ازبکستان رویکرد به افراطیت را تغییر می دهد

ازبکستان‭ ‬شیوه‭ ‬شناسایی‭ ‬افراط‭ ‬گرایان‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مجرمان‭ ‬کمتری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زندان‭ ‬آزاد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬بر‭ ‬رادیکال‭ ‬‌های‭ ‬طرفدار‭ ‬نفرت‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬علیه‭ ‬جامعه‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
سعیدبک‭ ‬عظیموف،‭ ‬نماینده‭ ‬دارالانشای‭ ‬پارلمان‭ ‬برای‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬ازبکستان،‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سرویس‭ ‬امنیت‭ ‬کشور،‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬داخله‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬ثارنوال‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬لیست‌های‭ ‬سیاه‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬مظنون‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬داشتن‭ ‬در‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬افراطی‭ ‬هستند،‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬کردند‭. ‬
این‭ ‬اقدام‭ ‬جدیدترین‭ ‬اقدامات‭ ‬در‭ ‬سلسله‭ ‬اقداماتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رویکرد‭ ‬دولت‭ ‬ازبک‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬افراط‭ ‬گرایان‭ ‬مشکوک‭ ‬تغییر‭ ‬می‌دهد‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬موج‭ ‬خشونت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1999،‭ ‬لیست‌های‭ ‬سیاه‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬اضطراری‭ ‬معرفی‭ ‬شدند‭. ‬ازبکستان‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬انتخاب‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬شوكات‭ ‬میرزایویف‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬به‭ ‬آرامی‭ ‬آزاد‭ ‬سازی‭ ‬روش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬ژوئن‭ ‬سال‭ ‬2018،‭ ‬ازبکستان‭ ‬تعریف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬سخت‭ ‬تر‭ ‬کرد‭. ‬تعریف‭ ‬جدید‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬را‭ “‬بیان‭ ‬اقدامات‭ ‬شدید‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬بی‭ ‬ثبات‭ ‬کردن‭ ‬اوضاع‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬تغییر‭ ‬اجباری‭ ‬نظام‭ ‬قانونمند‭ ‬ازبکستان،‭ ‬تصرف‭ ‬اجباری‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬تحریک‭ ‬نفرت‭ ‬ملی،‭ ‬نژادی،‭ ‬قومی‭ ‬یا‭ ‬مذهبی‭” ‬توصیف‭ ‬کرد‭. ‬
چند‭ ‬ماه‭ ‬بعد،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬میرزیویف‭ ‬فرمانی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ “‬در‭ ‬مورد‭ ‬بهبود‭ ‬روش‭ ‬معافیت‭ ‬شهروندان‭ ‬جمهوری‭ ‬ازبکستان‭ ‬از‭ ‬مسئولیت‭ ‬کیفری‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬خاتمه‭ ‬اشتباه‭ ‬در‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی،‭ ‬افراطی‭ ‬یا‭ ‬سایر‭ ‬سازمان‌های‭ ‬ممنوعه‭ ‬امضا‭ ‬کرد‭.”‬
این‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬ازبک‌های‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬مرتبط‭ ‬باشند‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬مسئولیت‭ ‬کیفری‭ ‬فرار‭ ‬کنند‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬آنکه‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬قبلی‭ ‬ابراز‭ ‬پشیمانی‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬گروه‭ ‬شامل‭ ‬جنگجویانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬وسوسه‭ ‬شده‭ ‬بودند‭.‬
رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬میرزیویف‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬20000‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬لیست‌های‭ ‬سیاه‭ ‬حذف‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬ازبک‭ ‬کمک‭ ‬شغلی‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬

نظرات بسته شده است.