بی‌سرنشین،‭ ‬موتر‭ ‬زرهی‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬تعلیمی‭ ‬به‭ ‬لبنان‭ ‬ارائه‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

پلان‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تعلیمی‭ ‬کانادا‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬تجهیزات‭ ‬غیرکُشنده‭ ‬و‭ ‬موترهای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬دفاع‭ ‬کارآمد‭ ‬از‭ ‬سرحدات،‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬است‭.  ‬منابع‭: ‬alarabya.net‭ ‬،Aljazeera.net،‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬

نظرات بسته شده است.