یمن علیه تروریزم استوار میایستد

یمن علیه تروریزم استوار میایستد

کارکنان‭ ‬یونیپاث دولت مشروع‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬اردوی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬حمله‭ ‬ی‭ ‬حوثیها‭ ‬بر‭ ‬جزوتامها‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬محاربوی‭ ‬آن‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قیام از میان همه بست های نظامی

قیام از میان همه بست های نظامی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬فاضل‭ ‬ارزوقی‭ ‬شخصیتی‭ ‬محبوب‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬عراق‭ ‬می‭ ‬باشد کارکنان‭ ‬یونیپاث بنا‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬قدیمی،‭ ‬‮«‬سختی‭ ‬صبر‭ ‬مردان‭ ‬را‭ ‬آزمایش‭ ‬میکند‭.‬‮»‬‭ ‬بعد‭…

دفعات بازدید: مقاله →
استقبال قزاقستان از قایق های گزمه آذربایجان

استقبال قزاقستان از قایق های گزمه آذربایجان

کارکنان‭ ‬یونیپاث به اساس‭ ‬راپور‭ ‬خبرگزاری‭ ‬Trend،‭ ‬آذربایجان‭ ‬برای‭ ‬اداره‭ ‬سرحدات‭ ‬قزاقستان‭ ‬قایق‭ ‬گزمه‭ ‬می‭ ‬سازد‭.‬ آرتور‭ ‬رسی‭ ‬زاده،‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬آذربایجان‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2016‭ ‬با‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تسلط بر  نفس در بحران

تسلط بر نفس در بحران

رهبری‭ ‬نظامی‭ ‬یک‭ ‬هنر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬رهبران‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬منحصر‭ ‬بفرد‭ ‬مانند‭ ‬بینش،‭ ‬هوشمندی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
رهبری با افتخار

رهبری با افتخار

جنرال‭ ‬ریاض‭ ‬جلال‭ ‬توفیق،‭ ‬وحدت‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬می‌کند کارکنان‭ ‬یونیپاث علیرغم زمانبندی‭ ‬مصروف‭ ‬با‭ ‬افسران‭ ‬ارکان‭ ‬و‭ ‬ملاقات‭ ‬از‭ ‬یونت‌های‭ ‬جبهه‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تأمین امنیت آسمان

تأمین امنیت آسمان

دگر‭ ‬جنرال‭ ‬انور‭ ‬حامد‭ ‬امین‭ ‬نظرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬موفقیت،‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌گذارد کارکنان‭ ‬یونیپاث تاریخ  قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬پر‭ ‬از‭…

دفعات بازدید: مقاله →
حفاظت از ساحل

حفاظت از ساحل

ادمریل‭ ‬علی‭ ‬علی،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مسلکی‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬هدایت‭ ‬می‌کند کارکنان‭ ‬یونیپاث استماع سخنان‭ ‬ادمریل‭ ‬علی‭ ‬حسین‭ ‬علی‭ ‬قومانده‭ ‬قوای‭…

دفعات بازدید: مقاله →
یک رهبر در امنیت سایبر منطقه ایی: داکتر شریف هاشم

یک رهبر در امنیت سایبر منطقه ایی: داکتر شریف هاشم

حفاظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬پوسته‭ ‬های‭ ‬تالاشی‭ ‬سرحدی‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬های‭ ‬هوایی،‭ ‬بنادر‭ ‬و‭ ‬گذرگاه‭ ‬های‭ ‬زمینی‭ ‬فراتر‭ ‬میرود‭. ‬اگرچه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬قوماندانان‭ ‬نظامی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
حمله به تروریزم

حمله به تروریزم

سخنگوی‭ ‬ارشد‭ ‬اردو‭ ‬پاکستان‭ ‬بر‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬تاکید‭ ‬میکند اردو‭ ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬یک‭ ‬مبارزه‭ ‬شدید‭ ‬برای‭ ‬ریشه‭…

دفعات بازدید: مقاله →
محافظت  یا تامین آینده

محافظت یا تامین آینده

قوماندان‭ ‬عملیات‭ ‬های‭ ‬ویژۀ‭ ‬افغانستان‭ ‬مسئولیت‭ ‬رهبری‭ ‬عساکر‭ ‬مجرب‭ ‬را‭ ‬بعهده‭ ‬دارد کارکنان‭ ‬یونیپاث نیازمندی‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬قوت‭ ‬های‭ ‬پیشرفته‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭…

دفعات بازدید: مقاله →