د بیا ستنیدونکو یو ځای کول

ازبکستان د داعش جنګیالیو د میرمنو او ماشومانو په بیا ستنولو کې د یوې نمونې په توګه یپژندل کیږي

ډګروال‭ ‬امید‭ ‬احمدوف،‭ ‬پخوانی‭ ‬لوړ‭ ‬پوړی‭ ‬ملي‭ ‬استازی‭  ‬د‭ ‬امریکا‭ ‬په‭ ‬مرکزي‭ ‬قوماندې‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬ازبکستان‭ ‬د‭ ‬جمهوریت‭ ‬د‭ ‬دفاع‭ ‬وزارت

د‭ ‬2017‭ ‬او‭ ‬2021‭ ‬کلونو‭ ‬ترمنځ‭ ‬د‭ ‬ازبکستان‭ ‬حکومت‭ ‬د‭ ‬نړیوالو‭ ‬سازمانونو‭ ‬په‭ ‬مرسته‭ ‬531‭ ‬وګړي‭ ‬چې‭ ‬مخکې‭ ‬په‭ ‬سوریه،‭ ‬عراق‭ ‬او‭ ‬افغانستان‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬نړیوالو‭ ‬تروریستي‭ ‬سازمانونو‭ ‬په‭ ‬جنایي‭ ‬فعالیتونو‭ ‬کې‭ ‬ښکیل‭ ‬وو،‭ ‬بیرته‭ ‬راستانه‭ ‬کړل‭.‬

دا‭ ‬بشردوستانه‭ ‬عملیات‭ ‬چې‭ ‬په‭ ‬ټولیز‭ ‬ډول‭ ‬د‭ ‬مهر‭ (‬رحم‭) ‬په‭ ‬نوم‭ ‬پیژندل‭ ‬کیږي،‭ ‬په‭ ‬عمده‭ ‬توګه‭ ‬هغه‭ ‬میرمنې‭ ‬او‭ ‬ماشومان‭ ‬بیرته‭ ‬راستانه‭ ‬کړي‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬نږدې‭ ‬خپلوانو،‭ ‬والدینو‭ ‬یا‭ ‬میرمنو‭ ‬لخوا‭ ‬اغیزمن‭ ‬شوي‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬تاوتریخوالی‭ ‬افراطي‭ ‬ډلو‭ ‬سره‭ ‬تړاو‭ ‬لري‭.‬

د‭ ‬دغو‭ ‬وګړو‭ ‬د‭ ‬بیا‭ ‬رغولو‭ ‬او‭ ‬په‭ ‬ټولنیزه‭ ‬توګه‭ ‬د‭ ‬یو‭ ‬ځای‭ ‬کیدو‭ ‬لپاره،‭ ‬ازبکستان‭ ‬داسې‭ ‬تدابیر‭ ‬نیولي‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬حکومت‭ ‬او‭ ‬مدني‭ ‬سازمانونو‭ ‬استازي‭ ‬سره‭ ‬یوځای‭ ‬کوي‭. ‬په‭ ‬دې‭ ‬هڅه‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬روغتیا،‭ ‬عامه‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬ښوونځي‭ ‬د‭ ‬مخکیني‭ ‬ښوونې‭ ‬او‭ ‬روزنې،‭ ‬عدلیې،‭ ‬کار‭ ‬او‭ ‬کارموندنې‭ ‬وزارتونو‭ ‬برخه‭ ‬اخیستې‭ ‬ده‭. ‬بهرنۍ‭ ‬موسسې‭ ‬لکه‭ ‬د‭ ‬ازبکستان‭ ‬د‭ ‬ښځو‭ ‬کمیټه‭ ‬هم‭ ‬دخیل‭ ‬دي‭. ‬دا‭ ‬ګروپونه‭ ‬د‭ ‬دې‭ ‬ډاډ‭ ‬ترلاسه‭ ‬کوي‭ ‬چې‭ ‬راستنیدونکي‭ ‬په‭ ‬کار‭ ‬ګمارل‭ ‬شوي،‭ ‬په‭ ‬ښوونځیو‭ ‬کې‭ ‬شامل‭ ‬شوي‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬فزیکي‭ ‬یا‭ ‬رواني‭ ‬ناروغیو‭ ‬لپاره‭ ‬درملنه‭ ‬کیږي‭.‬

ازبکستان په یوه بشردوستانه عملیاتو کې د داعش د غړو میرمنې او ماشومان په ټولنه کې د یوځای کولو سره خپل اتباع بیرته راستانه کړي.

