قرغزستان د یورانیمو پر استخراج بندیز لګوي

قرغزستان د یورانیمو پر استخراج بندیز لګوي

سلطنت‭ ‬بردیکیوا پداسې‭ ‬حال‭ ‬کې‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬شوروي‭ ‬دورې‭ ‬له‭ ‬راډیو‭ ‬اکټیو‭ ‬ککړتیا‭ ‬سره‭ ‬مخ‭ ‬دی،‭ ‬قرغیزستان‭ ‬یو‭ ‬قانون‭ ‬تصویب‭ ‬کړ‭ ‬چې‭ ‬په‭ ‬هیواد‭ ‬کې‭…

Read Article →