جمهوری قرقیزستان پروگرامهای سازمان ملل متحد را اجرا میکند

جمهوری قرقیزستان پروگرامهای سازمان ملل متحد را اجرا میکند

پروگرام‭ ‬انکشافی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد جمهوری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬سه‭ ‬پروگرام‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تذکره‭ ‬الکترونیکی‭ ‬برای‭ ‬شهروندان،‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭…

دفعات بازدید: مقاله →