اردن و تقویت هماهنگی عملیاتی نظامی-غیرنظامی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در ادامه‭ ‬همکاری‭ ‬مستمر‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬غیرنظامی‭ ‬در‭ ‬اردن،‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عامه‭ ‬و‭ ‬پوهنتون‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2021‭ ‬قراردادی‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬پایدار‭ ‬ساختن‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬زراعتی‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬توریستی‭ ‬امضا‭ ‬نمودند‭. ‬

در‭ ‬مراسم‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد،‭ ‬معاون‭ ‬مدیر‭ ‬امنیت‭ ‬عامه‭ ‬پشتیبانی‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تدارکاتی،‭ ‬بریدجنرال‭ ‬جنرال‭ ‬داکتر‭ ‬معتصم‭ ‬ابوشتل،‭ ‬رئیس‭ ‬پوهنتون‭ ‬اردن،‭ ‬داکتر‭ ‬عبدالکریم‭ ‬الغده،‭ ‬مدیر‭ ‬اداره‭ ‬سلطنتی‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬توریستی،‭ ‬بریدجنرال‭ ‬جنرال‭ ‬ناهد‭ ‬المقده،‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مامورین‭ ‬امنیت‭ ‬عامه‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬پوهنتون‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عامه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬گسترش‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬اجرای‭ ‬طرحهای‭ ‬گوناگون‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬کارآفرینی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ادعای‭ ‬بریدجنرال‭ ‬جنرال‭ ‬ابوشتل‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬تربیت‭ ‬فارغ‌التحصیلان‭ ‬ماهر‭ ‬و‭ ‬شایسته‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی،‭ ‬قدردانی‭ ‬نمود‭. 

داکتر‭ ‬ابوشتل‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پوهنتون‭ ‬توصیه‌های‭ ‬مسئولین‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬درباره‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬زراعتی‭ ‬و‭ ‬توریستی‭ ‬را‭ ‬ارزشمند‭ ‬می‌داند‭. ‬قرارداد‭ ‬جدید‭ ‬زمینه‭ ‬برگزاری‭ ‬نشست‌ها،‭ ‬سمینارها‭ ‬و‭ ‬ورکشاپ‌ها‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬دو‭ ‬موسسه‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬یکدیگر‭ ‬می‌توانند‭ ‬پروگرام‌هایی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬انرژی،‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬آثار‭ ‬باستانی‭ ‬و‭ ‬زراعتی‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬علاقمندان‭ ‬به‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬خیریه‭ ‬تدوین‭ ‬کنند‭.‬

در‭ ‬کنار‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عامه،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭/‬اردوی‭ ‬عرب‭ ‬دارای‭ ‬نهادهای‭ ‬مختلفی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬مسئولیت‭ ‬اصلی‭ ‬آنها‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬موسسات‭ ‬غیرنظامی‭ ‬مانند‭ ‬مرکز‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭-‬غیرنظامی‭ ‬به‭ ‬عساکر‭ ‬امکان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی،‭ ‬واقعات‭ ‬عاجل‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬و‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬مدنی‭ ‬بپردازند‭.  ‬منبع‭: ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬اردن‭ ‬

نظرات بسته شده است.