اردن اردگان‌های امنیتی را مدغم می‌کند

اعلیحضرت،‭ ‬ملک‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬از‭ ‬اردن،‭ ‬سه‭ ‬ارگان‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ادغام‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬اداره‭ ‬عمومی‭ ‬قوای‭ ‬ژاندارمری،‭ ‬اداره‭ ‬عمومی‭ ‬دفاع‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬می‭ ‬گردید‭.‬
پادشاه‭ ‬از‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬اردن،‭ ‬داکتر‭ ‬عمر‭ ‬رضاز‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬کارهای‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬اداری‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬ادغام‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬تلاش‌های‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬امنیت‭ ‬جمعیت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬خود‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭.‬
پادشاه‭ ‬در‭ ‬نامه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬نخست‭ ‬وزیر،‭ ‬لزوم‭ ‬تشدید‭ ‬بودیجه‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬عملکرد‭ ‬ارگان‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬ذکر‭ ‬کرد‭. ‬برای‭ ‬رهبری‭ ‬ارگان‌های‭ ‬ادغام‭ ‬شده،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬حسین‭ ‬محمد‭ ‬الهواتمه‭ – ‬تا‭ ‬دسمبر‭ ‬2019‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬ژاندارمری‭ ‬اردن‭ – ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولین‭ ‬رئیس‭ ‬عمومی‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬کشور‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭.‬
جنرال‭ ‬پیامی‭ ‬از‭ ‬شاه‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ابراز‭ “‬افتخار،‭ ‬قدردانی‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تلاشهای‭ ‬خستگی‭ ‬ناپذیر‭ ‬و‭ ‬فداکاریهای‭ ‬صادقانه‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬وطن‭ ‬ما‭.”‬
دولت‭ ‬اردن‭ ‬تثبیت‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬جمعیتی‭ ‬می‭ ‬داند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭.‬5‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬از‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬شمار‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬پناهندگان‭ ‬ساکن‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬همسایگان‭ ‬مانند‭ ‬سوریه،‭ ‬وضعیت‭ ‬مالی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬حتی‭ ‬بیشتر‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. 

نظرات بسته شده است.