آماده مقابله با بحران

«نگهبان شکست‌ناپذیر 21» برای ارزیابی توانایی قوای قطری و امریکایی در راستای مقابله مشترک با تهدیدات امنیتی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در بحبوحه‭ ‬بحران‌های‭ ‬امنیتی‭ -‬حملات‭ ‬تروریستی،‭ ‬ربایش‭ ‬کشتی‭ ‬یا‭ ‬انفجار‭ ‬مواد‭ ‬کیمیاوی‭- ‬قوای‭ ‬چند‭-‬ملیتی‭ ‬باید‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬سهولت‭ ‬و‭ ‬کارآیی‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭. ‬

گردآوری‭ ‬گروپ‌های‭ ‬ورزیده‭ ‬مستلزم‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬مستمر‭ ‬گروپ‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬‮«‬نگهبان‭ ‬شکست‌ناپذیر‭ ‬21‮»‬‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬چندملیتی‭ ‬از‭ ‬21‭ ‬الی‭ ‬25‭ ‬مارچ‭ ‬2021‭ ‬در‭ ‬قطر‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

قطر‭ ‬و‭ ‬همسایگان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عرب‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬در‭ ‬ماحولی‭ ‬بحری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬سازمان‌های‭ ‬افراط‌گرای‭ ‬خشن‭ ‬تهدید‭ ‬می‌شود،‭ ‬دچار‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬تعهدات‭ ‬امنیتی،‭ ‬بطورمثال‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬بندرهای‭ ‬دفاعی،‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬و‭ ‬تاسیسات‭ ‬انرژی،‭ ‬دوحه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2022‭ ‬میزبان‭ ‬بازی‌های‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬فوتبال‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

قوای خاص قطر در حال دستگیر کردن یک شخص مظنون در جریان مانور مقابله با بحران.
خورد ضابط دوم الکس اسمیدگارد/ قوای بحری ایالات متحده

سناریوهای‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬نگهبان‭ ‬شکست‌ناپذیر‮»‬‭ -‬همکاری‭ ‬صدها‭ ‬قوای‭ ‬قطری‭ ‬و‭ ‬امریکایی‭- ‬با‭ ‬الزامات‭ ‬دفاعی‭ ‬قطر‭ ‬هماهنگ‭ ‬شد‭. ‬عساکر‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬گروگان‭ ‬سوار‭ ‬بر‭ ‬کشتی‭ ‬شدند،‭ ‬شبانه‭ ‬با‭ ‬پراشوت‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬فرود‭ ‬آمدند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬صحرایی‭ ‬حمله‭ ‬کنند،‭ ‬به‭ ‬تعمیر‌های‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬حمله‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬بمب‭ ‬پرداختند‭. ‬

مجموعه‭ ‬بحران‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬شبیه‌سازی‌شده‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬ورزشی‭ ‬دوحه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مهارت‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬را‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬ورزشی‭ ‬شامل‭ ‬استدیوم‌‌های‭ ‬میزبان‭ ‬رقابت‌های‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬با‭ ‬شورشیان‭ ‬مقابله‭ ‬کردند،‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬تروریست‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬ورزشی‭ ‬قصد‭ ‬گروگان‌گیری‭ ‬داشتند،‭ ‬دستگیر‭ ‬نمودند‭. ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬دگروال‭ ‬محمد‭ ‬العتیبی،‭ ‬مدیر‭ ‬ورزشی‭ ‬قطر،‭ ‬این‭ ‬سناریوها‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬آمادگی‭ ‬قوای‭ ‬ترکیبی‭ ‬دارای‭ ‬زبان‌ها،‭ ‬تکتیک‌ها‭ ‬و‭ ‬سوابق‭ ‬گوناگون‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬

دگروال‭ ‬العتیبی‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬اهداف‭ ‬مانور‭ ‬کاملاً‭ ‬محقق‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قطر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬رزمی‭ ‬و‭ ‬سازگار‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬امریکایی‭ ‬ما‭ ‬می‌دانند‮»‬‭.‬

قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬بین‭ ‬اردوها،‭ ‬سالانه‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کند‭. ‬هدف‭ ‬این‭ ‬قومندانی‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬منطقوی‭ ‬برای‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬برطرف‭ ‬نمودن‭ ‬آنهاست‭. ‬

پرتاب امکانات از طیاره برای تقویت قوا در جریان مانور. وزارت دفاع قطر

گرتا‭ ‬هولتز،‭ ‬کاردار‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬امریکایی‭ ‬اعزامی‭ ‬به‭ ‬قطر‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اجرای‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬قطر‭ ‬حضور‭ ‬داشت،‭ ‬از‭ ‬قطر‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬که‭ ‬میزبانی‭ ‬از‭ ‬دفترهای‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬هوایی‭ ‬العدید‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود،‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭.‬

هولتز‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬قطر‭ ‬برای‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬ارزشمند‭ ‬است‭. ‬مانور‭ ‘‬نگهبان‭ ‬شکست‌ناپذیر‭’ ‬فرصت‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬شرکای‭ ‬قطری‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬مهارت‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬

‮«‬نگهبان‭ ‬شکست‌ناپذیر‮»‬‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬کامل‭ ‬داکتر‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العطیه،‭ ‬معین‭ ‬صدراعظم‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬قطر،‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

مدیران‭ ‬قطری‭ ‬برای‭ ‬یکدست‭ ‬ساختن‭ ‬روند‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران،‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬پولیس‭ ‬نظامی،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی،‭ ‬گارد‭ ‬امارت،‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬داخلی،‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬لخویه،‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬گرفتند‭. ‬

‮«‬نگهبان‭ ‬شکست‌ناپذیر‮»‬‭ ‬شاهد‭ ‬حضور‭ ‬قوایی‭ ‬از‭ ‬فرانسه،‭ ‬اردن،‭ ‬عمان،‭ ‬مراکش،‭ ‬پاکستان،‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬ناتو‭ ‬بود‭. ‬

قوای‭ ‬هوابرد‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬فرود‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬پایانی‭ ‬مانور‭ ‬بیرق‭ ‬همه‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتند‭. ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬در‭ ‬دشت‭ ‬دورافتاده‌ای‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قومندانان‭ ‬ارشد‭ ‬اردوی‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬وابستگان‭ ‬نظامی‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. 

نظرات بسته شده است.