تهدیدات جدید، ستراتیژیهای جدید

تهدیدات جدید، ستراتیژیهای جدید

کشورهای‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحول‭ ‬تطابق‭ ‬میدهند کارکنان‭ ‬یونیپاث بعد از‭ ‬پنج‭ ‬روز‭ ‬بمبگذاری‭ ‬انتحاری‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬پاکستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شوک‭…

دفعات بازدید: مقاله →
ائتلاف علیه اختلاف

ائتلاف علیه اختلاف

امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بستگی‭ ‬دارد کارکنان‭ ‬یونیپاث هنگامی که‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خواستار‭ ‬اقدام‭ ‬کشتیها‭ ‬و‭ ‬ملوانان‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تقویت اردوها

تقویت اردوها

اردن،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬بالای‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬خود‭ ‬تمرکز‭ ‬میکنند کارکنان‭ ‬یونیپاث ظرفیت‭ ‬اردو‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭…

دفعات بازدید: مقاله →
ستراتیژی امنیت ملی اردن

ستراتیژی امنیت ملی اردن

گسترشی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس دگروال‭ ‬ممدوح‭ ‬سلیمان‭ ‬الامری،‭ ‬مدیر‭ ‬واحد‭ ‬ارتباطات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬اردن منافع کشور‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬حیاتی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حاکمیت،‭ ‬امنیت،‭ ‬ایمنی،‭…

دفعات بازدید: مقاله →
آب موجب ثبات میشود

آب موجب ثبات میشود

در‭ ‬اقلیم‭ ‬خشک‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬همکاریهای‭ ‬نو‭ ‬میتواند‭ ‬امنیت‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کند کارکنان‭ ‬یونیپاث کمبود آب‭ ‬شیرین‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬افزایش‭ ‬تنش‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭ – ‬موضوعی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
صلحذریعه  وطن پرستی

صلحذریعه وطن پرستی

قزاقستان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬خود،‭ ‬باید‭ ‬حس‭ ‬ملیت‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند نوریم‭ ‬زولوپکاروویچ‭ ‬اواسپانوف،‭ ‬پوهنتون‭ ‬ملی‭ ‬دفاع،‭ ‬قزاقستان تغییرات زیاد‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬و‭…

دفعات بازدید: مقاله →
درس های آموخته شده در موصل

درس های آموخته شده در موصل

قومندانان‭ ‬عراقی‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬چطور‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬شهری‭ ‬علیه‭ ‬تروریستان‭ ‬داعش‭ ‬موفق‭ ‬شدند کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‭ ‬های‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬عراق…

دفعات بازدید: مقاله →
مبارزه با مواد مخدر در  آسیای مرکزی

مبارزه با مواد مخدر در آسیای مرکزی

دولت‭ ‬های‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬توزیع‭ ‬کوکنار‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬می‭ ‬پردازند‭ ‬ کارکنان‭ ‬یونیپاث که‭ ‬جامعه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭…

دفعات بازدید: مقاله →
مأموریت های  بشر دوستانه

مأموریت های بشر دوستانه

امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬پیشگام‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج در‭ ‬زمینه‭ ‬مساعدت‭ ‬به‭ ‬جوامع‭ ‬جنگ‭ ‬زده کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬EPA امارات متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭) ‬که‭ ‬برج‭ ‬های‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قوای مهیب

قوای مهیب

کویت‭ ‬میزبان‭ ‬تمرین‭ ‬نظامی‭ ‬عزم‭ ‬عقاب‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬منطقوی‭ ‬می‭ ‬باشد کارکنان‭ ‬یونیپاث عکس‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کویت تروریستان‭ ‬بدنبال‭ ‬اختلال‭ ‬در‭…

دفعات بازدید: مقاله →