استفاده از کلمات منحیث سلاح

اتحادیه رادیویی و تلویزیونی اسلامی که با حمایت ایران اداره می‌شود، نشر معلومات غلط برای تضعیف همبستگی اجتماعی را در دستور کار قرار داده است

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬متقاعد‭ ‬عودا‭ ‬شدیفات،‭ ‬مشاور‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬و‭ ‬فرهنگی،‭ ‬قومندان‭ ‬کل،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭/‬اردوی‭ ‬عرب

اخبار‭ ‬گوناگون‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬تحلیل،‭ ‬راپور،‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬دنیا‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭. ‬بربنیاد‭ ‬باورها،‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬رسانه‭ ‬یا‭ ‬مهمانان،‭ ‬پروگرام‌‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬موضع‭ ‬تهمت‌آمیز،‭ ‬دفاعی‭ ‬یا‭ ‬خنثی‭ ‬درباره‭ ‬مسائل‭ ‬روز‭ ‬اتخاذ‭ ‬کنند‭. ‬

در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬تغییر‭ ‬خصوصیات،‭ ‬احساسات‭ ‬و‭ ‬حالات‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬صبر‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صداها،‭ ‬حتی‭ ‬تا‭ ‬سطح‭ ‬فریاد‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬دشنام‭ ‬دادن،‭ ‬بالا‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬بیننده‭ ‬را‭ ‬آزار‭ ‬می‌دهد‭. ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬موارد،‭ ‬استخراج‭ ‬معلومات‭ ‬واقعی‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ترکیب‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬سخت‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬صحنه‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬بیننده‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬رهگیری‭ ‬اخبار‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬درگاه‭ ‬به‭ ‬درگاه‭ ‬دیگر،‭ ‬معمولاً‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کانال‌های‭ ‬ستلایت،‭ ‬می‌کند،‭ ‬تکرار‭ ‬می‌شود‭. ‬

ما‭ ‬کاملاً‭ ‬می‌دانیم‭ ‬که‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬با‭ ‬درگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬محتوای‭ ‬منظم،‭ ‬از‭ ‬ضروریات‭ ‬زندگی‭ ‬امروزی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬از‭ ‬کلیت‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‌ها‭ ‬حذف‭ ‬نمود‭. ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬سریع‭ ‬تکنالوژی‌‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬مرتبط،‭ ‬محتوای‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬تک‌تک‭ ‬ساکنان‭ ‬این‭ ‬دهکده‭ ‬جهانی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬

البته‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬درخور‭ ‬تامل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اردوی‭ ‬کانال‌های‭ ‬ستلایت‭ ‬با‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬اتحادیه‭ ‬رادیویی‭ ‬و‭ ‬تلویزیونی‭ ‬اسلامی‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬پخش‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬نفرت‌پراکن‭ ‬فرقه‌ای،‭ ‬پنهان‭ ‬نمودن‭ ‬زشتی‭ ‬گروپ‌های‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬‮«‬مقدس‮»‬‭ ‬خواندن‭ ‬گروپ‌های‭ ‬کوچک‭ ‬وابسته‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬اتحادیه‭ ‬شامل‭ ‬210‭ ‬کمپنی‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬در‭ ‬35‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭. ‬مراکز‭ ‬تحقیقی‭ ‬و‭ ‬سروی،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬جنگ‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬سایت‭ ‬های‭ ‬خبری‭ ‬نیز‭ ‬عضو‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬موسسات‭ ‬بخش‭ ‬مشخصی‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تلقین‭ ‬معلومات‭ ‬غلط‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬مردم‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬‌اند‭. ‬در‭ ‬چنین‭ ‬وضعیتی،‭ ‬احساس‭ ‬ظلم‭ ‬و‭ ‬محرومیت‭ ‬در‭ ‬اشخاص‭ ‬شکل‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬احساس‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬شورش‭ ‬آنها‭ ‬علیه‭ ‬دولت‭ ‬خودشان‭ ‬می‌شود‭.‬

به‭ ‬نظر‭ ‬من،‭ ‬این‭ ‬همان‭ ‬پرخاشگری‭ ‬و‭ ‬اعلان‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬آرامش‭ ‬مدنی‭ ‬جوامع‭ ‬عرب‭ ‬است‭. ‬ایران‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سامان‌های‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬منحیث‭ ‬اهرم‭ ‬فشار‭ ‬علیه‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬آفت‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬ویرانی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬اعمال‭ ‬تحریم‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬علیه‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬نهاد،‭ ‬همانند‭ ‬سپاه‭ ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬امنیتی،‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

