افتتاح مراکز عملیات درعمان

افتتاح مراکز عملیات درعمان

اردوی‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ (‬11‭ ‬دسمبر‭ ‬2018‭) ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬افتتاح‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‮»‬‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬این‭ ‬سلطان‌نشین‭ ‬افتتاح‭ ‬شدند‭.‬

دریادار‭ ‬عبدا‭… ‬بن‭ ‬خمیس‭ ‬الرئیسی،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬‮«‬کمیته‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‮»‬‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‮»‬‭ ‬باعث‭ ‬تسهیل‭ ‬و‭ ‬استندرد‭ ‬شدن‭ ‬اقدامات‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬بخشهای‭ ‬امنیتی‭ ‬کشور‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬مرکز‭ ‬بحری‭ ‬تقریباً‭ ‬همین‭ ‬کارکرد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نهادهای‭ ‬مربوطه‭ ‬با‭ ‬امور‭ ‬بحری‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬

‮«‬افتتاح‭ ‬این‭ ‬عمارت‭ ‬مدرن‭ ‬ضمیمه‭ ‬جدیدی‭ ‬به‭ ‬دستاوردهای‭ ‬دوره‭ ‬بازسازی‭ ‬مقدس‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬دریادار‭ (‬قومندان‭ ‬بحری‭) ‬عبدا‭… ‬است‭.‬

دگرجنرال‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬حارث‭ ‬النبهانی،‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سلطان‌نشین،‭ ‬این‭ ‬افتتاح‭ ‬را‭ ‬نقطه‭ ‬عطف‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬عمان‭ ‬دانست‭. ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬سلطنتی‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬بن‭ ‬سعید‭ ‬آل‭ ‬سعید‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کشور‭ ‬تاسیس‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬روز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬2018،‭ ‬نمایش‭ ‬پرش‭ ‬لوای‭ ‬پرواشوت‭ ‬اردوی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬سوارکاری‭ ‬قطعه‭ ‬سواره‌نظام‭ ‬مسلح‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭.‬‭  ‬منابع‭ ‬تایمز‭ ‬عمان‭ ‬