یمن علیه تروریزم استوار میایستد

یمن علیه تروریزم استوار میایستد

کارکنان‭ ‬یونیپاث دولت مشروع‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬اردوی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬حمله‭ ‬ی‭ ‬حوثیها‭ ‬بر‭ ‬جزوتامها‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬محاربوی‭ ‬آن‭…

دفعات بازدید: مقاله →
افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند

افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند

کارکنان‭ ‬یونیپاث چند‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬اولین‭ ‬پیلوت‭ ‬زن‭ ‬افغانستان‭ ‬بحثی‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حقوق‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخت،‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2017‭ ‬افغانستان‭ ‬پلانهایی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
عربستان سعودی و اردن  همکاریهای خود را تقویت میکنند

عربستان سعودی و اردن همکاریهای خود را تقویت میکنند

کارکنان‭ ‬یونیپاث بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬اردو‭ ‬اردن،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نشست‭ ‬مارچ‭ ‬2017‭ ‬بین‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬شده‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قوای عمان در تمرین مشترک اشتراک میکنند

قوای عمان در تمرین مشترک اشتراک میکنند

کارکنان‭ ‬یونیپاث تمرین‭ ‬عسکر‭ ‬دریای‭ ‬17‭ ‬که‭ ‬میزبانی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اردوی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تاجکستان خواستار سرمایه‌گذاری قطر است

تاجکستان خواستار سرمایه‌گذاری قطر است

کارکنان‭ ‬یونیپاث رییس‭ ‬جمهور‭ ‬تاجکستان،‭ ‬امامعلی‭ ‬رحمان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017‭ ‬ریاست‭ ‬یک‭ ‬هیئت‭ ‬تجارتی‭ ‬به‭ ‬قطر‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داشت‭ ‬گفت‭ ‬تاجکستان‭ ‬خواستار‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬قطر‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قزاقستان، ازبکستان روابط خود را جشن میگیرند

قزاقستان، ازبکستان روابط خود را جشن میگیرند

EURASIANET.ORG در‭ ‬جریان‭ ‬نشست‭ ‬تجارت‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2017،‭ ‬نورسلطان‭ ‬نظربایف،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فروپاشی‭ ‬موانع‭…

دفعات بازدید: مقاله →
عراق کشتیهای جنگی دریافت میکند

عراق کشتیهای جنگی دریافت میکند

برید‭ ‬جنرال‭ ‬عمر‭ ‬التمیمی،‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬عراق در‭ ‬17‭ ‬می‭ ‬2017،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬عمر‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬التمیمی،‭ ‬طناب‭ ‬نگهدارنده‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬عراق‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬موسی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
اردن با تهدید داعش مقابله میکند

اردن با تهدید داعش مقابله میکند

کارکنان‭ ‬یونیپاث برید‭ ‬جنرال‭ ‬سامی‭ ‬کفاوین،‭ ‬رئیس‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدی‭ ‬اردن‭ ‬گفت،‭ ‬اردن‭ ‬نمیتواند‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬داعش،‭ ‬از‭ ‬حفاظت‭ ‬دست‭…

دفعات بازدید: مقاله →
آکادمی هوایی قطر به تصدیقنامه دست پیدا کرد

آکادمی هوایی قطر به تصدیقنامه دست پیدا کرد

کارکنان‭ ‬یونیپاث آکادمی‭ ‬هوایی‭ ‬قطر‭ ‬به‭ ‬اولین‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬دارای‭ ‬تصدیقنامه‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬آکادمی‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬شورای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دفاع‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تقویت همکاری پولیس کویت یا اردوی ایالات متحده

تقویت همکاری پولیس کویت یا اردوی ایالات متحده

کارکنان‭ ‬یونیپاث در‭ ‬ماحولی‭ ‬که‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬تجهیزات‭ ‬طب‭ ‬عدلی،‭ ‬پوسترهای‭ ‬ناخوشایند‭ ‬و‭ ‬علایم‭ ‬البسه‭ ‬محافظتی‭ ‬بود‭ ‬اعضای‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬جناحی‭ ‬پولیس‭ ‬کویت‭ ‬با‭ ‬تیم‭ ‬تحقیقات‭…

دفعات بازدید: مقاله →