ازبکستان‭ ‬ته‭ ‬په‭ ‬رسیدو‭ ‬سره،‭ ‬راستانه‭ ‬شوي‭ ‬میرمنې‭ ‬او‭ ‬ماشومان‭ ‬په‭ ‬څو‭ ‬پړاونو‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬بیارغونې‭ ‬او‭ ‬ټولنیز‭ ‬تطبیق‭ ‬څخه‭ ‬تیریږي،‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬یونیسف‭ ‬سره‭ ‬په‭ ‬ګډه‭ ‬تنظیم‭ ‬شوي‭.‬

په‭ ‬لومړي‭ ‬پړاو‭ ‬کې‭ ‬هیواد‭ ‬د‭ ‬راستنیدونکو‭ ‬لپاره‭ ‬پاسپورټونه‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬زیږون‭ ‬سندونه‭ ‬تاییدوي‭ ‬یا‭ ‬بیا‭ ‬صادروي‭. ‬په‭ ‬ځینو‭ ‬مواردو‭ ‬کې‭ ‬لکه‭ ‬په‭ ‬عراق‭ ‬یا‭ ‬سوریه‭ ‬کې‭ ‬زیږیدلي‭ ‬ماشومان،‭ ‬دا‭ ‬اسناد‭ ‬باید‭ ‬له‭ ‬پیل‭ ‬څخه‭ ‬جوړ‭ ‬شي‭. ‬ښځې‭ ‬او‭ ‬ماشومان‭ ‬هم‭ ‬په‭ ‬کلتوري‭ ‬او‭ ‬تعلیمي‭ ‬پیښو‭ ‬لکه‭ ‬کنسرتونو‭ ‬او‭ ‬سیالیو‭ ‬کې‭ ‬ګډون‭ ‬کوي‭ ‬او‭ ‬اخلاقي‭ ‬او‭ ‬رواني‭ ‬لارښوونې‭ ‬ترلاسه‭ ‬کوي‭. ‬ماشومان‭ ‬ازمویل‭ ‬کیږي‭ ‬ترڅو‭ ‬ډاډ‭ ‬ترلاسه‭ ‬شي‭ ‬چې‭ ‬دوی‭ ‬په‭ ‬سم‭ ‬ښوونځي‭ ‬او‭ ‬په‭ ‬مناسب‭ ‬ټولګي‭ ‬کې‭ ‬ځای‭ ‬پرځای‭ ‬کیږي‭.‬

په‭ ‬دوهمه‭ ‬مرحله‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬راستنیدونکو‭ ‬یتیمانو‭ ‬لپاره‭ ‬د‭ ‬دوی‭ ‬د‭ ‬خپلوانو‭ ‬څخه‭ ‬د‭ ‬سرپرست‭ ‬ګمارل‭ ‬کیږي‭ ‬یا‭ ‬د‭ “‬رحم‭ ‬کورونو‭” ‬په‭ ‬نوم‭ ‬پیژندل‭ ‬شوي‭ ‬پالنځي‭ ‬ته‭ ‬سپارل‭ ‬کیږي‭. ‬د‭ ‬سرپرست‭ ‬کیدو‭ ‬لپاره‭ ‬خپلوان‭ ‬باید‭ ‬غوښتنلیکونه‭ ‬ډک‭ ‬کړي‭ ‬چې‭ ‬دوی‭ ‬د‭ ‬توان‭ ‬تر‭ ‬حده‭ ‬پورې‭ ‬د‭ ‬کوچنيانو‭ ‬د‭ ‬پاملرنې‭ ‬لپاره‭ ‬تعهد‭ ‬کوي‭. ‬د‭ ‬سرپرستۍ‭ ‬نوماندان‭ ‬د‭ ‬کمیسیون‭ ‬د‭ ‬رییس‭ ‬لخوا‭ ‬ارزول‭ ‬کیږي،‭ ‬څوک‭ ‬چې‭ ‬پریکړه‭ ‬کوي‭ ‬کوم‭ ‬ماشوم‭ ‬د‭ ‬یوې‭ ‬ځانګړې‭ ‬کورنۍ‭ ‬سره‭ ‬وساتل‭ ‬شي‭. ‬

