استخدام نرس نظامی در اردن

استخدام نرس نظامی در اردن

کارکنان‭ ‬یونیپاث

یکی‭ ‬از‭ ‬بخشهای‭ ‬کلیدی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ -‬گروپهای‭ ‬نرسینگ‭ ‬بانوان‭- ‬جایگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مراسم‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬نرسینگ‭ ‬ملکه‭ ‬مونا‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬موته‭ ‬تقویت‭ ‬کرد‭.‬

با‭ ‬مدیریت‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬سعد‭ ‬جابر،‭ ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬خدمات‭ ‬طبی‭ ‬سلطنتی،‭ ‬محصلین‭ ‬اناث‭ ‬این‭ ‬پوهنتون‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2019‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شدند‭.‬

داکتر‭ ‬هلا‭ ‬عبیدت،‭ ‬رئیس‭ ‬پوهنتون،‭ ‬از‭ ‬کوشش‌های‭ ‬پیوسته‭ ‬ملکه‭ ‬مونا‭ ‬الحسین‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬کیفیت‭ ‬تعلیم‭ ‬تشکر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬مبرم‭ ‬قومندانی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬جدید‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

داکتر‭ ‬عبیدت‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬گروپ‌‭ ‬نخبه،‭ ‬مزین‭ ‬به‭ ‬نشان‭ ‬اردوی‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬دانش،‭ ‬امروز‭ ‬عازم‭ ‬میدان‭ ‬پیروزی‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بصیرت‭ ‬و‭ ‬آرمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬وفاداری‭ ‬تقویم‭ ‬اردن‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬‭ ‬

او‭ ‬از‭ ‬فارغ‌التحصیلان‭ ‬جدید‭ ‬خواست که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬وقف‭ ‬کار‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬مراعات‭ ‬نمودن‭ ‬اصول‭ ‬اخلاقی‭ ‬حرفوی،‭ ‬به‭ ‬بشریت‭ ‬خدمت‭ ‬کنند‭. ‬

پوهنتون‭ ‬ملکه‭ ‬مونا‭ ‬در‭ ‬1962‭ ‬تاسیس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دوره‌های‭ ‬سه‭-‬ساله‭ ‬نرسینگ‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کند‭. ‬زنان‭ ‬اردنی‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬کارمند‭ ‬دولت‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬کادر‭ ‬یا‭ ‬درجه‌دار‭ ‬وارد‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬شوند‭.‬

آنها‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دستمزد،‭ ‬حقوق،‭ ‬مزایا،‭ ‬ترفیع،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مدت‭ ‬خدمات‭ ‬فرقی‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬مرد‭ ‬خود‭ ‬ندارند‭. ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬رخصتی‭ ‬ولادت‭ ‬با‭ ‬معاش‭ ‬نیز‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭.  منابع‭: ‬روزنامه‭ ‬الرای،‭ ‬پوهنتون‭ ‬موته