اردن مواد مخدر را کنترول می‌کند

آنها‭ ‬عساکر‭ ‬گمنامی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگی‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬تخریب‭ ‬آن‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬جنگ‌های‭ ‬سنتی‭ ‬نیست،‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬روش‌ها‭ ‬و‭ ‬رویکرد‌ها،‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬ردیابی‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬جمع‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬نقشه‌های‭ ‬دشمنان‭ ‬برای‭ ‬کشتن‭ ‬مردم‭ ‬بی‌گناه‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬کنند‭. ‬

این‭ ‬عساکر‭ ‬غیر‌سنتی،‭ ‬عضو‭ ‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬اردن‭ (‬AND‭) ‬هستند‭. ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬دشمنی‭ ‬می‌جنگند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاح‌های‭ ‬نرم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬غیرقانونی،‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آرامی‭ ‬می‌کشد‭.‬

در‭ ‬عملیات‭ ‬همزمان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جون‭ ‬2020،‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬26‭ ‬مظنون‭ ‬به‭ ‬فروشندگی‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬زرقا‭ ‬دستگیر‭ ‬کرد‭.‬

جنرال‭ ‬داکتر‭ ‬معتصم‭ ‬ابوشطال،‭ ‬که‭ ‬دفتر‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬هماهنگی‭ ‬حملات‭ ‬نقش‭ ‬داشت،‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬کارمندان‭ ‬AND‭ ‬بصورت‭ ‬24ساعته‭ ‬تمام‭ ‬کوشش‌‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬تا‭ ‬فروشندگان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬را‭ ‬ردیابی‭ ‬و‭ ‬تعقیب‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬میز‭ ‬محاکمه‭ ‬بکشانند‮»‬‭. ‬‮«‬چنین‭ ‬مساعی‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬وجود‭ ‬دیواری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬آفت‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آن‌ها‭ ‬محافظت‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬

‭ ‬مقامات‭ ‬اردن‭ ‬صدها‭ ‬کیلوگرام‭ ‬مواد‭ ‬غیر‌قانونی‭ ‬کشف‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تحقیقات‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردند‭. ‬این‭ ‬مواد‭ ‬شامل‭ ‬268‭ ‬کیلوگرام‭ ‬حشیش،‭ ‬7‭ ‬کیلوگرام‭ ‬هروئین،‭ ‬1500‭ ‬کیلوگرام‭ ‬کوکائین،‭ ‬4400‭ ‬کیلوگرام‭ ‬پودر‭ ‬شاهدانه‭ ‬مصنوعی‭ ‬و‭ ‬11‭.‬5‭ ‬ملیون‭ ‬تابلیت‭ ‬کاپتاگون‭ ‬بودند‭.‬‭ ‬

منابع‭: ‬آژانس‭ ‬خبری‭ ‬نیروز

نظرات بسته شده است.