آشنایی لبنان با کنترول تجمعات

برای‭ ‬تقویت‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬به‭ ‬جوامع،‭ ‬عساکر‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کنفرانس‭ ‬درباره‭ ‬روش‭ ‬مدیریت‭ ‬تجمعات‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬تظاهرات‭ ‬سیاسی،‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬معیارات‭ ‬قوانین‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭. ‬

این‭ ‬ورکشاپ‭ ‬را‭ ‬کمیته‭ ‬بین‌المللی‭ ‬صلیب‭ ‬سرخ‭ (‬ICRC‭) ‬در‭ ‬اکتوبر‭ ‬2020‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تاکید‭ ‬بالای‭ ‬اهمیت‭ ‬مراعات‭ ‬اصول‭ ‬بشری‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسل‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬در‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬عمومی‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭. ‬بودیجه‭ ‬ICRC‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬جمعیت،‭ ‬پناهندگی‭ ‬و‭ ‬مهاجرت‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تامین‭ ‬می‌کند‭.‬

در‭ ‬جلساتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬مرکزی‭ ‬لوای‭ ‬11‭ ‬صنف‭ ‬پیاده‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬بر‭ ‬طرزالعمل‌ها،‭ ‬نقشها‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬افسران‭ ‬انفاذ‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مدیریت‭ ‬تظاهرات،‭ ‬اعتراضات‭ ‬و‭ ‬شورش‌ها‭ ‬تاکید‭ ‬شد‭. ‬حدود‭ ‬30‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوا‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬مراعات‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬خرابکاری‭ ‬آشنا‭ ‬شدند‭. ‬این‭ ‬تعلیم‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬فرهنگ‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬بین‌الملل‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬لبنان‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬

ماده‭ ‬13‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬لبنان‭ ‬تصریح‭ ‬می‌کند‭: ‬‮«‬آزادی‭ ‬اظهار‭ ‬عقیده‭ ‬شفاهی‭ ‬یا‭ ‬کتبی،‭ ‬آزادی‭ ‬مطبوعات،‭ ‬آزادی‭ ‬تجمعات،‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬روابط‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬چوکات‌های‭ ‬قانونی‭ ‬تضمین‭ ‬گردد‭.‬‮»‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬لبنان‭ ‬بطور‭ ‬کلی‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬مراعات‭ ‬استندردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مدیریت‭ ‬تظاهرات‭ ‬عمومی‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انفجار‭ ‬بندر‭ ‬بیروت‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬آگست‭ ‬2020‭ ‬تشکیل‭ ‬شد،‭ ‬به‌خوبی‭ ‬نشان‭ ‬دادند‭. ‬صدمات‭ ‬واردشده‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬لبنان‭ ‬مانع‭ ‬ادامه‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬هدایت،‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬قربانیان‭ ‬این‭ ‬انفجار‭ ‬نشد‭. ‬

منابع‭: ‬کمیته‭ ‬بین‌المللی‭ ‬صلیب‭ ‬سرخ‭ (‬ICRC‭)‬،‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬

نظرات بسته شده است.