په‭ ‬دریم‭ ‬پړاو‭ ‬کې‭ ‬بیرته‭ ‬راستنیدونکي‭ ‬وګړي‭ ‬له‭ ‬خپلوانو‭ ‬سره‭ ‬یوځای‭ ‬کیږي‭ ‬او‭ ‬دوی‭ ‬خپلو‭ ‬نویو‭ ‬کورونو‭ ‬ته‭ ‬لیږدول‭ ‬کیږي‭. ‬د‭ ‬قانون‭ ‬پلي‭ ‬کونکي‭ ‬ادارې‭ ‬د‭ ‬راستنیدونکو‭ ‬په‭ ‬وړاندې‭ ‬هر‭ ‬ډول‭ ‬جرمي‭ ‬قضیې‭ ‬څیړي‭ ‬او‭ ‬ډیری‭ ‬یې‭ ‬د‭ ‬ښه‭ ‬چلند‭ ‬په‭ ‬ژمنو‭ ‬خوشې‭ ‬کوي‭. ‬یتیم‭ ‬ماشومان‭ ‬ډله‭ ‬ایزو‭ ‬کورونو‭ ‬ته‭ ‬ځي‭ ‬چې‭ ‬په‭ ‬ډیری‭ ‬قضیو‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬سیمه‭ ‬ایزو‭ ‬حکومتونو‭ ‬لخوا‭ ‬پرمخ‭ ‬وړل‭ ‬کیږي‭.‬

په‭ ‬څلورمه‭ ‬مرحله‭ ‬کې‭ ‬ډاډ‭ ‬ترلاسه‭ ‬کیږي‭ ‬چې‭ ‬راستنیدونکي‭ ‬په‭ ‬ازبک‭ ‬ټولنه‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬بیا‭ ‬یوځای‭ ‬کیدو‭ ‬لپاره‭ ‬نوره‭ ‬مرسته‭ ‬ترلاسه‭ ‬کوي‭. ‬حکومت‭ ‬د‭ ‬لویانو‭ ‬راستنیدونکو‭ ‬لپاره‭ ‬د‭ ‬کور،‭ ‬روزنې‭ ‬او‭ ‬کارموندنې‭ ‬مرستې‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬زاړه‭ ‬کسانو‭ ‬لپاره‭ ‬تقاعد‭ ‬ورکوي‭. ‬د‭ ‬دوی‭ ‬د‭ ‬عمرونو‭ ‬پر‭ ‬بنسټ،‭ ‬بیرته‭ ‬راستانه‭ ‬شوي‭ ‬ماشومان‭ ‬په‭ ‬ښوونځیو‭ ‬یا‭ ‬مخکیني‭ ‬ښوونځیو‭ ‬کې‭ ‬شاملیږي‭. ‬ماشومانو‭ ‬ته‭ ‬ارواپوهان‭ ‬او‭ ‬ښوونکي‭ ‬ګمارل‭ ‬شوي‭ ‬چې‭ ‬پاملرنه‭ ‬او‭ ‬ښوونه‭ ‬درته‭ ‬ورکړي‭. ‬ښځې‭ ‬کولی‭ ‬شي‭ ‬مالي‭ ‬مرستې‭ ‬ترلاسه‭ ‬کړي‭ ‬که‭ ‬چیرې‭ ‬دوی‭ ‬معیوب‭ ‬وي‭ ‬یا‭ ‬پخپله‭ ‬ماشومان‭ ‬لویوي‭. ‬د‭ ‬ګاونډیو‭ ‬اتحادیو‭ ‬ښوونکي‭ ‬د‭ ‬هر‭ ‬راستانه‭ ‬شوي‭ ‬اتباع‭ ‬څرک‭ ‬معلوموي،‭ ‬او‭ ‬رسمي‭ ‬امامان‭ ‬او‭ ‬دیني‭ ‬عالمان‭ ‬کورنیو‭ ‬ته‭ ‬د‭ ‬افراطي‭ ‬او‭ ‬ترهګریزو‭ ‬افکارو‭ ‬د‭ ‬غلطۍ‭ ‬په‭ ‬اړه‭ ‬مشوره‭ ‬ورکوي‭. ‬

