یادبود: تورنجنرال برواری

یادبود: تورنجنرال برواری

مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬اندوه‭ ‬فراوان،‭ ‬درگذشت‭ ‬تورنجنرال‭ ‬فاضل‭ ‬جلیل‭ ‬برواری‭ ‬قومندان‭ ‬لوای‭ ‬طلایی‭ ‬عملیاتهای‭ ‬خاص‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬پنجشنبه‭ ‬20‭ ‬سپتمبر‭ ‬2018‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوگ‭…

دفعات بازدید: مقاله →
خط‎مشی  ترس

خط‎مشی ترس

یک‭ ‬قوای‭ ‬اجرایی‭ ‬چندملیتی‭ ‬ماموریتی‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬می‎کند‭ ‬تا‭ ‬امنیت‭ ‬آب‎های‭ ‬آزاد‭ ‬بین‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬سومالیاا‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کند کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‎ها‭ ‬ذریعه‭ ‬قوای‭…

دفعات بازدید: مقاله →
متعهد عراق

متعهد عراق

عساکر‭ ‬کرد‭ ‬خدمت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬قسمی‭ ‬برجسته‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند خوردضابط‭ ‬ماستر‭ ‬ولید‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬مزوری‭ ‬بارزانی قرارگاه‭ ‬تولی،‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قومندانی تفنگداران  بحری اردن

قومندانی تفنگداران بحری اردن

اعطای‭ ‬اختیارات‭ ‬به‭ ‬افسران‭ ‬اپراتیفی‭ ‬باعث‭ ‬بهبود‭ ‬عملکرد‭ ‬در‭ ‬عملیات‌های‭ ‬نامتعارف‭ ‬می‌شود کارکنان‭ ‬یونیپاث دگرمن‭ ‬هشام‭ ‬خلیل‭ ‬مبارک‭ ‬الجراح،‭ ‬افسر‭ ‬قومندان‭ ‬کندک‭ ‬77‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭…

دفعات بازدید: مقاله →
دست آورد های زنان افغان

دست آورد های زنان افغان

بیشتر‭ ‬از‭ ‬4,000‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬مصروف‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬هستند مارتا‭ ‬شیفر مرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص ناتو‭- ‬افغانستان وقتی که‭ ‬شوروی‭ ‬در‭ ‬سال‭…

دفعات بازدید: مقاله →
انکشاف قوای بحری  مسلکی

انکشاف قوای بحری مسلکی

افسران‭ ‬بین‌المللی‭ ‬درس‌های‭ ‬ارزشمندی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬جنگ‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تعلیم‭ ‬می‭ ‬ببینند کارکنان‭ ‬یونیپاث وقتی که‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬عمان‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬بعد‭ ‬از‭…

دفعات بازدید: مقاله →
الگوی عسکر مسلکی

الگوی عسکر مسلکی

بریدمن‭ ‬عراقی‭ ‬یاسر‭ ‬العبودی‭ ‬عسکری‭ ‬ماهر،‭ ‬شجاع و‭ ‬اخلاق‌مدار‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬داعش‭ ‬بود کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‌ها‭ ‬از‭ ‬اداره‭ ‬رسانه‭ ‬CTS‭ ‬عراق داستان‌های‭ ‬قهرمانی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قسم تازه‌ای از درگیری

قسم تازه‌ای از درگیری

جنگ‌های‭ ‬ترکیبی‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬اردوهای‭ ‬مدرن‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬ازمایش‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد تورن‭ ‬جنرال‭ ‬اسخت‭ ‬ن‭. ‬ریسپایف،‭ ‬رییس‭ ‬دانشگاه‭ ‬دفاع‭ ‬ملی،‭ ‬قزاقستان عکسها‭ ‬از‭ ‬رویترز وضعیت‭ ‬بین‌المللی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
متحد علیه دهشت افگنی

متحد علیه دهشت افگنی

عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬میزبان‭ ‬اولین‭ ‬ائتلاف‭ ‬نظامی‭ ‬اسلامی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی کارکنان‭ ‬یونیپاث وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬ولیعهد‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬در‭…

دفعات بازدید: مقاله →
نقشاردوی لبنان

نقشاردوی لبنان

عساکر‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬دفاع‭ ‬می‌کنند،‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬اشتراک می‌کنند قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان لبنان با‭ ‬وجود‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬مساحت‭ ‬خود‭ ‬و‭…

دفعات بازدید: مقاله →