اتوماتسازی امنیت دریایی

معرفی تکنالوژی طیاره بدون سرنشین در مانور دریایی بین‌المللی 2022 با هدف گسترش محدوده نظارت در دریا

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای بحری‭ ‬از‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬مشترک‭ ‬روبرو‭ ‬بوده‌اند‭: ‬آنها‭ ‬اکثراً‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬برای‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬غارت‭ ‬روبرو‭ ‬بوده‌اند‭.‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬چندملیتی‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2022‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬‮«‬مانور‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دریایی‮»‬‭ (‬IMX 22‭) ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬راهکارهای‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬دیرپا‭ ‬پرداختند؛‭ ‬مشکلی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬روش‭ ‬فعالیت‭ ‬ناوگان‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬آینده‭ ‬متحول‭ ‬سازد‭.‬

وسایل‭ ‬‌نقلیه‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ -‬دارای‭ ‬قابلیت‭ ‬دریانوردی‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬آب؛‭ ‬مانند‭ ‬مارهای‭ ‬فلزی،‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬با‭ ‬نیروی‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬آفتابی،‭ ‬و‭ ‬تفتیش‭ ‬تحرکات‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬از‭ ‬آسمان‭- ‬شیوه‭ ‬فعالیت‭ ‬حرفوی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬را‭ ‬دگرگون‭ ‬کرده‌اند‭.‬

این‭ ‬جنگجویان‭ ‬اتومات‭ ‬تصاویر‭ ‬دریافتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مراکز‭ ‬عملیاتی‭ ‬ارسال‭ ‬می‌کنند‭. ‬قوای‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬می‌توانند‭ ‬مخاطرات‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬و‭ ‬بندرها‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬حرکت‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬یا‭ ‬طیاره‌ها‭ ‬ارزیابی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مخاطرات‭ ‬را‭ ‬آسان‭ ‬سازند‭. ‬در‭ ‬آینده،‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی،‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬سهم‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬تحلیل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

یکی از اعضای قوای بحری سلطنتی بحرین در حال تمرین با شناور زیرآبی اتومات در خلیج عقبه در جریان IMX 22. خورد ضابط داسون روت/قوای بحری ایالات متحده

در‭ ‬IMX 22،‭ ‬که‭ ‬گروپ‭ ‬کلانی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬از‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬بخشهایی‭ ‬از‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬بود،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬سیستم‌‭ ‬اتومات‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬کشور‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭.‬

دگرجنرال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برد‭ ‬کوپر،‭ ‬قومندان‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬IMX 22‭ ‬را‭ ‬‮«‬کلانترین‭ ‬مانور‭ ‬دریایی‭ ‬اتومات‭ ‬در‭ ‬دنیا‮»‬‭ ‬توصیف‭ ‬کرد‭. ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬راهی‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬خود‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬اقیانوس‌پیما‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬جرایم‭ ‬و‭ ‬عملیات‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬قرار‭ ‬داشتند‭.‬

‮«‬حالا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کارآیی‭ ‬این‭ ‬سیستم‌های‭ ‬جدید‭ ‬معرفی‭ ‬شده‌ایم،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬درس‌های‭ ‬آموخته‌شده‭ ‬را‭ ‬به‌سرعت‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬عملیات‌های‭ ‬واقعی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بگیریم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬دگرجنرال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬کوپر‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬بود‭.‬

‮«‬مانور‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دریایی‮»‬‭ ‬از‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬قبل‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬گردهمایی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬خطوط‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬خلیج‌‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارند،‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬روزهایی‭ ‬که‭ ‬60‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬هفتمین‭ ‬دور‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آمده‭ ‬بودند،‭ ‬مخاطبان‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬کارگروپ‭ ‬ترکیبی‭ ‬که‭ ‬هریک‭ ‬وظیفه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬معینی‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بودند،‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌شدند‭.‬

مصر‭ ‬قومندان‭ ‬کارگروپ‭ ‬غربی‭ ‬از‭ ‬بندر‭ ‬برنیس‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬بود‭. ‬عمان‭ ‬مسئول‭ ‬کارگروپ‭ ‬شرقی‭ ‬در‭ ‬مسقط،‭ ‬جنوب‭ ‬دریای‭ ‬عرب،‭ ‬بود‭. ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭) ‬قومندان‭ ‬کارگروپ‭ ‬شمالی‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬و‭ ‬کنیا‭ ‬مسئول‭ ‬کارگروپ‭ ‬جنوبی‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬شاخ‭ ‬افریقا‭ ‬بود‭. ‬پرسونل‭ ‬دریایی‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬مثل‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتند‭.‬

قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬IMX‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مانور‭ ‬سالانه‭ ‬Cutlass Express،‭ ‬بشمول‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شرق‭ ‬افریقا،‭ ‬از‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬جیبوتی،‭ ‬کنیا‭ ‬و‭ ‬سیشل،‭ ‬ترکیب‭ ‬نموده‭ ‬بود‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬تاکید‭ ‬مدیران‭ ‬مانور‭ ‬بر‭ ‬مزایای‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتومات،‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬سنتی‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬IMX‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬نشده‭ ‬بود‭. ‬ماین‌پاکی؛‭ ‬غواصی‭ ‬و‭ ‬تخریب؛‭ ‬قایق‌رانی‭ ‬منظم؛‭ ‬عملیات‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی؛‭ ‬توپخانه‭ ‬سطحی؛‭ ‬و‭ ‬تمرینات‭ ‬بازدید،‭ ‬سوار‭ ‬شدن،‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬توقیف‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬18‭ ‬روزه‭ ‬داشتند‭.‬

در‭ ‬بندر‭ ‬بحرین،‭ ‬مربیان‭ ‬گارد‭ ‬ساحلی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬برپا‭ ‬نمودن‭ ‬‮«‬کشتی‭ ‬در‭ ‬جعبه‮»‬‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬کماندوهای‭ ‬بحرینی‭ ‬و‭ ‬اماراتی‭ ‬پرداختند‭. ‬کانتینرهای‭ ‬فلزی‭ ‬کشتی،‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬وضعیت‭ ‬داخل‭ ‬کشتی‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بودند،‭ ‬محیط‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حملات‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬تمرین‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬کشتی‭ ‬دشمن،‭ ‬آماده‭ ‬ساخته‭ ‬بودند‭.‬

با‭ ‬پایین‭ ‬رفتن‭ ‬شش‭ ‬عضو‭ ‬سیاه‌پوش‭ ‬از‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬سریع‭ ‬امارات‭ ‬از‭ ‬زینه‌ها‭ ‬برای‭ ‬تصرف‭ ‬کشتی،‭ ‬مربیان‭ ‬امریکایی‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬دود‭ ‬و‭ ‬انفجار‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬ساختگی‭ ‬یک‭ ‬جلوهٔ‭ ‬واقعی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬دادند‭.‬

غواص قوای بحری چندملیتی در خلیج عربی در IMX 22 اشتراک می‌کند. خورد ضابط هلن براونز/قوای بحری ایالات متحده

یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬سریع‭ ‬امارات‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬در‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬تخصص‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬دزدی‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬اجرا‭ ‬نموده‌ایم‭. ‬مانور‭ ‬IMX‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خاطر‭ ‬منحصر‌به‌فرد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چندین‭ ‬سناریو‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬برادران‭ ‬کشورهای‭ ‬خلیج‌‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬امریکا‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬مانورها‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬میدانی‭ ‬با‭ ‬آنان‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬

یکی‭ ‬از‭ ‬مربیان،‭ ‬کایل‭ ‬بننتی،‭ ‬ضابط‭ ‬گارد‭ ‬ساحلی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬همکارانش‭ ‬امیدوار‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬تعلیم‭ ‬فشرده،‭ ‬بشمول‭ ‬جنگ‭ ‬تن‌به‌تن،‭ ‬را‭ ‬سپری‭ ‬نماید‭.‬

بننتی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬گروپ‭ ‬امارات‭ ‬تمرینات‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭.‬‮»‬

ملوانان‭ ‬و‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬اردن‭ ‬مانور‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬عقبه‭ ‬برگزار‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مزیت‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتومات‭ ‬معرفی‌شده‭ ‬در‭ ‬IMX 22‭ ‬نیز‭ ‬برخوردار‭ ‬شدند‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬همکاران‭ ‬امریکایی،‭ ‬به‭ ‬هدایت‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬زیرآبی،‭ ‬سطحی‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬تهدیدات‭ ‬دریایی‭ ‬پرداختند‭.‬

سیستم‌های‭ ‬اتومات‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬تفتیش‭ ‬محدوده‌ای‭ ‬معادل‭ ‬چهار‭ ‬الی‭ ‬پنج‭ ‬برابر‭ ‬محدوده‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬کشتی‌های‭ ‬دارای‭ ‬سرنشین،‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭. ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬دیجیتلی‭ ‬ساختن‭ ‬پروسه‭ ‬شناسایی‭ ‬اقیانوس‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬کشتی‌های‭ ‬باری‭ ‬بیشتری‭ ‬بتوانند‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬پوسته‌های‭ ‬دریایی،‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭.‬

