اجرای عملیات ضد داعش در پاکستان

اجرای عملیات ضد داعش در پاکستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث در‭ ‬جولای‭ ‬2017،‭ ‬پاکستان‭ ‬عملیات‭ ‬‮«‬خیبر‭ ‬4‮»‬‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬کوهستانی‭ ‬‮«‬دره‭ ‬رجگال‮»‬‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬سرحد‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬این‭…

دفعات بازدید: مقاله →
مساعدت کویت به  بیجاشده‌گان در اردن

مساعدت کویت به بیجاشده‌گان در اردن

کارکنان‭ ‬یونیپاث با‭ ‬کمک‭ ‬700,000‭ ‬دالری‭ ‬کویت،‭ ‬147‭ ‬دانشجوی‭ ‬سوری‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬ملکه‭ ‬رانیا‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬یرموک‭ ‬اردن‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شدند‭. ‬به‭ ‬گفته‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قطر خواستار اصلاح قوانین ضد دهشت‌افگنی

قطر خواستار اصلاح قوانین ضد دهشت‌افگنی

کارکنان‭ ‬یونیپاث حکم‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی،‭ ‬امیر‭ ‬قطر،‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬اصول‭ ‬قانون‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬سند‭…

دفعات بازدید: مقاله →
مصر،  میزبان مانور  «رعد 28»

مصر، میزبان مانور «رعد 28»

کارکنان‭ ‬یونیپاث اردوی‭ ‬مصر‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬ساحه‭ ‬ناآرام‭ ‬نزدیک‭ ‬سرحد‭ ‬غربی‭ ‬آن،‭ ‬مانور‭ ‬فیر‭ ‬زنده‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬رعد‭ ‬28‮»‬‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قزاقستان و تقویت  امنیت انرژی

قزاقستان و تقویت امنیت انرژی

کارکنان‭ ‬یونیپاث قزاقستان‭ ‬با‭ ‬میزبانی‭ ‬از‭ ‬World Expo 2017‭ ‬تکنالوژی‭ ‬سبز‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬امنیت‭ ‬انرژی‭ ‬خود‭ ‬ضروری‭ ‬می‌داند،‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭. ‬‮«‬انرژی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
«غرفه پولیس» برای تقویت امنیت عراق

«غرفه پولیس» برای تقویت امنیت عراق

کارکنان‭ ‬یونیپاث برای‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬برگشت‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬نظامی‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬پوسته‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬موقت‭…

دفعات بازدید: مقاله →
دفاع شاهی

دفاع شاهی

جگرن‭ ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬برگزیده‭ ‬خاص‭ ‬محافظان‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین کارکنان‭ ‬یونیپاث اعضای ‮«‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬محافظان‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین‮»‬‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬جنگجویان‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تعلیم علیه تروریستان

تعلیم علیه تروریستان

بحرین‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬جوابی‭ ‬هماهنگ،‭ ‬حمله‭ ‬دهشت‌افگنان‭ ‬را‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬می‌کند کارکنان‭ ‬یونیپاث قوای امنیتی‭ ‬در‭ ‬کشورشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬دهشت‌افگنان‭ ‬که‭ ‬اجتماعات‭…

دفعات بازدید: مقاله →
مقابله با فاجعه

مقابله با فاجعه

جزوتام‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬222‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آزادسازی‭ ‬گروگان‌ها‭ ‬و‭ ‬کشتن‭ ‬دهشت‌افگنان‭ ‬مسلکی‭ ‬است کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |   ‬آژانس‭ ‬خبری‭ ‬فرانسه‭/‬تصاویر‭ ‬گتی در مارچ‭ ‬2017‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تأمین آب

تأمین آب

عراق‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬رودها،‭ ‬هورها،‭ ‬بندها‭ ‬و‭ ‬تصفیه‌خانه‌های‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬را‭ ‬احیا‭ ‬کند کارمندان‭ ‬یونیپاث نام تاریخی‭ ‬عراق،‭ ‬بین‌النهرین‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬به‭…

دفعات بازدید: مقاله →