ازبیکستان و بهبود تعلیم نظامی

ازبیکستان و بهبود تعلیم نظامی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

هیات‭ ‬نظامی‭ ‬ازبیکستان‭ ‬درسپتمبر‭ ‬2019‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ بهبود‭ ‬پروسه‭ ‬تعلیم‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬این‭ ‬کشور ‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬دفاعی‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دیدار‭ ‬کردند‭.‬

این‭ ‬هیات،‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬عزیزبک‭ ‬اکراموف،‭ ‬معین‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬ازبیکستان،‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‌‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬دی‌‭.‬سی،‭ ‬حربی‭ ‬پوهنځی‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬پنسیلوانیا‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬مطالعات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬خاور‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭ ‬بازدید‭ ‬کرد‭.‬

وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬ازبیکستان‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬پوهنتون‌‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬معلومات‭ ‬ارزشمندی‭ ‬درباره‭ “‬زیربنا‌ها،‭ ‬رویکرد‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬اساسی‭ ‬انکشاف‭ ‬پلان‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬کورس‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬مسلکی‭” ‬به‭ ‬این‭ ‬هیات‭ ‬ارائه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

دو‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬ازبیکستان،‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬بهادر‭ ‬نظاموویچ‭ ‬قربانف‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬اداره‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬موضوعات‭ ‬مشابه‭ ‬و‭ ‬تبادلات‭ ‬اردو‭-‬به‭-‬اردو‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قومندان‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬جنرال‭ ‬کنت‭ ‬مک‌کنزی،‭ ‬پرداخت‭. ‬

بهبود‭ ‬سیستم‌‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬مسلکی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬شوکت‭ ‬میرضیایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬ازبیکستان،‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬ازبیکستان‭ ‬تا‭ ‬سالها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کسب‭ ‬استقلال‭ ‬از‭ ‬شوروی‭ ‬سابق،‭ ‬برای‭ ‬دور‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سیستم‌‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬آیدیالوجیک،‭ ‬سعی‭ ‬می‌کرد‭.‬

بهبود‭ ‬این‭ ‬سیستم‌‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2012‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‭ ‬ناتو‭ ‬پذیرفت‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ “‬پلان‭ ‬تقویت‭ ‬تعلیم‭ ‬دفاعی‭” ‬به‭ ‬ازبیکستان‭ ‬کمک‭ ‬کند‭. ‬قوای‭ ‬ازبیک‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پلان‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬عرصه‌هایی‭ ‬ازقبیل‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی،‭ ‬هوانوردی‭ ‬و‭ ‬ستراتیژی‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬سفر‭ ‬کرده‌اند‭. ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ازبیک‭ ‬مانور‭ ‬مشترکی‭ ‬به‭ ‬نام‭ “‬حمله‭ ‬جنوب‭” ‬با‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬هوایی‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭.‬

ازبیکستان‭ ‬این‭ ‬لطف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2019‭ ‬با‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬پیلوت‌های‭ ‬ترانسپورتی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬میدان‌هوایی‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬عادت‭ ‬دادن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬صحرایی‭ ‬و‭ ‬کوهستانی،‭ ‬جبران‭ ‬کرد‭.‬