همانند‭ ‬دریای‭ ‬سرخ،‭ ‬ملوانان‭ ‬بحرینی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬طیارهٔ‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬زدند‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬با‭ ‬تحسین‭ ‬قومندان‭ ‬IMX،‭ ‬دونالد‭ ‬مک‌کینون،‭ ‬دگروال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬بریتانیا،‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭.‬

دریادار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ملوانان‭ ‬امریکایی‭ ‬و‭ ‬بریتانیایی‭ ‬از‭ ‬ملوانان‭ ‬محلی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬تشخیص‭ ‬بین‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬پر‭ ‬ازدحام‭ ‬منطقه‭ ‬برخوردار‭ ‬هستنند،‭ ‬درسهای‭ ‬فراوانی‭ ‬آموخته‌اند‭. ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬توان‭ ‬شناسایی‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتومات‭ ‬جدید،‭ ‬ارزش‭ ‬این‭ ‬درسها‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

دگروال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مک‌کینون‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬رابطه‭ ‬استاد‭-‬شاگرد‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬نوعی‭ ‬همکاری‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مفکوره‌های‭ ‬کاربردی‭ ‬انحصاری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬‮»‬

معاون‭ ‬قومندان‭ ‬مانور،‭ ‬دگروال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬وقار‭ ‬محمد‭ ‬از‭ ‬پاکستان،‭ ‬IMX‭ ‬را‭ ‬عرصه‌ای‭ ‬برای‭ ‬نمایش‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬خفظ‭ ‬نظم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬قانون‮»‬‭ ‬دانست‭.‬

‮«‬بهترین‭ ‬درسی‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬گرفت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬به‌سرعت‭ ‬می‌توانیم‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همدیگر‭ ‬قرار‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬سازگار‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬مشترک‭ ‬بفهمیم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬اظهارات‭ ‬دریادار‭ ‬محمد‭ ‬است‭.‬

جَگرَن‭ ‬خالد‭ ‬العلی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬خدمت‭ ‬می‌کرد،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬بهبود‭ ‬شیوه‌ها‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬غیرقابل‭ ‬اجتناب‌‭ ‬بود‭.‬

او‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬جدید‭ ‬ارتقای‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬آشنا‭ ‬شدیم‭.‬‮»‬

قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬آن‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬IMX‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2023‭ ‬اجرا‭ ‬کنند‭. ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬تعداد‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‌کننده،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬کارآیی‭ ‬گزمه‭ ‬دریایی‭ ‬اتومات‭ ‬و‭ ‬دیجیتلی،‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭. ‬با‭ ‬نزدیک‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬مراحل‭ ‬پایانی‭ ‬رویدادهای‭ ‬2022،‭ ‬دگرجنرال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬کوپر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬دستاوردهای‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تمرین‭ ‬در‭ ‬مساحت‭ ‬چند‭ ‬ملیون‭ ‬مایل‭ ‬مربعی‭ ‬دریاها‭ ‬قدردانی‭ ‬نمود‭.‬

دگرجنرال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬پلان‌گذاری‭ ‬گروپی،‭ ‬تمرین‭ ‬گروپی‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬مدیریت‭ ‬گروپی‭ ‬نشانه‌ای‭ ‬از‭ ‬موفقیت‭ ‬ماست‭.‬‮»‬‭ 


هشیاری‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬امواج

دگَروال‭ ‬هشام‭ ‬الجراح،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬اردن

این‭ ‬عصر‭ ‬جدید‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬تحول،‭ ‬صنایع‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬روش‌های‭ ‬دفاعی‭ ‬امن،‭ ‬مطمئن‭ ‬و‭ ‬توسعه‌پذیر‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‌اند‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ارزشمندی‭ ‬حیات‭ ‬انسانی،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬پیدا‭ ‬نمودن‭ ‬روش‌های‭ ‬امنی‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬روزمره‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬فامیل‌ها‭ ‬و‭ ‬عزیزان‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬سیستم‌های‭ ‬دفاعی‭ ‬دنیا‭ ‬هستیم‭.‬

مانور‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دریایی‭ (‬IMX 2022‭) ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬شایسته‭ ‬پوشش‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬شرکت‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‭ ‬کوشش‭ ‬نمودند‭. ‬

شناور سطحی بدون سرنشین Saildrone Explorer در حال حرکت در خلیج عقبه در جریان مانور بین‌المللی دریایی/Cutlass Express 2022. خورد ضابط داسون روت/قوای بحری ایالات متحده

