ازبیکستان و پاکستان از شروع فصل جدیدی در روابط دیپلماتیک خبر دادند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

رهبران‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬ازبیکستان‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬‮«‬عصر‭ ‬جدید‮»‬‭ ‬همکاری‭ ‬استراتژیک‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬امنیت‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬خبر‭ ‬دادند‭.‬

شوکت‭ ‬میرضیایف،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬ازبیکستان،‭ ‬و‭ ‬همتای‭ ‬پاکستانی‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬سی‌امین‭ ‬سالروز‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2022،‭ ‬یک‭ ‬تعداد‭ ‬قرارداد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اسلام‌آباد‭ ‬امضا‭ ‬نمودند‭.‬

این‭ ‬دو‭ ‬رهبر‭ ‬هیات‌های‭ ‬بررسی‭ ‬روابط‭ ‬دوجانبه‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬امنیت،‭ ‬دفاع،‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬ارتباط‭ ‬منطقوی،‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی،‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌کردند‭.‬

رئیس‌جمهور‭ ‬میرضیایف‭ ‬از‭ ‬استراتژی‭ ‬‮«‬ازبیکستان‭ ‬جدید‮»‬‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬گسترش‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭ ‬تاکید‭ ‬دارد،‭ ‬تمجید‭ ‬نمود‭. ‬پاکستان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬تدوین‭ ‬استراتژی‭ ‬‮«‬چشم‌انداز‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‮»‬‭ ‬خبر‭ ‬داد‭.‬

این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬گام‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬دیدگاه‭ ‬گسترده،‭ ‬یک‭ ‬یادداشت‭ ‬تفاهم‭ ‬امضا‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬پذیرفتند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ترویج‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬بشردوستانه‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭.‬

همچنان‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬دوجانبه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬تقویت‭ ‬گفتمان‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬سازنده‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬دو‭ ‬کشور‮»‬‭ ‬بهبود‭ ‬یابد‭. ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬شامل‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

‮«‬پاکستان‭ ‬روابط‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬ازبیکستان،‭ ‬بخصوص‭ ‬همکاری‭ ‬دفاعی،‭ ‬را‭ ‬ارزشمند‭ ‬می‌داند‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬پاکستان،‭ ‬قمر‭ ‬جاوید‭ ‬بجوا،‭ ‬است‭.‬

یکپارچه‌سازی‭ ‬اقتصادی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬صدراعظم‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬ازبیکستان‭ ‬بر‭ ‬تمایل‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬‮«‬تعقیب‭ ‬اقدامات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬پروگرام‌‭ ‬ارتباطی‭ ‬و‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬اقتصادی‮»‬‭ ‬تاکید‭ ‬کردند‭. ‬

قرارداد‭ ‬ایجاد‭ ‬دو‭ ‬مسیر‭ ‬هوایی‭ ‬جزو‭ ‬توافقات‭ ‬بود‭: ‬تاشکند‭ ‬به‭ ‬لاهور‭ ‬و‭ ‬تاشکند‭ ‬به‭ ‬اسلام‌آباد‭. ‬اجرای‭ ‬طرحهای‭ ‬تقویت‭ ‬راه‌های‭ ‬ریلی،‭ ‬خطوط‭ ‬برق‌رسانی‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

منابع‭: ‬Gulf News،‭ ‬Inter Service Public Relations‭ (‬پاکستان‭)‬

نظرات بسته شده است.