اردن بیکاران را مشمول خدمت اجباری می‌کند

دولت‭ ‬اردن‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مردان‭ ‬25‭ ‬الی‭ ‬29‭ ‬ساله‭ ‬بدون‭ ‬وظیفه،‭ ‬
فامیل‌‭ ‬یا‭ ‬پروگرام‌‭ ‬تحصیلی،‭ ‬اجباری‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

اجباری‭ ‬شدن‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬باعث‭ ‬‌شد‭ ‬که‭ ‬5‭,‬000‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬مشمول‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬2021‭ ‬به‭ ‬15‭,‬000‭ ‬تن‭ ‬می‌رسد‭. ‬در‭ ‬آگست‭ ‬2020‭ ‬یادداشت‭ ‬تفاهمی‭ ‬بین‭ ‬دولت‭ ‬اردن،‭ ‬با‭ ‬نمایندگی‭ ‬عمر‭ ‬رزاز،‭ ‬صدراعظم‭ ‬وقت،‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬با‭ ‬نمایندگی‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬یوسف‭ ‬الحنیطی،‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬امضا‭ ‬شد‭.‬

مدت‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬12‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جدیداً‭-‬عساکر‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فرقهٔ‭ ‬تعلیمی‭ ‬به‭ ‬یادگیری‭ ‬مهارت‌های‭ ‬دوره‭ ‬نظامی‭ ‬می‌پردازند‭. ‬در‭ ‬نُه‭ ‬ماه‭ ‬باقی‌مانده،‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬شرکتهای‭ ‬خصوصی‭ ‬کار‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬

این‭ ‬نخستین‭ ‬باری‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬اردن‭ ‬چنین‭ ‬اقدامی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬1976‭ ‬الی‭ ‬1991‭ ‬مدت‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬برای‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬18‭ ‬الی‭ ‬27‭ ‬ساله‭ ‬اختیاری‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2007،‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬محدود‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬بهبود‭ ‬مهارت‌های‭ ‬کاری‭ ‬جوانان‭ ‬ادامه‭ ‬یافت‭. ‬

برقرار‭ ‬شدن‭ ‬دوباره‭ ‬خدمت‭ ‬اجباری‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬جهت‭ ‬برای‭ ‬اردن‭ ‬مفید‭ ‬است‭: ‬برای‭ ‬بیکاران‭ ‬فرصت‭ ‬کار‭ ‬مهیا‭ ‬می‌سازد‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گریبان‭ ‬است،‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭. ‬مردان‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬شاغل‭ ‬بودن،‭ ‬محصل‭ ‬بودن‭ ‬یا‭ ‬تشکیل‭ ‬فامیل‌‭ ‬از‭ ‬خدمت‭ ‬معاف‭ ‬می‌شوند‭.‬

اقدامات‭ ‬مشابهی‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬قطر،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬کویت‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬را‭ ‬اجباری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بالای‭ ‬ضرورت‭ ‬ایجاد‭ ‬روحیه‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬جوانان‭ ‬تاکید‭ ‬کرده‌اند‭.‬

اردن‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬منعطف‭ ‬تعریف‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬قانون‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬اجباری‭ (‬نمبر‭ ‬23‭ ‬از‭ ‬1986‭) ‬امکان‭ ‬به‭ ‬تعویق‭ ‬انداختن‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وجود‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬کافی‭ (‬بنا‭ ‬به‭ ‬تشخیص‭ ‬اردو‭)‬،‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‭ ‬است‭.  ‬منابع‭: ‬Arab News‭, ‬alaraby.co.uk‭, ‬globalsecurity.org‭ ‬

نظرات بسته شده است.