اتحاد قوت‌های بحری در مقابل تهدیدات

میزبانی پاکستان از هفتمین دور مانور «امان» با تمرینات چندملیتی در دریای عرب

کارکنان‭ ‬یونیپاث  |  ‬تصاویر‭ ‬آسوشیتد‭ ‬پرس

پاکستان، با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬ناوگان‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬دریایی،‭ ‬میزبان‭ ‬مانور‭ ‬دریایی‭ ‬امان‭-‬‭ ‬21‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ده‌ها‭ ‬کشور‭ ‬همکار‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭. ‬

در‭ ‬هفتمین‭ ‬نوبت‭ ‬مانور‭ ‬امان‭ ‬از‭ ‬2007‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬توان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬فیر‭ ‬دریایی،‭ ‬جستجوی‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬نجات،‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬ساحل،‭ ‬شناسایی‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬بازبینی‭ ‬ناوگان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬کراچی‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2021‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭. ‬

‮«‬مانور‭ ‬امان‭-‬‭ ‬21،‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‘‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬صلح‭’ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬پایبندی‭ ‬پاکستان‭ ‬به‭ ‬صلح،‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬فرامنطقوی‭ ‬بود‮»‬‭. ‬این‭ ‬گفته‭ ‬رئیس‭ ‬ارکان‭ ‬حرب‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پاکستان،‭ ‬امیرالبحر‭(‬دریاسالار‭) ‬امجدخان‭ ‬نیازی‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬یک‭-‬هفته‌ای‭ ‬بود‭.‬

هلیکوپتر قوای بحری پاکستان در حال نزدیک شدن به یک کشتی در جریان مانور.

هدف‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬هماهنگی‭ ‬عملیاتی،‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬آبهای‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی،‭ ‬تروریزم،‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬جابجایی‭ ‬غیرقانونی‭ ‬انسان‭ ‬است‭. ‬قومندانان‭ ‬دریایی‭ ‬اشاره‭ ‬نمودند‭ ‬که‭ ‬80‭% ‬از‭ ‬محموله‌های‭ ‬نفتی‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سواحل‭ ‬پاکستان‭ ‬نزدیک‭ ‬است،‭ ‬عبور‭ ‬می‌کند‭.‬

مانور‭ ‬امان‭ ‬مکمل‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ (‬CMF‭) ‬چندملیتی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬است‭. ‬پاکستان‭ ‬ده‌ها‭ ‬بار‭ ‬قومندانی‭ ‬این‭ ‬کارگروپ‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬عرب،‭ ‬خلیج‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬گذرگاه‌های‭ ‬دریایی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬است‭. 

نفیل‭ ‬شاهرخ،‭ ‬از‭ ‬تحلیل‌گران‭ ‬امنیتی‭ ‬موسسه‭ ‬مطالعات‭ ‬پالیسی‭ ‬در‭ ‬اسلام‌آباد،‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬از‭ ‬سال‭ ‬2007،‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬فرصت‭ ‬تعلیمی‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬دوجانبه‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬خطوط‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬اقیانوس‌های‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‮»‬‭. 

مانور‭ ‬امان‭-‬‭ ‬21‭ ‬نمایندگان‭ ‬45‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مراحل‭ ‬‮«‬لنگرگاه‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬دریا‮»‬‭ ‬تقسیم‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬کراچی‭ ‬کشاند‭. ‬در‭ ‬خشکی،‭ ‬امیرالبحر‭(‬دریاسالار‭) ‬نیازی‭ ‬شخصاً‭ ‬با‭ ‬همکاران‭ ‬دریایی‭ ‬ارزشمند‭ ‬خود،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دریادار‭ ‬کرت‭ ‬رنشاو‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ (‬NAVCENT‭) ‬و‭ ‬دریادار‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬محمد،‭ ‬معاون‭ ‬قومندان‭ ‬ناوگان‭ ‬شرقی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی،‭ ‬دیدار‭ ‬نمود‭. ‬

قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پاکستان‭ ‬همچنان‭ ‬میزبان‭ ‬دگروال‭ ‬هشام‭ ‬خلیل‭ ‬مبارک‭ ‬الجراح،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سطلنتی‭ ‬اردن،‭ ‬و‭ ‬بریدجنرال‭ ‬جنرال‭ ‬وائل‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬شین،‭ ‬مدیر‭ ‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬دریایی‭ ‬عراق،‭ ‬بود‭.‬

یک‭ ‬نشست‭ ‬چندروزه‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬موسسه‭ ‬ملی‭ ‬امور‭ ‬دریایی‭ ‬پاکستان‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬مسئولینی‭ ‬مثل‭ ‬NAVCENT،‭ ‬امیرالبحر‭ (‬دریاسالار‭) ‬وقت‭ ‬ساموئل‭ ‬پاپارو،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭. ‬او‭ ‬که‭ ‬بصورت‭ ‬مجازی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬بود،‭ ‬بر‭ ‬کوشش‌های‭ ‬چندملیتی‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬غرب‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهدیدات‭ ‬متداول‭ ‬تاکید‭ ‬نمود‭.‬

در‭ ‬مرحله‭ ‬دریایی،‭ ‬SEALS‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پاکستان‭ ‬عملیات‭ ‬راپل‭ ‬از‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬به‭ ‬ساحل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬قایق‌های‭ ‬جنگی‭ ‬و‭ ‬پاراشوت‌بازان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬مانور‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬قرارگاه‭ ‬دریایی‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭. ‬دورتر‭ ‬از‭ ‬ساحل،‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتی‭ ‬و‭ ‬بمبهای‭ ‬زیرآبی‭ ‬اهداف‭ ‬شناور‭ ‬و‭ ‬زیرآبی‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬گرفتند‭. ‬هلیکوپترها‭ ‬و‭ ‬طیاره‌ها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬تمرینات‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬پرداختند‭. 

کماندوهای قوای بحری پاکستان در حال اجرای مانور مقابله با تروریزم در جریان مانور امان- 21.

تامین‭ ‬گروپی‭ ‬و‭ ‬سراسری‭ ‬امنیت‭ ‬‮«‬جوهر‭ ‬اصلی‮»‬‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬دریایی‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬گفته‭ ‬قومندان‭ ‬ناوگان‭ ‬پاکستان،‭ ‬دریادار‭ ‬نوید‭ ‬اشرف‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سخنرانی‭ ‬افتتاحیه‭ ‬امان‭-‬‭ ‬21‭ ‬مطرح‭ ‬نمود‭. ‬

او‭ ‬از‭ ‬پشتکار‭ ‬کشورش‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2004‭ ‬قدردانی‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬را‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬آنها‭ ‬‮«‬پیوند‭ ‬محکمی‮»‬‭ ‬با‭ ‬اقیانوس‌ها‭ ‬دارد،‭ ‬دانست‭. ‬امیرالبحر‭(‬دریاسالار‭) ‬همچنان‭ ‬اراده‭ ‬پاکستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬‮«‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬تروریزم‮»‬‭ ‬ستود‭.‬

پاکستان‭ ‬ده‌ها‭ ‬بار‭ ‬قومندانی‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬150‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ملوانان‭ ‬و‭ ‬کشتی‌های‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭ ‬همکاری‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬حوزه‭ ‬عملیات‭ ‬این‭ ‬کارگروپ‭ ‬بشمول‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬پرازدحام‌ترین‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬سرخ،‭ ‬خلیج‭ ‬عدن،‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬خلیج‭ ‬عمان‭ ‬است‭. ‬

‮«‬ما‭ ‬قصد‭ ‬داریم‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬تهدیداتی‭ ‬که‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مستلزم‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬کشورهاست،‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬بپردازیم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬امیرالبحر‭(‬دریاسالار‭) ‬اشرف‭ ‬است‭. ‬

پاکستان‭ ‬بر‭ ‬تمایل‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬پذیرش‭ ‬نقش‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬منطقه‭ ‬تاکید‭ ‬نمود‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018،‭ ‬پاکستان‭ ‬گزمه‌های‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬امنیتی‭ ‬خود‭ ‬برقرار‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬ناوگان‭ ‬دریایی‭ ‬خود‭ ‬خبر‭ ‬داد‭.  


اقدامات‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬ قوای‭ ‬بحری

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر‭ ‬یک‭ ‬فروند‭ ‬ناوچه‭(‬کشتی‭ ‬کوچک‭) ‬جنگی‭ ‬ساخت‭ ‬ایتالیا‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬جنگی‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬سرخ،‭ ‬دریای‭ ‬مدیترانه‭ ‬و‭ ‬کانال‭ ‬سوئز‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

کشتی‭ ‬ENS Al-Galala‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬وارد‭ ‬قرارگاه‭ ‬دریایی‭ ‬اسکندریه‭ ‬شد،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬ناوچه‭ ‬جنگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مصر‭ ‬قرارداد‭ ‬خرید‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کمپنی‭ ‬ایتالیایی‭ ‬Fincantieri‭ ‬منعقد‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬حداکثر‭ ‬برد‭ ‬پیمایش‭ ‬Al-Galala‭ ‬حدود‭ ‬6‭,‬000‭ ‬مایل‭ ‬دریایی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ناوچه‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬مدیترانه‭ ‬به‭ ‬سلاح‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬مجهز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬مالکیت‭ ‬این‭ ‬ناوچه‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬منتقل‭ ‬شد،‭ ‬دگرجنرال‭ ‬احمد‭ ‬خالد،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر،‭ ‬بر‭ ‬تمایل‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بر‭ ‬نوسازی‭ ‬ناوگان‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬کشتی‌های‭ ‬ساخت‭ ‬کشورهایی‭ ‬مثل‭ ‬ایتالیا،‭ ‬تاکید‭ ‬نمود‭. ‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬کشتی‌های‭ ‬مدرن‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬می‌داند‭. ‬کشتی‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مصر‭ ‬می‌خواهد‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬تولید‭ ‬کند‭ ‬شامل‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬کوچک‭ ‬گروهGowind‭ ‬فرانسه،‭ ‬ناوچه‭ ‬جنگی‭ ‬گروه‭ ‬Meko A-200‭ ‬جرمنی‭ ‬و‭ ‬قایق‭ ‬گزمه‭ ‬28m‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬می‌‌گردند‭.‬

این‭ ‬تعهد‭ ‬بیانگر‭ ‬چیزهای‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نقشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مصر‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سالها‭ ‬و‭ ‬دهه‌های‭ ‬آینده‭ ‬بازی‭ ‬کند‭. ‬تولید‭ ‬کشتی‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬متعاقب‭ ‬آن،‭ ‬نیازمند‭ ‬پرسونل‭ ‬ماهر‭ ‬و‭ ‬زیربنا‌هایی‭ ‬ازقبیل‭ ‬کارخانه‭ ‬کشتی‌سازی‭ ‬و‭ ‬اسکله‭ ‬است‭. ‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬60‭ ‬میلادی‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬مقر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اسکندریه‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬گسترده‌ترین‭ ‬ناوگان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬افریقا‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬2000‭ ‬کیلومتری‭ ‬مصر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر‭ ‬دارای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬32‭,‬000‭ ‬ملوان‭ ‬است‭. ‬

نظرات بسته شده است.