شما‭ ‬اغلب‭ ‬موضوع‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عناوین‭ ‬اصلی‭ ‬اخبار،‭ ‬گفتگوهای‭ ‬خبری‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬مشابه‭ ‬می‌بینید‭. ‬امروزه،‭ ‬دنبال‌کنندگان‭ ‬شبکه‌های‭ ‬خبری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬شبکه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬دنیا،‭ ‬حتماً‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬رژیم،‭ ‬اهداف،‭ ‬آرما‌ن‌ها،‭ ‬نفوذ،‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬تاثیر‭ ‬آن‭ ‬بالای‭ ‬جوامع‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬اخبار‭ ‬اقدامات‭ ‬غلط‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دخالت‌های‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬اخبار‭ ‬و‭ ‬راپور‌ها‭ ‬روبرو‭ ‬می‌شود‭.‬

ایران‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬امکانات‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬آن‭ ‬جوامع‭ – ‬آینده‭ ‬اطفال،‭ ‬آرمان‌ها،‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬خاص‭- ‬دخالت‭ ‬می‌کند‭. ‬طرز‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مشکلات‭ ‬جهانی،‭ ‬پروگرام‌‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران‭ ‬باعث‭ ‬تشویش‌‭ ‬همه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬موضوعی‭ ‬برجسته‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دیدگان‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬بودیجه‌های‭ ‬کلانی،‭ ‬تا‭ $‬1.5‭ ‬ملیارد،‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬ایران‭ ‬اختصاص‭ ‬دهند‭.‬

مالزیا‭ ‬همه‭ ‬روابط‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اقدامی‭ ‬ناگهانی‭ ‬همه‭ ‬همکاری‌های‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬دخالت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬مشکلات‭ ‬جدی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬همچنان،‭ ‬دخالت‌های‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬عواقب‭ ‬ناگواری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬درگیر‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬وضعیت‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬نیز‭ ‬نامطلوب‭ ‬یا‭ ‬بدتر‭ ‬است‭. ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬منطقه‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬دخالت‌های‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جذب‭ ‬سرداران،‭ ‬سودجویان‭ ‬اوضاع‭ ‬بحرانی‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬شکل‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬نیستند‭.‬

ما‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این‭ ‬تهدید‭ ‬معنوی‭ -‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاح،‭ ‬شبه‌نظامیان،‭ ‬چریک‌های‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬سریع،‭ ‬جنگ‭ ‬رسانه‌ای،‭ ‬دلالان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬آسان‌گیری‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬کشورهای‭ ‬دچار‭ ‬تعصب‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬باشد‭- ‬نباید‭ ‬خاموش‭ ‬بمانیم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تیررس‭ ‬تروریزم‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭.‬

لازم‭ ‬نیست‭ ‬ما‭ ‬علیه‭ ‬ایران‭ ‬اعلان‭ ‬جنگ‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬آرمان‌های‭ ‬انکشافی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬متوقف‭ ‬شود‭. ‬من‭ ‬نیز،‭ ‬مانند‭ ‬دیگران،‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬محصول‭ ‬کوتاهی‭ ‬در‭ ‬یافتن‭ ‬راهکار‭ ‬سیاسی‭ ‬برای‭ ‬مشکلات‭ ‬می‌دانم‭. ‬من‭ ‬خواستار‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬نرم‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬امیدوار‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬خودمان‭ ‬نشویم‭. ‬این‭ ‬یگانه‭ ‬راه‭ ‬مهار‭ ‬ساختن‭ ‬خواسته‌های‭ ‬نابخردانه‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬قدرت‭ ‬نرم‭ ‬فشار‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬

ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬روابط‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بپردازیم‭. ‬این‭ ‬روابط‭ ‬مانعی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬ناقضان‭ ‬قوانین‭ ‬بین‌المللی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬نیروهای‭ ‬نیابتی‌‭ ‬و‭ ‬جنگوجیان‭ ‬کرایی‭ ‬پنهان‭ ‬می‌کنند،‭ ‬ایجاد‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬ایران‭ ‬به‭ ‬مساعی‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬سلاح‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سلاح‭ ‬نیز‭ ‬خطری‭ ‬برای‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭. ‬اگر‭ ‬کشوری‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬غیرمنطقی‭ ‬به‭ ‬سلاح‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کند،‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟‭ ‬

ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬فشار‭ ‬علیه‭ ‬ایران‭ ‬ادامه‭ ‬بدهیم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حمایت،‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬بازداریم‭. 

نظرات بسته شده است.