دفاع از شمال مصر

دفاع از شمال مصر

پایگاه‭ ‬نظامی‭ ‬محمد‭ ‬نجیب‭ ‬کلانترین‭ ‬پایگاه‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬است وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬مصر‭  |   ‬عکسها‭ ‬از‭ ‬رویترز توان نظامی‭ ‬اردوی‭ ‬مصر‭ ‬بر‭ ‬مبانی‭ ‬که‭ ‬عمیقا‭…

دفعات بازدید: مقاله →