ارائه تعلیم امنیتی به جوانان بحرینی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

شصت‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬جوان‭ ‬بحرینی‭ ‬در‭ ‬پروگرام‌‭ ‬تعلیمی‭ ‬ابتکاری‭ ‬دو‭-‬هفته‌ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬پروگرام‌‭ ‬که‭ ‬ولایت‭ ‬جنوبی‭ ‬بحرین‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬و‭ ‬اکتوبر‭ ‬2020‭ ‬برگزار‭ ‬نمود،‭ ‬سخنرانانی‭ ‬از‭ ‬بخشهای‭ ‬مختلف‭ ‬امنیتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اکادمی‭ ‬سلطنتی‭ ‬پولیس،‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فساد،‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬تحقیقات‭ ‬کیفری‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬قانونی‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

این‭ ‬پروگرام‌‭ -‬که‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مجازی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭- ‬باعث‭ ‬آگاه‭ ‬شدن‭ ‬جوانان‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬گردید‭. ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬گروپ‌‭ ‬سنی‭ ‬15‭ ‬الی‭ ‬25‭ ‬و‭ ‬60‭% ‬از‭ ‬آنان‭ ‬مونث‭ ‬بودند‭. 

در‭ ‬پایان‭ ‬دوره‭ ‬تعلیم،‭ ‬دولت‭ ‬مراسمی‭ ‬حضوری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬علی‭ ‬بن‭ ‬خلیفه‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬فرماندار،‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬الفاو،‭ ‬مدیر‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬همگانی،‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭.‬

اشتراک‌کنندگان‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پروگرام‌‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ولایت‭ ‬جنوبی‭ ‬بحرین،‭ ‬ابراز‭ ‬خرسندی‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬کردند‭.‬

ولایت‭ ‬جنوبی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جغرافیایی‭ ‬بزرگترین‭ ‬ولایت‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬چهار‭ ‬ولایت‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬110‭,‬000‭ ‬نفر‭ ‬نفوس،‭ ‬کم‌نفوس‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭. ‬دولت‭ ‬بحرین‭ ‬سعی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬افراط‌گرای‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬جزیره‭ ‬کوچک‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬مقابله‭ ‬کند‭.  ‬منابع‭: ‬الوطن،‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬بحرین‭ ‬

نظرات بسته شده است.