د‭ ‬امریکا‭ ‬غږ‭ ‬په‭ ‬وینا،‭ ‬د‭ ‬هغو‭ ‬سلګونو‭ ‬ازبکانو‭ ‬پر‭ ‬بنسټ‭ ‬چې‭ ‬له‭ ‬لدې‭ ‬پروګرام‭ ‬څخه‭ ‬تېر‭ ‬شوي،‭ ‬د‭ ‬امریکا‭ ‬متحده‭ ‬ایالاتو‭ ‬او‭ ‬ملګرو‭ ‬ملتونو‭ ‬چارواکو‭ ‬ازبکستان‭ ‬له‭ ‬منځني‭ ‬ختیځ‭ ‬څخه‭ ‬د‭ ‬داعش‭ ‬د‭ ‬ښځو‭ ‬او‭ ‬ماشومانو‭ ‬د‭ ‬بېرته‭ ‬ستنولو‭ ‬لپاره‭ ‬د‭ ‬یوې‭ ‬نمونې‭ ‬په‭ ‬توګه‭ ‬یاد‭ ‬کړي‭. ‬چارواکو‭ ‬نور‭ ‬هیوادونه‭ ‬وهڅول‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬تروریزم‭ ‬د‭ ‬بیا‭ ‬راژوندي‭ ‬کیدو‭ ‬د‭ ‬خطر‭ ‬د‭ ‬کمولو‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬افراطیت‭ ‬د‭ ‬مخنیوي‭ ‬لپاره‭ ‬دا‭ ‬هڅې‭ ‬تعقیب‭ ‬کړي‭. ‬

په‭ ‬ازبکستان‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬متحده‭ ‬ایالاتو‭ ‬سفیر‭ ‬ډینیل‭ ‬روزن‭ ‬بلوم‭ ‬امریکا‭ ‬غږ‭ ‬ته‭ ‬وویل‭: “‬دوی‭ ‬خورا‭ ‬معتبر‭ ‬او‭ ‬غوره‭ ‬دنده‭ ‬ترسره‭ ‬کړې‭.”‬

دا‭ ‬ستاینه‭ ‬په‭ ‬ازبکستان‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬ملګرو‭ ‬ملتونو‭ ‬د‭ ‬استوګنې‭ ‬د‭ ‬همغږي‭ ‬کوونکې‭ ‬هیلینا‭ ‬فریزر‭ ‬لخوا‭ ‬هم‭ ‬وشوه،‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬ازبکستان‭ ‬ستاینه‭ ‬یې‭ ‬وکړه‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬لسګونو‭ ‬نورو‭ ‬هیوادونو‭ ‬لپاره‭ ‬یې‭ ‬یو‭ ‬مثال‭ ‬وټاکه‭ ‬چې‭ ‬اتباع‭ ‬یې‭ ‬په‭ ‬سوریه‭ ‬کې‭ ‬له‭ ‬افراطي‭ ‬ډلو‭ ‬سره‭ ‬یوځای‭ ‬شوي‭. 

Comments are closed.