اجرای‭ ‬سناریوهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬IMX 2022‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬خلیج‭ ‬عدن،‭ ‬خلیج‭ ‬عقبه‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬مستلزم‭ ‬استفاده‭ ‬گسترده‭ ‬از‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتومات‭ ‬بود‭. ‬یعنی‭ ‬تمرینات‭ ‬دریایی‭ ‬معمولی‭ ‬بشمول‭ ‬نجات‭ ‬در‭ ‬دریا،‭ ‬رهگیری‭ ‬کشتی‌های‭ ‬احتمالی‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی،‭ ‬به‌جای‭ ‬ابزارهای‭ ‬سنتی،‭ ‬با‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتومات‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬سناریو‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‭ ‬جدید‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭:‬

یک‭ ‬کشتی‭ ‬ناشناس‭ ‬به‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌شود‭. ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬شناسایی‭ ‬شناور‭ ‬سطحی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین،‭ ‬محصول‭ ‬Saildrone،‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬وسیله‭ ‬3‭ ‬متر‭ ‬طول،‭ ‬30‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬عرض‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬پایه‭ ‬2‭ ‬متری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مرکز‭ ‬خود‭ ‬دارد‭. ‬برق‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬این‭ ‬وسیله‭ ‬با‭ ‬آفتاب‭ ‬و‭ ‬باد‭ ‬تامین‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬ماهواره‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬این‭ ‬وسیله‭ ‬می‌تواند‭ ‬یک‭ ‬سال،‭ ‬بدون‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬ترمیم،‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬شناور‭ ‬بماند‭. ‬

کمره‭ ‬جابجا‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬پایه‭ ‬از‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬تحلیل‭ ‬دیجیتل‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. ‬سیستم‌‭ ‬تشخیص‭ ‬اتومات‭ (‬AIS‭) ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬گیرنده‭-‬فرستنده‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬کشتی‌های‭ ‬دارای‭ ‬شناسه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. ‬

اگر‭ ‬کشتی‭ ‬ثبت‌شده‭ ‬باشد،‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نام،‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬می‌کند‭. ‬اگر‭ ‬کشتی‭ ‬در‭ ‬AIS‭ ‬ثبت‭ ‬نشده‭ ‬باشد،‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬پیام‭ ‬هشداری‭ ‬بشمول‭ ‬تصویر،‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬کشتی‭ ‬صادر‭ ‬می‌کند‭. ‬

اگر‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬کشتی‭ ‬ناشناسی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬بگیرد،‭ ‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬دریایی‭ ‬یک‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬هوایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تایید‭ ‬رویت‭ ‬کشتی‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬ورودی‭ ‬ویدیوی‭ ‬زنده‭ ‬کشتی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬

اگرمرکز‭ ‬عملیات‭ ‬تشخیص‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬است،‭ ‬یک‭ ‬شناور‭ ‬اتومات‭ ‬برای‭ ‬قطع‭ ‬مسیر‭ ‬اعزام‭ ‬می‌کند‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬اتومات‭ ‬دارای‭ ‬قابلیت‭ ‬انهدام‭ ‬شناور‭ ‬کوچک‭ ‬کمک‭ ‬می‌گیرد‭. ‬

در‭ ‬مورد‭ ‬نخست،‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬اپراتورهای‭ ‬ورزیده‌ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چشمانی‭ ‬تیزبین‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬آسمان‭ ‬عازم‭ ‬میدان‭ ‬سازید‭. ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬باید‭ ‬جهت‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬شناور‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬مخاطرات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬غافلگیری‭ ‬احتمالی‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬کنند‭. ‬

در‭ ‬گزینه‭ ‬دوم،‭ ‬دستگاه‭ ‬اتومات‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬می‌تواند‭ ‬دستور‭ ‬فیر‭ ‬موشک‭ ‬دارای‭ ‬قابلیت‭ ‬هدایت‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کند‭. 

در‭ ‬IMX 2022،‭ ‬همه‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬در‭ ‬سناریوهای‭ ‬واقعی‭ ‬امتحان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬مخاطرات‭ ‬برای‭ ‬اپراتورهای‭ ‬انسانی‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬خطاهای‭ ‬انسانی‭ ‬از‭ ‬زنجیره‭ ‬رویدادها‭ ‬حذف‭ ‬شود‭. ‬

ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬عصر‭ ‬جدید‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مکان‭ ‬امن‌تری‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬شهروندان‭ ‬قانون‌پذیر‭ ‬تبدیل‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭. ‬

نظرات بسته شده است.