ازبیک‌ها در پی همکاری نظامی

مانور «حمله جنوب» 2021 نمادی از اراده ازبیکستان برای تقویت پیوندهای نظامی است

کارکنان‭ ‬یونیپاث

ده‌ها تن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬حمله‭ ‬شبانه‭ ‬شجاعانه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بازپس‌گیری‭ ‬یک‭ ‬بند‭ ‬برق‭ ‬از‭ ‬شورشیان‭ ‬تروریست،‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬تنظیم‭ ‬نمودند‭.‬

عملیات‭ ‬شبیه‌سازی‌شده‭ ‬برای‭ ‬تصرف‭ ‬بند‭ ‬گرنادا‭ ‬در‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬‮«‬حمله‭ ‬جنوب‭ ‬2021‮»‬‭ ‬بود؛‭ ‬مانوری‭ ‬که‭ ‬ازبیکستان‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬نخبه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

‮«‬برای‭ ‬سومین‭ ‬بار،‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬‮«‬حمله‭ ‬جنوب‮»‬‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭. ‬این‭ ‬بار،‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬عملیات‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬کمپ‭ ‬شلبی‭ ‬پرداختند‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬دگروال‭ ‬مظفر‭ ‬رحمت‌اله‌یف،‭ ‬وابسته‭ ‬دفاعی‭ ‬ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭.‬

اشتراک قوای خاص ازبیکستان و ایالات متحده در مانور شبانه تکنیسن سرپرکمشر جان الدرمن/ گارد ملی هوایی ایالات متحده

دگروال‭ ‬سیندی‭ ‬اسمیت‭ ‬از‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬که‭ ‬مدیر‭ ‬‮«‬حمله‭ ‬جنوب‮»‬‭ ‬بود،‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬را‭ ‬تمرین‭ ‬رزمی‭ ‬نخبگان‭ ‬بشمول‭ ‬‮«‬سناریوهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬پویا‭ ‬و‭ ‬متغیر‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬آینده‮»‬‭ ‬توصیف‭ ‬کرد‭.‬

سناریوها‭ ‬شامل‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شورش،‭ ‬نجات‭ ‬گروگان،‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬‮«‬حمله‭ ‬جنوب‮»‬‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2021‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬در‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬کمپ‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬و‭ ‬ازبیک‭ ‬و‭ ‬گروپ‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬جمهوری‭ ‬چک،‭ ‬هالند،‭ ‬نایجریا‭ ‬و‭ ‬سنگال‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬گسترده‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬رنگ‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬گروپ‌های‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مستفید‭ ‬شوند‭.‬

از‭ ‬دیگر‭ ‬مزایای‭ ‬مانور‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬کنندگان،‭ ‬تاکید‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬بشمول‭ ‬همه‭ ‬بخشهای‭ ‬اردو‭ ‬بود‭. ‬پرسونل‭ ‬اردو،‭ ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‭ ‬پرداختند‭.‬

ارتباط‭ ‬قوای‭ ‬ازبیک‭ ‬با‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پروگرام‭ ‬همکاری‭ ‬دولتی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ (‬با‭ ‬حمایت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭) ‬برقرار‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬ارتباط‭ ‬بعضی‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬برقرار‭ ‬نمود‭. ‬ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬میزبان‭ ‬عساکر‭ ‬امریکایی‭ ‬اهل‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

عسکر قوای خاص ازبیکستان در حال اجرای حمله هوابرد در جریان مانور سرپرکمشر جوی پری وت/گارد ملی ایالات متحده

‮«‬حمله‭ ‬جنوب‭ ‬2021‮»‬‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬رابطه‭ ‬موفق‭ ‬یک‭-‬دهه‌ای‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬کاملاً‭ ‬دولتی‭ ‬نمونه‭ ‬بارزی‭ ‬از‭ ‬پروگرام‭ ‬همکاری‭ ‬دولتی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬دوک‭ ‬پیراک،‭ ‬معین‭ ‬سابق‭ ‬ستراتیژی،‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬و‭ ‬پالیسی‌های‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭.‬

‮«‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬15‭ ‬‭-‬روزه‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬نخستین‭ ‬عملیات‭ ‬هوابرد‭ ‬اردوی‭ ‬ازبیکستان‭-‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬نشان‭ ‬خاتمه‭ ‬یافت‭. ‬USCENTCOM‭ ‬مفتخر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پروگرام‭ ‬همکاری‭ ‬دولتی،‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬ابزار‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬مجازی‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬حوزه‭ ‬عملیاتی‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬پشتیبانی‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬

از‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسیدن‭ ‬رئیس‌جمهور،‭ ‬شوکت‭ ‬میرضیایف،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬ازبیکستان‭ ‬کمپاین‭ ‬شفافی‭ -‬بشمول‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‌های‭ ‬نظامی،‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭- ‬راه‌اندازی‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

