آمادگی قوای قطر برای برگزاری جام جهانی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬بهار‭ ‬2020‭ ‬قطر‭ ‬چندین‭ ‬مانور‭ ‬امنیتی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬میزبانی‭ ‬از‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬علاقمند‭ ‬فوتبال‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬2022‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭.‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬قطر‭ ‬ضمن‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19،‭ ‬
در‭ ‬این‭ ‬مانورها‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬میزبانی‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬فوتبال‭ ‬پرداختند‭. ‬قطر‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬حدوداً‭ ‬یک‭-‬ماهه‭ ‬میزبان‭ ‬32‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬علاقمندان‭ ‬آنها‭ ‬باشد‭.‬

در‭ ‬مارچ‭ ‬و‭ ‬اپریل‭ ‬2020،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬قطر‭ ‬چندین‭ ‬مانور‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭: ‬امان‭ ‬1‭ ‬در‭ ‬الریان،‭ ‬امان‭ ‬2‭ ‬در‭ ‬دخان،‭ ‬امان‭ ‬3‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شمالی،‭ ‬امان‭ ‬4‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬امان‭ ‬5‭ ‬در‭ ‬دوحه‭. ‬

این‭ ‬مانورها‭ ‬بشمول‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬مشترک‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬لخویه،‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬کشور،‭ ‬بود‭. ‬لخویه‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬تامین‭ ‬محافظ‭ ‬برای‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬برجسته‭ ‬کشور،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاقبری‭ ‬انسان،‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬خطوط‭ ‬ساحلی‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬شورش‭ ‬تخصص‭ ‬دارد‭.‬

قوای‭ ‬قطری‭ ‬همچنان‭ ‬مانور‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مشترک‭ ‬‮«‬نگهبان‭ ‬جسور‭ ‬2020‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2020‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬اردن،‭ ‬مراکش،‭ ‬عمان،‭ ‬پاکستان،‭ ‬ترکیه،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬ناتو‭ ‬اجرا‭ ‬کردند‭. ‬گروپ‌‌هایی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬پولیس‭ ‬نظامی،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬لخویه‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

‭ ‬تعلیم‭ ‬‮«‬نگهبان‭ ‬جسور‮»‬‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬ضروریات‭ ‬قطر‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭: ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬جنگ‭ ‬تن‌به‌تن،‭ ‬مانورهای‭ ‬ضدشورش،‭ ‬نجات‭ ‬گروگان،‭ ‬فیر‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬متحرک،‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬پاراشوت‭. ‬سناریوی‭ ‬مانور‭ ‬بشمول‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬خواهند‭ ‬گرفت؛‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬استدیوم‭ ‬الجنوب،‭ ‬میدان‌هویی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حمد‭ ‬و‭ ‬خط‌‭ ‬ریل‭ ‬قطر‭. 

منابع‭: ‬لوسیل،‭ ‬الجزیرة،‭ ‬الشرق‭ ‬

نظرات بسته شده است.