جاولون‭ ‬واخابوف،‭ ‬سفیر‭ ‬ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬‮«‬حمله‭ ‬جنوب‮»‬‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مساعی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬روابط‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بطور‭ ‬کلی،‭ ‬و‭ ‬ایالت‭ ‬می‌سی‌سی‌پی،‭ ‬بطور‭ ‬خاص،‭ ‬است‭. ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬مکمل‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬مبادلات‭ ‬فرهنگی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬دگروال‭ ‬رحمت‌اله‌یف‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬موافق‭ ‬است‭.‬

عسکر قوای خاص ازبیکستان در حال اجرای ماموریت با همتایان امریکایی تکنیسن سرپرکمشر جان الدرمن/ گارد ملی هوایی ایالات متحده

دگروال‭ ‬رحمت‌اله‌یف‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬امیدوار‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگی‭ ‬با‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی‭ ‬قواها‭ ‬و‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮»‬‭.‬

‮«‬حمله‭ ‬جنوب‮»‬‭ ‬یگانه‭ ‬مانوری‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬ازبیک‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬اند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬همکاری‭ ‬منطقوی‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬نیز‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬داشتند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬مختصر‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬قوایی‭ ‬از‭ ‬آسیای‭ ‬میانه،‭ ‬مغولستان‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

ازبیکستان‭ ‬همچنان‭ ‬هدایت‭ ‬نشست‭ ‬مدیران‭ ‬معلومات‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭. ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬2020‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬مامورین‭ ‬استخباراتی‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬استراتیژی‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آمدند‭.  


اعطای‭ ‬نشان‭ ‬ابهترین‭ ‬جنگجوب‭ ‬به‭ ‬ازبیک‌ها

دگر‭ ‬من‭ ‬امید‭ ‬احمدوف،‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬سابق‭ ‬جمهوری‭ ‬ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

کارآیی قوای‭ ‬ازبیک،‭ ‬در‭ ‬سومین‭ ‬سال‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬احمله‭ ‬جنوبب،‭ ‬مورد‭ ‬ستایش‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬دو‭ ‬نظامی‭ ‬ازبیک‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬ابهترین‭ ‬جنگجوب‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬شلبی‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬جایزه‭ ‬شدند‭: ‬خورد‭ ‬ضابط‭ ‬دلمراد‭ ‬سلیمانف‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬ضابط‭ ‬جزء‭ ‬خیرالله‭ ‬اوچیلف‭ ‬نشان‌ها‭ ‬و‭ ‬مدال‌های‭ ‬مخصوص‭ ‬قوای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برگزیده‭ ‬در‭ ‬مسابقه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بردند‭.‬

رقابت‭ ‬سالانه‭ ‬ابهترین‭ ‬جنگجوب‭ ‬بین‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭. ‬نمایندگان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ازبیکستان‭ ‬برای‭ ‬دومین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭. ‬در‭ ‬طرف‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬12‭ ‬عسکر‭ ‬برگزیده‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬حدود‭ ‬12,000‭ ‬پرسونل‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتند‭. ‬اشتراک‭ ‬دو‭ ‬کتگوری‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رقابت‭ ‬آزاد‭ ‬بود‭: ‬خورد‭ ‬ضابطان‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬ضابطان‭ ‬جزء‭.‬

اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬رشته،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ادو‭ ‬با‭ ‬مانعب،‭ ‬مسابقه‭ ‬امدادی‭ ‬مونتاژ‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬نمودن‭ ‬پرزه‌جات‭ ‬سلاح،‭ ‬تربیت‭ ‬بدنی،‭ ‬تلاشی‭ ‬بدنی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات،‭ ‬تسلط‭ ‬بر‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬توپخانه،‭ ‬به‭ ‬رقابت‭ ‬پرداختند‭. ‬عساکر‭ ‬در‭ ‬رشته‌های‭ ‬پیاده‌روی‭ ‬20‭ ‬کیلومتری‭ ‬با‭ ‬بکس‌پشتی‭ ‬18‭ ‬کیلوگرامی،‭ ‬نجات‭ ‬عساکر‭ ‬مصدوم‭ ‬از‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬شبانه‭ ‬در‭ ‬باتلاق‭ ‬و‭ ‬جنگل‭ ‬بدون‭ ‬تجهیزات‭ ‬الکترونیکی‭ ‬مدرن‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬GPS،‭ ‬مسابقه‭ ‬دادند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬مانور،‭ ‬عساکر‭ ‬ازبیک‭ ‬توانستند‭ ‬رکوردهای‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬را‭ ‬بشکنند‭ ‬ر‭ ‬در‭ ‬ادو‭ ‬با‭ ‬مانعب‭ (‬ظرف‭ ‬9‭ ‬دقیقه‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬ثانیه‭) ‬و‭ ‬دو‭ ‬2‭ ‬مایلی‭ (‬ظرف‭ ‬12‭ ‬دقیقه‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬ثانیه‭).‬

ضمناً،‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬تیراندازی‭ ‬با‭ ‬تیربار‭ ‬M-4،‭ ‬خورد‭ ‬ضابط‭ ‬سلیمانف‭ ‬توانایی‭ ‬بالایی‭ ‬در‭ ‬تیراندازی‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬گروپ‭ ‬بندی‭ ‬فیر‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬داد‭. ‬مهارت‭ ‬او‭ ‬مورد‭ ‬تحسین‭ ‬مربی‭ ‬امریکایی‭ ‬تیراندازی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬خدمت‭ ‬می‌کرد،‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬امتحان‭ ‬آمادگی‭ ‬جسمانی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬توپخانه،‭ ‬خورد‭ ‬ضابط‭ ‬اوچیلوف‭ ‬یک‭ ‬تانک‭ ‬را‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬دور‭ ‬مهمات‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬بسیار‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬شش‭ ‬دور‭ ‬مجاز‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬نمره‭ ‬اعالیب‭ ‬بود‭.‬

اهمکاران‭ ‬ازبیک‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬دومین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رقابت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سنت‌های‭ ‬ما‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنند‭. ‬اعتراف‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تعلیم‭ ‬رزمی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حصهٔ‭ ‬شناخت‭ ‬سلاح‭ ‬پیشرفت‭ ‬محسوسی‭ ‬داشته‌اند‭.‬ب‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬سرپرکشمر‭ ‬کریستوفر‭ ‬یانگ،‭ ‬ضابط‭ ‬درجه‭ ‬دار‭ ‬ارشد‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬اردوی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی،‭ ‬است‭.‬

نظامیان‭ ‬ازبیک‭ ‬باید‭ ‬ظرف‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬پنج‭ ‬نوع‭ ‬سلاح‭ ‬کوچک‭ ‬امریکایی‭ ‬به‭ ‬مهارت‭ ‬دست‭ ‬می‌یافتند،‭ ‬در‭ ‬کورس‭ ‬کوتاه‭ ‬نقشه‌برداری‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کردند،‭ ‬با‭ ‬تجهیزات‭ ‬ناتو‭ ‬کار‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬استندردهای‭ ‬جدید‭ ‬تربیت‭ ‬بدنی‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬می‌گرفتند‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همه‭ ‬اینها،‭ ‬مشکلات‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬جغرافیای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬زمانی‭ ‬نیز‭ ‬مطرح‭ ‬بود‭: ‬مسابقه‭ ‬ورزشی‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬صبح‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شد‭.‬

سرپرکشمر‭ ‬یانگ‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬اپیشرفت‭ ‬سریع‭ ‬عساکر‭ ‬ازبیک‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬شناخت‭ ‬مشخصات‭ ‬سلاح‌های‭ ‬گرم‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬سپری‭ ‬نمودن‭ ‬موفقانه‭ ‬استندردهای‭ ‬تعلیم‭ ‬تیراندازی،‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬متعجب‭ ‬ساختب‭.‬

در‭ ‬مراسم‭ ‬اهدای‭ ‬جایزه،‭ ‬عساکر‭ ‬ازبیک‭ ‬مدال‌ها‭ ‬و‭ ‬نشان‌های‭ ‬یادبود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نامشان‭ ‬روی‭ ‬آنها‭ ‬حک‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬بدست‭ ‬آوردند‭. ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬ثابت‭ ‬ساخت‭ ‬که‭ ‬پرسونل‭ ‬اردوی‭ ‬ازبیکستان‭ ‬از‭ ‬استقامت‭ ‬مناسب،‭ ‬آمادگی‭ ‬جسمانی‭ ‬عالی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬نمایندگان‭ ‬بخشهای‭ ‬دفاعی‭ ‬کشورهای‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬موقعیت‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬مختلف‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭.‬

رقابت‭ ‬اپریل‭ ‬فرصتی‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭ ‬تا‭ ‬عساکر‭ ‬ازبیک‭ ‬برای‭ ‬دومین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬پیروز‭ ‬شوند‭. ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2019،‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬مک‌کین‭ ‬در‭ ‬می‌سی‌سی‌پی،‭ ‬خورد‭ ‬ضابط‭ ‬جزء‭ ‬سردار‭ ‬مامارچولف‭ ‬عنوان‭ ‬ابهترین‭ ‬قومندان‭ ‬جوان‭ ‬خارجیب‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬ضابط‭ ‬جزء‭ ‬ماهرالدین‭ ‬اوچیلوف‭ ‬عنوان‭ ‬ابهترین‭ ‬عسکر‭ ‬خارجیب‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬نمود‭.‬

نظرات بسته شده است.